AVERTIZARE

 

Prin avertizare se înţelege precizarea termenelor de apariţie a unui agent de daunare in cultura agricola, pe un anumit teritoriu, în vederea aplicǎrii tratamentelor fitosanitare de combatere.

Avertizarile de efectuare a tratamentelor fitosanitare, se emit cand biologia testelor de daunare, corelate cu conditiile climatice si cu stadiul de dezvoltare al culturii, permit dezvoltarea agentilor de daunare (boli, daunatori) peste Pragul Economic de Daunare.


P.E.D. = este valoarea la care costul efectuarii tratamenului fitosanitar este mai mic decat costul productiei pierdute daca nu se efectua tratamentul.

Efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultuile agricole se fac la anumite praguri economice de daunare (P.E.D).
Buletinele de avertizare sunt emise pentru fiecare categorie de cultura si agenti de daunare (de ex. boli la cultura mǎrului, daunatorii la cultura mǎrului- combatere integrata).
Buletinele de avertizare emise se regasesc in tabelul urmator: avertizarile pentru boli, daunatori in functie de cultura si sunt inlocuite cu avertizari noi doar atunci cand este cazul.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ SIBIU

UNITATEA FITOSANITARĂ

 

 

BULETINE DE AVERTIZARE - ANUL 2013

 

Nr.  64 / 04 septembrie 2013

Unitatea Fitosanitara Sibiu, recomanda efectuarea tratamentului fitosanitar, la speciile pomicole sâmburoase (CIRES, VISIN, PRUN, PIERSIC, CAIS), împotriva agentului de daunare MONILIOZA (Monilinia l). 

Tratamentul este curativ pentru agentul de daunare mentionat, utilizându-se unul din produsele de protectie a  plantelor de mai jos:

1.    ALCUPRAL 50 PU       0,2  %             sau
2.    DITHANE M 45            0,2   %            sau
3.    TOPSIN 70 WDG          0,07%            

Perioada optima de tratament:  Dupa recoltarea fructelor

Alte recomandari: -  alte masuri de combatere constau în  igiena fitosanitara
- adunarea si arderea resturilor de plante infectate – fructe mumificate, frunze si ramuri uscate;
- taieri rationale de rarire si fructificare;
- lucrarile solului – se vor îngropa resturile vegetale ce nu s-au putut aduna si arde

POT FI UTILIZATE SI ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENTILOR DE DAUNARE MENTIONATI.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia si depozita, pîna la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul masinii de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza în magazii si se returneaza distribuitorului.

 Cititi cu atentie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua masuri ce se impun pentru protectia mediului înconjurator. Se vor respecta cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protectia animalelor.
Pentru protectia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor, veti lua toate masurile ce va revin.


 Întocmit,
 Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 63/ 14  august 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de MĂR şi PĂR,  împotriva agenţilor de dăunare: MONILIOZĂ (Monilinia f.)., BOLI DEPOZIT.
-  Tratamentul este curativ.
- Pentru  combaterea agentului de dăunare menţionat, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a  plantelor (omologat) de mai jos:

1.  ROVRAL 500 SC       0,1 %            sau 
2.  TOPSIN M 70             0,07 %          sau
3.  SWITCH  62,5 WG    1,0  kg/ha  

Perioada optimă de tratament: Intervalul minim de timp de la aplicarea  tratamentului  până la recoltare 14 zile  pentru produsele Topsin M 70 şi Rovral 500 SC, iar pentru Switch 62,5 WG 7 zile.

Alte recomandări:

POT FI UTILIZATE ŞI ALTE PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

 Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

         Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
            Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.
         
                      

 Întocmit,
     Cons. sup. Ana TIMAR

 

 Nr. 62 / 14  august 2013


Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. VIII,  la cultura de VIŢA DE  VIE  împotriva: PUTREGAIULUI  CENUŞIU (Sclerotinia f.).
- Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.

Pentru  combaterea agentului  de dăunare, se recomandă  folosirea unui  produs de protecţie a plantelor omologat de mai jos:

1.   TELDOR                  0,8 - 1,0 l/ha            sau
2. MYTHOS                 3,0 l/ha                     sau
3. CHORUS   75 WG   0,5 kg/ha                 sau
4. SWITCH 62,5 WG   0,6 kg/ha

Perioada optimă  de tratament:    La intrarea strugurilor în pârgă.

Alte recomandări:  A se respecta timpul  de pauză  minim până la recoltarea strugurilor.

SWITCH 62,5 WG   - 21  zile pentru strugurii de vin, 7 zile pentru strugurii de masă
MYTHOS - 21  zile
CHORUS   75 WG   - 14 zile
TELDOR - 7 zile la strugurii de masă şi 14 zile la strugurii destinaţi vinificării

         Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de produse.
        Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.
 Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.


   Întocmit,
          Cons. sup. Ana TIMAR

 


Nr. 61/ 29  iulie   2013


Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. VII,  la cultura de VIŢA DE  VIE  împotriva: MANEI (Plasmopara v.), FĂINĂRII (Uncinula n.), PUTREGAIULUI  CENUŞIU (Sclerotinia f.), MOLIA STRUGURILOR (Lobesia b.).
- Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.
- Insecticidul se va adaugă numai în cazul în care există rezervă biologică de molie.

Pentru  combaterea agenţilor de dăunare, se recomandă  folosirea unei variante cu  produse  de protecţie a plantelor (omologate) de mai jos:

1. DITHANE NEOTEC 75 WG 2,0 kg/ha + FOLICUR SOLO 250 EW 0,4 l/ha +MOSPILAN 20 SG 0,250 kg/ha    sau       

2. RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 2,5 kg/ha + TOPSIN M 70 1,0-1,2 kg/ha  + RELDAN 22 EC 2,2 l/ha                       sau
 
3. UNIVERSALIS 593 SC 2,0 l/ha  + KARATE ZEON 0,15 l/ha                                                                                      sau

4.  CURZATE MANOX 2,5 kg/ha  +   RIZA 250 EW  0,4 l/ha + TELDOR 500 SC  0,8-1,0 l/ha + VERTIMEC 1,8%    EC 0,8-1,0 l/ha 

Perioada optimă  de tratament:   31 iulie  – 03  august 2013
Alte recomandări: 
            - Se va evita aplicarea tratamentului fitosanitar atunci când temperatura aerului depăşeşte 22 - 24°C, pentru a un se produce volatilizarea substanţei active şi diminuarea efectului de combatere.
         Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de produse.
        Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.
 Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

             Întocmit,
                  Cons. sup. Ana TIMAR

 
Nr. 60/ 29 iulie  2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de MĂR şi PĂR, împotriva agenţilor de dăunare: PĂDUCHELE DIN SAN JOSE (Quadraspidiotus p. -  generaţia a -II-a), PĂDUCHELE  LÂNOS (Eriosoma l.), PĂDUCHI  DE FRUNZĂ (Aphis p.), RAPĂN (Venturia i.), FĂINARE (Podosphaera l.),
Pentru  combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate) de mai jos:
1. DECIS MEGA 50 EW  0,015% +  TOPSIN M  70 WDG  0,07%     sau

 2.  ACTARA 25 WG  0,01%  +  ZATO 50 WG  0,01%
Perioada optimă de tratament:  01 -  05  august  2013

Alte recomandări:
- Tratamentul se va repeta după 8 - 10 zile cu o altă variantă de produse omologate.

 Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectie a plantelor !

Nr.crt. Produsul de protecţie a plantelor Timp de pauză  minim până la recoltare - zile
1. ZATO 50 WG  14
2. DECIS MEGA 50 EW,   7
3. TOPSIN  M 70 15
4. ACTARA 25 WP 21

POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi  se returneaza distribuitorului.

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin
       
  Întocmit,
             Cons. sup. Ana TIMAR

 

 

Nr.  59  / 18  iulie  2013

Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de VĂRZOASE  (varză, conopidă),  împotriva complexului de dăunători: Păduchele cenuşiu al verzei (Brevicoryne b.), Puricele verzei (Phyllotreta spp.), Buha verzei (Mamestra b.)….

Tratamentul este  curativ pentru agenţii de dăunare;

Se recomandă utilizarea unui  produs de protecţie a  plantelor (omologat), de mai jos:

1.  CONFIDOR ENERGY   0,06  %        sau
2.  FURY 10 EC                    0,02  %        sau
  3.  MOSPILAN 20 SG          0,025%        sau
  4.  KARATE  ZEON            0,015%   

Perioada optimă de tratament:  19 - 23 iulie 2013
Alte recomandări: 
 Pentru aderenţa soluţiei pe plante, în aceasta se va adăuga  ARACET 0,2%.

 Respectaţi timpul de pauză – 7 zile până la recoltarea culturii.


POT FI UTILIZATE ŞI ALTE PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.
Produsele sunt compatibile cu majoritatea insecto-fungicidelor folosite în România. Pentru siguranţa, efectuaţi un test de compatibilitate.
 Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de produse.
        Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.
 Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!
Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.


   Întocmit,
        Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr.  58 / 18 iulie  2013

Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de CARTOF (consum şi sămânţă) împotriva agenţilor de dăunare: MANĂ (Phytophthora i.), GÂNDACUL DIN COLORADO (Leptinotarsa d.) şi  PĂDUCHELE VERDE  ( Myzodes p.).

Tratamentul este  curativ pentru agenţii de dăunare;

Se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate), de mai jos:

1. CONSENTO 450 SC   2,0 l/ha    +   CALYPSO 480 SC   0,08 l/ha                   sau
      2.   CURZATE MANOX  2,5 kg/ha  +  KAISO SORBIE 5 WG 0,15 kg/ha          sau
3. ELECTIS 75 WG        1,8 kg/ha  +  ACTARA 25 WG 60-80 g/ha


Perioada optimă de tratament:  20 - 24 iulie 2013

Alte recomandări:
POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.
Produsele sunt compatibile cu majoritatea insecto-fungicidelor folosite în România. Pentru siguranţa, efectuaţi un test de compatibilitate.
         Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de produse.
        Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.
 Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

            Întocmit,
             Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 50 / 01  iulie 2013

Unitataea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura   de PIERSIC, CAIS  împotriva MONILIOZEI   (Monilinia l.) şi  AFIDELOR (Aphis spp.).

Tratamentul  este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.

Pentru  combatere, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a plantelor de mai jos:

1.  TOPSIN 70  WDG   0,07%  + DECIS MEGA 50 EW   0,015%          sau
2.  ROVRAL 500 SC    0,10%  + KARATE ZEON     0,015%                 sau
3.  CAPTAN 50 WP     0,25%  +  FASTAC 10 EC      0,015%                 sau
4.  SIGNUM                  0,05%  + ACTARA 25 WG    0,01%                    

         
Perioada optimă  de tratament:   03 -  06 iulie 2013

Alte recomandări: 
Insecticidul se va adăuga doar dacă exista rezervă biologică a dăunătorului.

POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

Produsele sunt compatibile cu majoritatea insecto-fungicidelor folosite în România. Pentru siguranţa, efectuaţi un test de compatibilitate.
         Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de produse.
        Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.
 Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr. 47 / 26 iunie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. V,  la cultura VIŢEI  DE  VIE  împotriva agenţilor de dăunare: MANĂ (Plasmopara v.), FĂINARE (Uncinula n.),  PUTREGAIUL CENUŞIU (Sclerotinia f.).
- Tratamentul este preventiv pentru boli şi curativ pentru dăunători.

Pentru  combaterea agenţilor de dăunare mentionaţi, se recomandă  folosirea unei variante cu  produse  de protecţie a plantelor:

1. DITHANE M 45  2,0 kg /ha   + MICROTHIOL SPECIAL 2,0-3,0 kg/ha                   sau
2. MERPAN 50 WP  2,0 kg/ha  +  SYSTHANE FORTE 0,1 l/ha                                     sau
3. CHAMPION 50 WP 3,0 kg/ha  +  TELDOR 500SC 0,8-1,0 l/ha + THIOVIT JET 80 WG 3,0 kg/ha                                                                                                                    sau
4. CURZATE MANOX 2,5 kg/ha + KARATHANE M 35 0,5 l/ha + TOPSIN M 70 1,0-1,2 kg/ha 

Perioada optimă  de tratament:  28 iunie – 03 iulie 2013
Alte recomandări:
 La temperaturi ridicate sulful poate cauza fenomene de fitotoxicitate.

POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.
 Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

         Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
            Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.
         

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr.  46 / 26 iunie  2013

Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de CARTOF (consum şi sămânţă), împotriva MANEI (Phytophthora infenstans), ALTERNARIOZEI (Alternaria spp.) şi a GÂNDACULUI  DIN  COLORADO (Leptinotarsa decemlineata).
- Tratamentul este  curativ  pentru agenţii de dăunare.
Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse  de protecţie a plantelor de mai jos:

      1.  RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP 3,0 kg/ha  +  LIDER  70 WG 0,125 kg/ha     sau
2. ORTIVA 250 SC    0,5 l/ha      +   ACTARA 25 WG   60-80 g/ha                         sau
3. POLYRAM DF  1,8 kg/ha       +   CORAGEN     62,5 ml/ha                                 sau
4. CONSENTO 450 SC 2,0 l/ha   +   KARATE ZEON 0,20  l/ha

Perioada optimă de tratament: 28 iunie – 02  iulie  2013

Alte recomandări:
POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.
Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

         Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
            Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.         

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr. 45 / 26  iunie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, la cultura de TOMATE - împotriva agenţilor de dăunare: MANĂ (Phytophthora i.), PĂTAREA ALBĂ (Septoria l.), PĂTAREA CAFENIE (Cladosporium fulvum), PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Aphis spp.), şi la cultura de CASTRAVEŢI  împotriva MANĂ (Pseudoperonospora cubensis), FĂINARE (Sphaerotheca fuliginea) şi PĂDUCHI  DE FRUNZĂ (Aphis spp.), TRIPŞI (Thrips tabaci).
- Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boli, iar pentru dăunători este curativ.
Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor  de dăunare, se recomandă utilizarea uneia dintre variantele cu   produse de protecţie a plantelor de mai jos:

1. BRAVO 500 SC 0,2%         + ACTARA 25 WDG 0,02%                    sau
2. SHAVIT F 72 WDG 0,2%  + MAVRIK 2 F  0,05%                            sau
3. ORTIVA 250 SC 0,075%   + CONFIDOR ENERGY 0,06%

Perioada optimă  de tratament:  28  iunie – 02 iulie 2013
Alte recomandări: Insecticidul se va adăuga numai în cazul în care există păduchi şi/sau tripşi pe plante.
PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI, POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.
 Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

         Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
            Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.         
                     

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr. 44/ 17  iunie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la DIFERITE  SPECII  POMICOLE şi ARBORICOLE din grădini, aliniamente, parcuri împotriva agentului de dăunare - OMIDA  PĂROASĂ  A  DUDULUI  (Hyphantria cunea) – generaţia I-a. 

Tratamentul  este curativ pentru agentul de dăunare.
Pentru  combatere se recomandă utilizarea unui  produs de protecţie a plantelor de mai jos:
         1.   FASTER 10 CE                0,02  %         sau
2. FURY    10 EC                  0,01  %        sau
3. KARATE ZEON              0,015 %       sau       
4. CALYPSO 480 SC           0,02  %        sau
5. KAISO SORBIE 5 EG    0,015 %  

Perioada optimă  de tratament: - ,, La apariţia în cuiburi a larvelor de vârsta  I  şi a -II-a ”.
Alte recomandări:
- înainte de efectuarea tratamentului fitosanitar se va efectua operaţia de „dezomizit“;
- se va respecta timpul de pauză  (a produselor de protecţie a plantelor aplicate) până la recoltarea fructelor.
         Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
            Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.         

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr. 43/17 iunie 2013


       Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, la  culturile de CEAPĂ şi USTUROI  pentru combaterea  MANEI  (Peronospora destructor) şi MUŞTELOR (Hylemia antiqua şi Suillia lurida).
Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare.
     Se recomandă utilizarea  unuei variante cu produse de protcţie  plantelor (omologate) de mai jos:

      1.   RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP 0,3% +  ACTARA 25 WG   0,02 %       sau
2. ORTIVA 250 SC      0,075%                     +   FASTAC 10 EC 0,02%           sau
3. BRAVO 500 SC       0,15 – 0,2%               +   KARATE ZEON   0,02%            

Perioada optimă de tratament:      19 -  22 iunie 2013

Alte recomandări: -  Tratamentul se va repeta la   8-10 zile cu o altă variantă de produse.

 -  Pentru aderenţa soluţiei pe plante, în aceasta se va adăuga ARACET 0,2%.
 - A se respecta timpul de pauză (a produselor de protecţie a plantelor utilizate) până la recoltare culturii.
Ridomil  Gold  Plus  42,5 WP,  Actara 25,  WG, Karate Zeon    – 7  zile
Ortiva 250 SC, Bravo 500 SC  -   14 zile
Fastac 10 EC   - 1 zi

POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.
 Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

         Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
            Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.         
                     

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr. 42/ 14  iunie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar împotriva CUSCUTEI  (TORŢEL) - (Cuscuta spp.)  din culturile de:

1.   LUCERNĂ

Tratamentul este curativ, se va aplica numai  pe  vetrele cu atac.
Pentru combatere se va utiliza produsul de protecţie a plantelor:
 ROUNDUP   0,75  l/ha
Perioada optimă  de tratament:  La 1-3 zile după coasă, pe suprafaţa pe care  există  vetre cu atac de cuscută.

2.   SFECLĂ DE ZAHĂR,   MORCOV

       Tratamentul este curativ
Pentru combatere se va utiliza produsul de protecţie a plantelor:
 KERB 50 W  4,0 kg/ha
Perioada optimă  de tratament: Prezenţa cuscutei în cultură.

Alte recomandări:
Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.
Citiţi cu atenţie  prospectul produsului   de protecţie ,0a plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.
   
 Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

PLUSIA GAMMA - BUHA LEGUMELOR.pdf

Nr. 41 / 12 iunie  2013

Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de CARTOF (consum şi  sămânţă), împotriva: MANEI (Phytophthora i.), GÂNDACULUI  din  COLORADO (Leptinotarsa d.), AFIDE (Aphydae).
Tratamentul este preventiv şi curativ pentru agenţii de dăunare.
Pentru combaterea agenţilor de dăunare, se recomandă utilizarea unei variante cu   produse de protecţie a plantelor de mai jos:
1.  MELODY COMPACT 49 WG   2,0 kg/ha  +   MOSPILAN 20 SG   80-100 g/ha        sau
2.  CURZATE MANOX  2,5 kg/ha  +  KAISO SORBIE 5 EG 0,15 kg/ha                         sau
3.  RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP  3,0 kg/ha   +  LIDER 200 SL 0,3 l/ha                    sau
4.  SHIRLAN 500 SC  0,3 - 0,4 l/ha  + MAVRIK 2 F   0,2 l/ha                                           sau
5.  EQUATION PRO 0,4 kg/ha + KARATE ZEON 0,2 l/ha

Perioada optimă de tratament:  14 – 18  iunie 2013
POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.
Produsele sunt compatibile cu majoritatea insecto-fungicidelor folosite în România. Pentru siguranţa, efectuaţi un test de compatibilitate.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.
Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.


Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr. 40 / 12 iunie  2013

Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de MĂR, PĂR împotriva agenţilor de dăunare: PĂDUCHELE DIN SAN JOSE – generaţia I,  (Quadraspidiotus p.), PĂDUCHELE LÂNOS (Eriosoma l.), AFIDE (Aphis sp.), RAPĂN (Venturia i.), FĂINARE (Podosphaera l.), MONILIOZĂ (Monilinia f.).

- Tratamentul este  curativ.
- Se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate), de mai jos:

1. MOSPILAN 20 SG 0,025% + DITHANE M 45  0,2% + TOPAS 100 EC 0,02%                            sau
2. ACTARA 25 WG 0,01% + BRAVO 500 SC 0,15% + THIOVIT JET 80 WG 0,3%                       sau
3. DECIS MEGA 50 EW 0,015% + VONDOZEB  0,2%  + BUMPER 250 EC 0,03%                   sau
4. MOVENTO 100 SC 0,125% (1,875 kg) + SCORE 250 EC 0,015%+ROVRAL 500 SC   0,1%     sau
5. CALYPSO 480 SC 0,02% + MAVRIK 2 F 0,05% + FOLICUR SOLO 250 EW 0,05% + SWITCH
    62,5 WG 0,66%

Perioada optimă de tratament: 14 – 18 iunie  2013

Alte recomandări: Tratamentul se va repeta la 8 - 10 zile cu o alta variantă de produse.

Pentru pomii (parcelele) cu simptome produse de focul bacterian Erwinia amylovora – se vor aplica măsurile mecanice (menţionate în buletinul cu Erwinia a.) urmată de aplicarea tratamentului fitosanitar cu produse omologate.
Majoritatea produsele de protecţie a plantelor omologate postfloral pentru agentul de dăunare Erwinia amylovora, combat şi rapănul mărului, dar în altă concentraţie.

PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI, POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.
Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.         
                     
Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr. 39 / 04 iunie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la cultura de TOMATE - împotriva agenţilor de dăunare: MANĂ (Phytophthora i.), PĂTAREA ALBĂ (Septoria l.), PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Aphis spp.) şi la cultura de CASTRAVEŢI împotriva MANEI (Pseudoperonospora cubensis) şi PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Aphis spp.).
- Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boli, iar pentru dăunători este curativ.
Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor  de dăunare, se recomandă utilizarea uneia dintre variantele cu   produse de protecţie a plantelor de mai jos:

1. MERPAN 50 WP      0,2%       + LIDER 200 SL  0,05%  sau
2. ALCUPRAL 50 PU  0,5%       + DECIS 2,5 EC   0,05%   sau
3. PREVICUR ENERGY  0,15%    + TOPSIN AL 70 PU 0,1%  +  FASTER 10 EC 0,02-0,03 %  

Perioada optimă  de tratament:  07 -  12  iunie 2013
Alte recomandări: Insecticidul se va adăuga numai în cazul în care există păduchi pe plante.
PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI, POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.
Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.         
                     

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr. 38  / 04 iunie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar,  la culturile de PRUN, CIREŞ, VIŞIN, PIERSIC, CAIS împotriva agenţilor de dăunare: MONILIOZĂ (Monilinia l.), CIURUIREA FRUNZELOR (Stigmina c.), PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Myzus c., Myzodes p.).

Tratamentul este preventiv şi curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.

Se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a plantelor omologate:
1. ALCUPRAL 50 PU  0,2%  +   KARATE  ZEON     0,015%                  sau                     
2. DITHANE M 45      0,2%   +   DECIS 2,5 EC        0,03%                 sau
3. ROVRAL 500 SC    0,1%   +   FOLPAN 50 WP   0,3% + ACTARA 25 WG  0,01% 

Perioada optimă  de tratament:  06 - 11 iunie 2013

Alte recomandări:  A se respecta timpul de pauză (a produselor de protecţie a plantelor utilizate),  până la recoltarea fructelor.
Timp de pauză:
Alcupral 50 PU    - 14 zile
Dithane M 45      - 28 zile
Rovral  500 SC    -  7 zile
Karate Zeon       -  7 zile 
Decis 2,5 EC      - 14 zile
Actara 25 WG      - 14 zile

PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI, POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.
Citiţi cu atentie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.         
                  
Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr. 37 / 04 iunie  2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, la  culturile de CEAPĂ şi USTUROI  pentru combaterea  MANEI  (Peronospora destructor) .
Tratamentul este preventiv pentru agentul de dăunare.
Se recomandă utilizarea  unui produs de protcţie  a plantelor (omologat) de mai jos:

1. ACROBAT MZ 90/600 WP           0,2%           sau
2. ALCUPRAL 50 PU                 0,5%           sau
3. CAPTAN 80 WDG                  0,15%         sau
4. ORTIVA 250 SC                  0,075%       sau
5. RIDOMIL GOLD MZ 68 WG          0,25%

Perioada optimă de tratament: 06 - 10  iunie  2013

Alte recomandări: - 
-  Pentru aderenţa soluţiei pe plante, în aceasta se va adăuga ARACET 0,2%.

PENTRU COMBATEREA AGENTULUI DE DĂUNARE MENŢIONAT, POT FI UTILIZATE ŞI ALTE PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.
Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.         
                     

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr. 36/ 31 mai 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. IV,  la cultura VIŢEI  DE  VIE  împotriva agenţilor de dăunare: MANĂ (Plasmopara v.), FĂINARE (Uncinula n.),  PUTREGAIUL CENUŞIU (Sclerotinia f.), ACARIENI (Eriophyes v., Tetranychus u. …).
 
- Tratamentul este preventiv pentru boli şi curativ pentru dăunători.

Pentru  combaterea agenţilor de dăunare mentionaţi, se recomandă  folosirea unei variante cu  produse  de protecţie a plantelor:

1. SHAVIT F 72 WDG 0,2%  +   NISSORUN 10 WP 0,05%                                             sau

2. MIKAL FLASH 0,3% + SYSTHANE FORTE 0,01% + TELDOR 500SC 0,08-0,1% + MILBEKNOCK EC 0,075%      sau

3. COPERNICO HI BIO 25% - 0,24%  +  MICROTHIOL SPECIAL 0,2 – 0,3%  + ROVRAL 500 SC 0,1% +  NOVADIM PROGRES 0,08-0,1%  sau

4. UNIVERSALIS 593 SC 0,2%  +  ORTUS 5 SC 0,05%  sau
5. FOLPAN 80 WDG 0,15% + TOPAS 100 EC 0,025% + SAFRAN 1.8 EC 0,08-0,1%

Perioada optimă  de tratament:  În faza fenologică “După scuturarea florilor”
Alte recomandări:

POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.
Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.
         
Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr.  35 / 31  mai 2013

Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de CARTOF (consum şi sămânţă), împotriva MANEI (Phytophthora infenstans) şi a GÂNDACULUI  DIN  COLORADO (Leptinotarsa decemlineata).
- Tratamentul este  preventiv pentru boală şi curativ pentru dăunător.

Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse  de protecţie a plantelor de mai jos:

1. ANTRACOL 70 WP 1,5 -2,5 kg/ha (0,15-0,25%) + DECIS MEGA 50 EW 0,15 l/ha      sau
2. BRAVO 500 SC 1,5-2,0 l/ha + ACTARA 25 WG   60-80 g/ha     sau
3. CURZATE MANOX  2,5 kg/ha (0,25%)  +  KAISO SORBIE 5 EG  0,15 kg/ha    sau
4. ACROBAT MZ 90/600 WP 2,0 kg/ha  +  MOSPILAN 20 SG 80-100g/ha      sau
5. CHAMPION 50 WP   3,0 kg/ha   +  FURY 10 EC 0,075 l/ha         sau
6. INFINITO 687,5 SC  1,4 l/ha   +  NUPRID AL 200 SC 0,25-0,3 l/ha      sau
7. KOCIDE 2000 1,5 kg/ha  +  FASTAC 10 EC 0,1 l/ha                   sau
8. FUNGURAN OH 50 WP  3,0 kg/ha  +  LASER 240 SC 0,1  l/ha

Perioada optimă de tratament: 01 - 05  iunie  2013

Alte recomandări:
CHAMPION 50 WP,  KOCIDE 2000, FUNGURAN OH 50 WP  - fiind produse cuprice, este indicat să se facă  testul  de compatibilitate înainte de a fi amestecate cu insecticide.

POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.
Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.
Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.         

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr. 34 / 24  mai  2013


Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I - la cultura de CASTRAVEŢI, împotriva  agentului de dăunare – PĂTAREA UNGHIULARĂ (Pseudomonas lachrymans).
Tratamentul este  preventiv şi curativ pentru boală.

Se recomandă utilizarea unui  produs de protecţie a plantelor omologat de mai  jos:
1. FUNGURAN OH 50  WP      0,4%    sau
2. MELODY  COMPACT 49 WG   0,2%    sau
3. MANOXIN C 50 PU         0,4%    sau
4. NOVOZIR MN 80           0,2%

În cazul în care există acarieni  (paianjenul roşu comun) în cultură,  fungicidul utilizat se va complexa cu    MILBEKNOCK EC   0,075%  sau VERTIMEC 1,8% EC 0,08 - 0,1%.
Perioada optimă de tratament:  27 - 31 mai 2013

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depozitează  în magazii şi se returnează distribuitorului.
 
Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare !

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr. 33 / 24  mai  2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. II - la cultura de FASOLE,  împotriva  ARSURII COMUNE (Xanthomonas canpestris pv. phaseoli) şi  ARSURII AUREOLATE (Pseudomonas syringae pv. phaseoli).

Tratamentul este  preventiv şi curativ pentru boli.

Se recomandă utilizarea unui  produs de protecţie a plantelor omologat de mai  jos:
1. ALCUPRAL 50 PU  0,25% sau
2. CHAMPION 50 WP        0,25% sau
3. FUNGURAN OH 50 WP     0,25 sau
4. COPAC    0,3% sau
5. BOUILLIE BORDELAISE WDG    0,75%

În cazul în care există afide (păduchi)  în cultură,  fungicidul utilizat se va complexa cu unul din insecticidele  DECIS 2,5 EC 0,05% sau  DECIS MEGA 50 EW  0,02%.
Perioada optimă de tratament:  27 - 31 mai 2013

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depozitează  în magazii şi se returnează distribuitorului.
 
Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare !

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.


Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR


Nr. 32 / 24  mai 2013

Unitataea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de LEGUME DE CÂMP împotriva agenţilor de dăunare: MELCI FĂRĂ COCHILIE (Agrolimax. ....), COROPIŞNIŢE (Gryllotalpa g.), VIERMI  SÂRMĂ (Agriotes spp.).
Tratamentul  este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.
Pentru  combatere, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a plantelor:

1. MESUROL 2 RB        5,0 kg/ha (melci şi coropişniţă) sau
2. OPTIMOL 4G          15,0 kg/ha (melci) sau
3. AGROSAN B           15,0 kg/ha (melci) sau
4. SINTOGRILL SUPER    30,0 kg/ha (coropişniţă, viermi sârmă) sau
5. COROCID             40,0 kg momeli/ha (coropişniţă, viermi sârmă)          

Perioada optimă  de tratament:  Când apar semne că dăunătorii există în cultură.
Tratamentul se va repeta în perioada de vegetaţie – când sunt semne că există dăunătorii în cultură.
Alte recomandări:
 - Înainte de folosirea produsului, citiţi instucţiunile de pe etichetă.
-  Rezultate maxime se obţin în condiţii de umiditate.

Pentru combaterea melcilor:
Produsele se pot utiliza la plantare şi/sau în timpul vegetaţiei prin împrăştiere uniformă la suprafaţa solului, în benzi corespunzătoare rândurilor de plante, sau sub formă de mici cantităţi de granule, din loc în loc, cu respectarea dozei la hectar.
Produsele  NU se încorporează în sol.

Pentru combaterea coropişniţelor - se recomandă încorporare uşoară în sol a produsului utilizat.
Timp de pauză 14 zile - pâna la recoltarea legumelor - dacă se aplică produsul Mesurol 2RB.

În conformitate cu legislaţia UE:
- este interzisă aruncarea ambalajului gol în ape curgătoare sau în orice surse de apă;
- este interzisă depozitarea sau utilizarea la o distanţă mai mică de 50 m de la malul apelor;

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
 Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 31/ 14 mai 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar,  la cultura VIŢEI  DE  VIE  împotriva agenţilor de dăunare: MANĂ (Plasmopara v.), FĂINARE (Uncinula n.),  ACARIENI (Eriophyes v., Tetranychus u. …), MOLIA VIŢEI  DE VIE  (Lobesia b.).
 
- Tratamentul este preventiv boli şi curativ pentru dăunători.
- Tratament de siguranţă înainte de înflorit.

Pentru  combaterea agenţilor de dăunare mentionaţi, se recomandă  folosirea unei variante cu  produse  de protecţie a plantelor:

1. ANTRACOL 70 WP 2,0-3,0 kg/ha + TOPSIN M70 1,0-1,2 kg/ha + VERTIMEC 1,8% EC  0,8 - 1,0 l/ha    sau     
2. RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP 3,0 kg/ha + FOLICUR SOLO 250 EW 0,4 l/ha + MILBEKNOCK EC 0,75 l/ha  + DECIS MEGA 50 EW 0,150 l/ha    sau    
3. KOCIDE 2000 1,5 kg/ha + TOPAS 100 EC 0,250 l/ha + ENVIDOR  240 SC 0,4 l/ha + KAISO SORBIE 5 EG  0,150 kg/ha                                 

Perioada optima de tratament:  În faza fenologică “ înainte de înflorit”.

Alte recomandări: A nu se trata viţa de vie înflorită.

- Insecticidul se va adăuga doar în cazul în care există rezervă biologică de molia viţei de vie.
- Doza de produs comercial ex. ANTRACOL 70 WP 2,0 - 3,0 kg/ha este calculată pentru  cantitatea de soluţie la hectar de 1000 litri (respectiv 0,2 - 0,3%).

POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare !

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.
Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.         

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr. 30 /14  mai 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, la  culturile de CEAPĂ şi USTUROI  pentru combaterea  MANEI  (Peronospora destructor) .
Tratamentul este preventiv pentru agentul de dăunare.
Se recomandă utilizarea  unui produs de protcţie  a plantelor (omologat) de mai jos:
    
1. ALCUPRAL 50 PU      0,5%                  sau
2. ANTRACOL 70 WP    0,2 – 0,25%       sau
3. PREVICUR 607 SL     0,15%                sau     
4. DITHANE M 45           0,2%                 sau    
5. BRAVO 500 SC           1,5 – 2,0 l/ha    

Perioada optimă de tratament: 15 - 19 mai  2013

Alte recomandări: - 
- Pentru aderenţa soluţiei pe plante, în aceasta se va adăuga ARACET 0,2%.

PENTRU COMBATEREA AGENTULUI DE DĂUNARE MENŢIONAT, POT FI UTILIZATE ŞI ALTE PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.
Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.         
                     
Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr. 29 / 13  mai  2013


Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de MĂR împotriva agenţilor de dăunare: VIERMELE MERELOR – generaţia I,  (Laspeyresia p.), OMIZI MINIERE (Phyllonorycter b, Leucoptera s…) AFIDE (Aphis p.), ACARIENI (Pannonychus u, Tetranychus u., Aculus sp…), RAPĂN (Venturia i.), FĂINARE (Podosphaera l.).

- Tratamentul este  curativ.
- Se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate), de mai jos:

1. NOVADIM  PROGRESS  0,075 - 0,1% + SHAVIT F 72 WDG0,2%    sau
2. KARATE ZEON 0,015% + NISSORUN  10 WP 0,03% + TOPSIN  70 WDG 0,075%   sau
3. KAISO  SORBIE 5 EG  0,015% + SANMITE 20 WP 0,075% + ANTRACOL  70 WP 0,2-0,3% + 
    KARATHANE  M 35 CE 0,06%  sau
4. RELDAN 22 EC  0,13 - 0,14% + DEMITAN  200 SC 0,07%  + IMPACT  25 0,02%  sau
5. LASER 240 SC 0,04%  +  MILBEKNOCK EC 0,05% + ORIUS 25 EW 0,05%   sau
6. PROTEUS OD 110 0,05% + VERTIMEC 1,8% EC 0,1% + STROBY DF 0,01- 0,013%  sau
7. INSEGAR 25 WP 0,03-0,04% + ENVIDOR 240 SC  0,04%  + MACANI 0,15%

Perioada optimă de tratament: 15 – 18  mai 2013

Alte recomandări:

Tratamentul se va repeta la 8 - 10 zile cu o alta variantă de produse din cele recomandate, exceptându-se produsele acaricide – DEMITAN, SANMITE 20 WP, ENVIDOR 240 SC (timpul de acţiune a acestora  este foarte mare).

PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI, POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.
Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.         
                     
Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 28 / 10 mai 2012

Unitatea Fitosanitară SIBIU, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. II,  la culturile de CEREALE PăIOASE împotriva agenţilor de dăunare: COMPLEX BOLI FOLIARE ŞI ALE SPICULUI, PLOŞNIŢELE  CEREALELOR (Eurygaster sp., Aelia spp.), GÂNDACUL BĂLOS (Lema m.).

Tratamentul este curativ pentru boli şi dăunători.
Pentru combaterea agentilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse  de protecţie a plantelor de mai jos:

1. TOPSIN 70 WDG  1,0 kg/ha  +  DECIS MEGA 50EW         0,150 l/ha  sau
2. PROTECTOR SUPER 250 EC   0,5 l/ha + KARATE  ZEON     0,150 l/ha  sau  
3. ACANTO  PLUS   0,5 l/ha   +   KAISO SORBIE 5 EG      0,15  kg/ha  sau                
4. DUETT  ULTRA  0,5 l/ha    +   SUMI ALPHA 5 EC        0,2 l/ha  sau
5. KING 250 EW   0,5 l/h          +   NUPRID 200 SC     0,275 l/ha            

Perioada optimă  de tratament: În faza fenologică: “APARIŢIA FRUNZEI STINDARD
- PÂNĂ LA ÎNFLORIRE”.

Alte recomandări: Insecticidul se recomandă  numai în cazul în care există:
- gândac bălos – de la 2 larve pe o tulpină                   şi/sau
- ploşniţa cerealelor  - de la 3 larve/mp                     şi/sau

PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI, POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

 

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr. 27 / 10 mai  2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar ,  la culturile de CIREŞ - VIŞIN împotriva agenţilor de dăunare: MUSCA CIREŞELOR (Rhagoletis c.),  PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Myzus c.), MONILIOZĂ (Monilinia l.), PĂTAREA FRUNZELOR (Blumeriella jaapi).

Tratamentul este curativ.

Pentru combaterea agenţilor de dăunare mentionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor de mai jos:

1. DECIS MEGA 50  EW 0,015%  +   TOPSIN 70 WDG  0,07%   sau          
2. CALYPSO 480 SC    0,02%        +   TOPAS 100 EC   0,05%  sau
3. KARATE ZEON       0,015 %     +   DITHANE M-45   0,2%  sau         
4. NOVADIM PROGRESS  0,075%  +  ODEON 820 WDG 0,08%   sau
5. VANTEX 60 CS 0,07% +  SCORE 250 EC 0,02%    sau
6. FASTAC 10 EC 0,02% +  CAPTAN 50 WP 0,25%

Perioada optimă de tratament:   14 –  16 mai 2013

Alte recomandări: Tratamentul se va repeta la  8 - 10 zile cu o alta variantă de produse.  

PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI, POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

Nr. 26 / 10 mai 2013

Unitataea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de PRUN împotriva: VIERMELE PRUNELOR (Laspeyresia f.) generaţia.-I,  MONILIOZĂ  (Monilinia l.), PĂTAREA ROŞIE (Polystima r.).

Tratamentul  este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.
Pentru  combatere, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protectie a plantelor de mai jos:
 1. DECIS  MEGA 50 EW   0,015 %  +   TOPSIN 70 WDG 0,07 %  sau
 2. FASTER 10 EC 0,025%    + ALCUPRAL 50 PU 0,2%   sau
 3. CORAGEN  0,01 %           +   SIGNUM    0,05 %        sau
 4. INSEGAR 25 WG 0,03%  +  ODEON 820 WDG   0,08 %          sau     
 5. MATCH 050 EC 0,1% + TELDOR 500 SC 0,08% + DELAN 700 WDG 0,035 - 0,05%

Perioada optimă  de tratament:  13  - 16 mai 2013
Alte recomandări: Tratamentul se va repeta după 8 - 10 zile, cu produse din altă variantă recomandată.
PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI, POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.
Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.
         
Întocmit,
Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 23/ 08 mai  2013

Unitatatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la cultura  de cartof  de  consum  şi  pentru sămânţă, împotriva adulţilor GÂNDACULUI din COLORADO – Leptinotarsa decemlineata (gen.I).

Tratamentul este curativ - prezenţa în cultură a mai mult de 1 gândac  la 4-5 tufe.

 

Pentru  combaterea agentului de dăunare, se recomandă utilizarea unui  produs de protecţie a  plantelor de mai jos:

 

1.  KARATE ZEON             0,2 l/ha sau

2. ACTARA 25 EC              0,06 -0,08  kg/ha sau

3.  LIDER 200 SL                 0,3         l/ha sau

4. FURY 10 EC                    0,075     l/ha sau

5.  NUPRID AL 200 SC       0,25-0,3 l/ha sau

6.  CYPERGUARD 25 EC  0,08        l/ha

Perioada optimă  de tratament: Prezenţa gândacilor pe tufă - până la apariţia larvelor.

Alte recomandări:

POT FI UTILIZATE ŞI ALTE PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENTULUI  DE DĂUNARE MENŢIONAT.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

 

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

 

 

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

Nr. 22 / 08  mai  2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar   la cultura de PORUMB împotriva agentului de dăunare RĂŢIŞOARA PORUMBULUI (Tanymecus dilaticollis).

Pentru combaterea agentului de dăunare, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a  plantelor omologat:

 1. ACTARA 25 WG              0,100 kg/ha sau
 2. CALYPSO 480 SC            0,090 l/ha sau
 3. DECIS MEGA 50 EW      0,150  l/ha

Perioada optimă de tratament: În faza fenologică a culturii  de  2 - 3 frunzuliţe.

Alte recomandări:

Tratamentul este de corecţie pe vegetaţie şi se va efectua pe parcelele pe care este prezent dăunatorul:

 • 3 gărgăriţe/mp pe timp secetos                             sau
 • 10 gărgăriţe/mp când timpul este rece şi umed

 

PENTRU COMBATEREA AGENTULUI DE DĂUNARE MENŢIONAT, POT FI UTILIZATE ŞI ALTE PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE.

 

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

 

Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

 

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

INFORMARE

BĂŞICAREA FRUNZELOR DE PIERSIC

Taphrina deformans (Berk.)

Denumire ştiinţificăTaphrina deformans

Descriere: Originară din Europa, s-a extins mult în toate ţările cultivatoare de piersic.  Ciuperca iernează ca miceliu în lăstarii atacaţi sau pe ramuri (forma cea mai importantă de transmitere de la un an la altul).

Ciuperca atacă frunzele, lăstarii tineri şi în anii favorabili şi fructele.

Pe frunze primele simptome apar la sfârşitul lunii aprilie începutul lunii mai. Parenchimul dintre nervuri, creşte mult mai puternic decât nervurile.
Frunzele (Fig.1) sunt hipertrofiate, au o culoare roz-caracteristică, apoi devin violacei, prezentând pe ambele feţe o pulbere alb-murdară, constituită din ascele ciupercii. După câteva zile, frunzele capătă o coloraţie brunie, iar în decada a II-a a lunii mai, cad.

Lăstarii (Fig.2) foarte tineri atacaţi de Taphrina deformans, se îngroaşă, rămân scurţi, se încovoaie, prezintă frunze îngrămădite, iar la bază sunt complet desfrunziţi.
Florile afectate prezintă petale hipertrofiate.
Pe fructe (Fig. 3,4) atacul se manifestă în luna mai, când apar pete roşietice, uşor proeminente, cu marginile neregulate, bine delimitate. Pe măsură ce fructele cresc, ţesuturile atacate se brunifică şi crapă.

Combatere:

Boala se poate preveni prin măsuri de igienă culturală (pentru diminuarea sursei de infecţie) şi de tratamente fitosanitare chimice preventive şi curative. Tratamentele chimice se vor aplica atât la căderea frunzelor, cât şi în perioada de vegetaţie, utilizându-se produse de protecţie a plantelor omologate.

Nr. 21/ 30 aprilie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. III,  la cultura PIERSICULUI împotriva: BĂŞICAREA FRUNZELOR (Taphrina deformans), MONILIOZĂ (Monilinia l.), CIURUIRE (Stigmina c.) şi PĂDUCHELE VERE (Myzus p.).

- Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare.

Pentru  combaterea agenţilor de dăunare, se recomandă  folosirea unei variante cu  produse  de protecţie a plantelor de mai jos:

  

 1.  MERPAN 50 WP  0,25%  + ACTARA 25 WG  0,01% sau
 2. SCORE 250 EC     0,02%  + KARATE ZEON    0,015% sau
 3.  BRAVO 500 SC     0,15%  + FOLPAN 50 WP  0,3% +  MAVRIK 2 F 0,05 % sau
 4. DITHANE M 45 0,2% + DECIS MEGA 50 EW 0,015%

Perioada optimă  de tratament: 01 -  05 mai 2013

Alte recomandări: Tratamentul se va repeta la 8-10 zile, cu o altă variantă de produse de protecţie a plantelor decât cea utilizată.

POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protecţie a plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 20 / 30  aprilie  2013

Unitatea Fitosanitară din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de MĂR, împotriva VIESPEI CU FERESTRĂU (Hoplocampa testudinea), AFIDE (Aphis p.), ACARIENI (Panonychus u. ... ), RAPĂN (Venturia inaequalis) şi FĂINARE (Podosphaera leucotricha).

Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boli, iar pentru dăunători este curativ.

Acaricidul se va adăuga doar dacă există rezervă biologică de acarieni (mai mult de 5 forme mobile/frunză). 

Se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor omologate, de mai jos:

1. CALYPSO 480 SC  0,02%  +  MILBEKNOCK EC  0,05%  +  TOPSIN 70 WDG  0,07% sau

1. DECIS 25 WG  0,003%      + OMITE 570 EW  0,1%            +   SCORE 250 EC     0,015% sau

3. ACTARA 25 WG  0,01%    + SANMITE 20 WP 0,05-0,075%  +   SYSTHANE FORTE   0,02%

Perioada optimă de tratament: „Când 10-15% din flori au început să-şi scuture petalele”.

Alte recomandări:  - Tratamentul se va termina  în 3 - 4 zile.

POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

Citiţi cu atentie  prospectul produselor  de protecţie a plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 19 / 30 aprilie 2013

Unitatea Fitosanitară, din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la nr. I, la  CASTAN, împotriva pentru generaţiei I, a MOLIEI  MINIERE  A  FRUNZELOR  DE  CASTANCameraria ohridella.

Se recomandă efectuarea tratamentului la castanii în care anul anterior s-a semnalat prezenţa dăunătorului, sau la castanii în care este prezent dăunătorul.

Produse de protecţie a plantelor omologate:

 1. DIMILIN 25 WP     0,03 % sau
 2. RIMON 10 EC        0,06 %

Perioada optimă de tratament: Primele simptome  (mine) de atac pe frunză.

Alte recomandări: - Tratamentul se va repetă la 3 săptămâni.

- Pentru aderenţa soluţiei pe plante se va adăuga ARACET 0,2%.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

Citiţi cu atentie  prospectul produselor  de protectie a plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 18/ 30 aprilie  2013

Unitatea Fitosanitară, din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar (nr. II) la cultura VIŢA DE VIE, împotriva PAIANJENILOR (Panonychus u., Tetranychus u., Eriophies v. ) şi FĂINĂRII (Uncinula necator).

Tratamentul este curativ pentru paianjeni şi preventiv pentru boală.

Fungicidul se va aplica doar  pe parcelele în care anul anterior s-a semnalat atac mijlociu şi puternic de făinare.

Pentru  combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă  folosirea unei variante cu  produse  de protecţie a plantelor de mai jos:

1.  MILBEKNOCK EC  0, 75 l/ha (0,075%) + TOPAS 100 EC 0,250 l/ha (0,025%) sau

2.  ORTUS 5 SC 0,5 l /ha (0,05%)  + KARATHANE M 35 CE  0,5 l/ha  (0,05%) sau

3.  NOVADIM PROGRES 0,8 – 1,0 l/ha (0,8 - 1,0%) + THIOVIT JET  80 WG 3,0 kg/ha  (0,3%)

Perioada optimă  de tratament: Când lăstarii au 10-15 cm.

Alte recomandări:

POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI. 

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returnează distribuitorului.

Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectie a  plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 17/ 29  aprilie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar,  la cultura de PRUN împotriva agenţilor de dăunare: VIESPIILE CU FERĂSTRĂU ALE PRUNULUI, (Hoplocampa minuta, Hoplocama flava), VIESPEA SEMINŢELOR DE PRUN (Eurytoma sch.), MONILIOZĂ (Monilinia l.), PĂTAREA ROŞIE (Polystigma r.),

Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor de dăunare mentionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor de mai jos:

1. ACTARA 25 WG  0,01  %  +   BRAVO 500 SC       0,15% sau

2. KARATE ZEON   0,015%  +   DITHANE M 45      0,2% sau

3. LASER 240 SC      0,06  %  +  TOPSIN 70 WDG     0,07 % sau

4. CALYPSO 480 SC 0,02%   +  CAPTAN 50 WP       0,25%

Perioada optimă de tratament: ”Când 10-15% din flori au început  să-şi scuture petalele”.

Alte recomandări: Tratamentul se va termina  în 3 - 4 zile.

POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

Citiţi cu atentie  prospectul produselor  de protecţie a plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 16/ 26  aprilie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile

de MĂR, PĂR şi GUTUI împotriva bolii - FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR

(Erwinia amylovora).

Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boală.

Se vor trata pomii care au manifestat simptome de atac în anul/anii anteriori, precum şi

pomii din vecinătatea acestora, utilizându-se produsul de protecţie a plantelor (omologat):

 

 1. 1. ALIETTE 80 WG 0,3 %

Perioada optimă de tratament: În timpul înfloritului”. 

Alte recomandări: - Tratamentul se va aplica pe parcelele şi pomii pe care a fost

confirmată boala în anii anteriori sau dacă sunt prezente simptome de atac.

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de

protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respective Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 15/ 24  aprilie 2013

Unitatea  Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar (complementar tratamentului seminţei) la culturile de SFECLĂ DE ZAHĂR şi FURAJ împotriva agentului de daunare: PURICELE  SFECLEI – Chaetocnema tibialis.

Tratamentul se va efectua numai pe parcelele pe care este prezent dăunătorul, utilizându-se unul din  produsele  de protecţie a  plantelor omologate, de mai jos:

 1. DECIS MEGA 50 EW     0,150  l/ha sau
 2. FASTAC 10 EC                0,1  l/ha sau
 3. PROTEUS OD 110           0,4  l/ha sau
 4. VANTEX 60 CS                0,080 l/ha

Perioada optimă de tratament: “LA RĂSĂRIREA CULTURII”.

Alte recomandări: Tratamentul se va repeta la 8 - 10 zile (dacă mai există purici).

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

Citiţi cu atentie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 14/ 23  aprilie  2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de MĂR, PĂR împotriva agenţilor de dăunare: RAPĂN (Venturia i.), FĂINARE (Podosphaera l.), MOLII MINATOARE (Phyllonorycter b., Leucoptera s. .), AFIDE (Aphis p.), PĂDUCHE LÂNOS (Eriosoma l.).

Tratament de siguranţă înainte de înflorit.

Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boli, iar pentru  dăunători este curativ.

Se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate) de mai jos:

 

1. SHAVIT F 72 WDG  0,2%      +    FASTAC 10 EC      0,02% sau

2. SYSTHANE FORTE  0,02%   +   ACTARA 25 WG   0,01%               sau

3. CHORUS 75 WG        0,02%   +   DECIS 2,5 EC 0,025 - 0,05% sau

4.  STROBY  DF  0,01-0,013% +  MOSPILAN 20 SG 0,02% + VERTIMEC 1,8% EC 0,1% sau

5. MACCANI  0,15% + NOVADIM PROGRES  0,075-0,1% + NURELLE D 50 /500 EC 0,08% sau

6.  DELAN 700 WDG 0,05% + BUMPER 250 EC 0,03%  + KARATE ZEON  0,015% + MOVENTO

100 SC  0,125% (1,875 l/ha)

Alte recomandări: - A NU SE TRATA POMII ÎNFLORIŢI.

POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protecţia plantelor, înainte de utilizare! 

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 13 / 19  aprilie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de MĂR, PĂR şi GUTUI împotriva bolii - FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR(Erwinia amylovora).

Tratamentul este curativ pentru boală. 

Se vor trata pomii care au manifestat simptome de atac în anul/anii anteriori, precum şi pomii din vecinătatea acestora, utilizându-se un produs de protecţie a  plantelor (omologat) de mai jos:

1.   COPAC                                      0,3 % sau

2.   ALCUPRAL 50 PU                   0,3 % sau

3.   FUNGURAN OH 50 WP          0,3 % sau

4.   CHAMPION 50 WP                 0,2 - 0,3 % sau

5.   CUPROXAT FLOWABLE      0,35 % sau

6.   ZEAMĂ BORDELEZĂ tip “MIF”   0,5 %

Perioada optimă  de tratament: Înainte de înflorit.

Alte recomandări: A nu se trata pomii înfloriţi.

- înaintea efectuării tratamentului chimic, se vor îndeparta ramurile cu simptome de atac, tăierile se vor  face la cel puţin 50 cm. sub limita prezenţei simptomelor;

- instrumentele folosite se vor dezinfecta după fiecare  tăiere, cu alcool de 700, sau  hipoclorit de sodiu, sau sulfat de cupru;

- ramurile se vor distruge prin ardere cât mai repede posibil, cu un minim de deplasare, pentru a evita răspândirea bolii;

POT FI UTILIZATE ŞI ALTE PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENTULUI  DE DĂUNARE MENŢIONAT.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protecţia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 12 / 19 aprilie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, la culturile de RAPIŢĂ DE TOAMNĂ, RAPIŢĂ DE PRIMĂVARĂ, MUŞTAR împotriva COMPLEXULUI DE  DĂUNĂTORI (purici de pământ, gândacul lucios, păduchele cenuşiu, ....).

Tratamentul este curativ, efectuându-se  pe suprafeţele unde există dăunători (păduchi de frunză – 2 colonii/mp, sau/şi gândacul lucios 1 gândac/plantă, şi/sau purici de pământ ....).

Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a  plantelor (omologat) de mai jos:

1.  MOSPILAN 20 SG              0,150 kg/ha sau

2.  DECIS  MEGA 50 EW       0,150  l/ha sau

3.  KAISO SORBIE 5 WG       0,15   kg/ha sau

4.  NURELLE D 50/500 EC     0,4     l/ha

Perioada optimă de tratament:

-  Pentru culturile de toamnă - La formarea butonilor florali.

- La culturile de primăvară - La răsărirea culturilor.

POT FI UTILIZATE ŞI ALTE PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

Dacă în timpul  înfloritului există rezervă biologică de dăunători, se poate aplica tratament fitosanitar, cu unul din produsele de protecţie a plantelor omologate:

1. MAVRIK   2F            0,2 l/ha sau

2. CALYPSO  480 SC   0,1 l/ha

Alte recomandări: Produsele de protecţie a plantelor aplicate în timpul înfloritului,  protejează entomofauna utilă şi mai ales insectele polenizatoare – albine, bondari.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protecţia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

INFORMARE

CU PRIVIRE  LA  UNELE  MĂSURI  PENTRU  PROTECŢIA  FAMILIILOR  DE ALBINE  ÎMPOTRIVA  INTOXICAŢIILOR  CU  PESTICIDE  (PRODUSE  DE PROTECŢIE  A   PLANTELOR),  CONFORM ORDINULUI  45/1991 M.A.A.

ÎN ATENŢIA UTILIZATORILOR DE PESTICIDE (PRODUSE DE PROTECŢIE A  PLANTELOR), UNITĂŢI AGRICOLE, CONSILII LOCALE,  APICULTORILOR

Având în vedere importanţa apiculturii ca unul din factori determinanţi pentru sporirea producţiei agricole, precum şi necesitatea asigurării protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide s-a emis  Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România.

 

Conform  Ordinul comun nr. 45/1991

- tratamentele cu pesticide asupra culturilor agricole, plantaţiilor pomicole şi a pădurilor se vor desfăşura în perioadele de timp cât mai scurte care nu vor depăsi 7 zile consecutive pentru o cultură agricolă sau un trup de pădure, vor fi anunţate apicultorilor astfel încât aceştia să poată proteja familiile de albine prin închiderea sau îndepărtarea stupilor în intervale de timp cât timp mai redus cu putinţă conform tabelului nr.1.;

- tratamentele fitosanitare cu pesticide la culturile agricole, plantaţii pomicole şi silvice se vor face numai pe baza avertizărilor scrise, emise de unitatea fitosanitara şi silvice;

- să administreze produse de protecţie a plantelor numai pe timp liniştit, fără vânt şi numai asupra culturilor agricole entomofile sau pomilor fructiferi care nu se află în stadiul de înflorire;

- în cazul efectuării aviotratamentelor cu pesticide, unitatea fitosanitară va comunica în scris unităţile beneficiare, cu cel puţin 7 zile înainte, zilele şi suprafeţele pe care se vor efectua aceste tratamente;

- este interzisă aplicarea pesticidelor cu excepţia celor atestate prin menţiunea că nu sunt toxice pentru albine, asupra culturilor entomofile, pomilor fructiferi, sau principalelor  speciii forestiere melifere (salcâm, tei) aflate în faza de înflorire, precum şi a arborilor forestieri de aliniament  aflaţi în perioade critice (Tabel nr.2);

- aplicarea de pesticide pe suprafeţele de teren agricol aflate la mai puţin de 1 km – când  tratamentele se execută cu mijloace terestre şi manuale şi la mai puţin de 3 km în cazul aviotratamentelor - de păduri formate din specii melifere, de livezi şi de culturi agricole entomofile aflate în faza de înflorire se face doar  la recomandarea organelor autorizate;

- în mod excepţional, în caz de atac masiv de viespile prunilor şi merilor, al omizilor defoliatoare şi a altor dăunători care produc pagube deosebit de mari culturilor agricole, plantaţiilor pomicole şi pădurilor, se pot executa tratamente cu pesticide, dar numai după o aprobare prealabilă dată pentru fiecare cultură, de către organele judeţene de protecţie a plantelor şi mediului.

- după efectuarea tratamentelor fitosanitare cu pesticide, unităţile, utilizatorii de pesticide sunt obligaţi să asigure redistribuirea ambalajelor, distrugerea, denocovizarea, îndepărtarea resturilor de soluţii şi pulberi toxice, precum şi a apelor reziduale conform dispoziţiunilor în vigoare.

- UNITĂŢILE AGRICOLE, SILVICE PRECUM ŞI CELELALTE UNITĂŢI care execută sau beneficiază de tratamente fitosanitare cu pesticide sunt obligate:

- să asigure instruirea personalului care execută tratamentul fitosanitar, inclusiv a comandanţilor de aeronave asupra măsurilor necesare pentru protecţia albinelor împotriva intoxicaţiilor cu pesticide;

- să asigure ghidarea de la sol a aeronavelor, prin personal dotat cu fanioane, pentru delimitarea progresivă a suprafeţelor ce se tratează;

- să înstiinţeze în scris sau prin nota telefonică cu cel puţin 7 zile înainte de începerea tratamentului consiliile locale, comunale, oraşeneşti sau municipale şi primarii, pe teritoriul cărora se găsesc suprafeţele ce urmează a fi tratate precum şi cele ale căror limite teritoriale se află la mai puţin de 5 km de aceste suprafeţe conţinând următoarele date: locul tratamentului, data începerii şi durata tratamentului, denumirea produsului folosit şi remanenţa acestuia, metoda de aplicare şi mijlocul cu care se execută;

- să se înmâneze comandantului de aeronavă o copie după înştiinţarea mentionată mai sus.

 

- PERSOANE   FIZICE

- persoanele fizice utilizează numai produse omologate, clasificate Xn şi Xi numai pentru scopuri personale;

- sa cosească sau să smulgă buruienile înflorite din gradină sau livada supusă tratamentului înainte de începerea acestuia;

- să anunţe primăria de aplicarea tratamentului, cu cel puţin 5 zile înainte de începerea acestuia în vederea avertizări tuturor apicultorilor care au stupinele situate pe o rază de 3 km de locul unde se efectueaza tratamentul.

 

- CONSILIILE LOCALE, COMUNALE, ORĂŞENEŞTI SAU MUNICIPALE ŞI PRIMĂRII

- vor lua măsuri pentru anunţarea în scris, cu cel puţin 5 zile înainte, sub semnatura de luare la cunoştinţă, a tuturor deţinătorilor de stupine situate în raza teritoriala a localitătii, precum şi circumscriptia sanitară veterinară, despre locul, data începerii şi mijloacele cu care se execută tratamentele cu pesticide. ......

 

- UNITĂŢI CU SECTOR APICOL ŞI APICULTORI CU STUPINE PERSONALE

- sa anunţe în cel mult 24 ore consiliul local şi primarul pe teritoriul căruia se află stupina, locul de amplasare a acesteia, perioada utilizării vetrei de stupină, nr.familiilor de albine, sediul sau adresa deţinătorului de albine precum şi sediul sau adresa la care acesta urmează să fie anunţat în cazul efectuării unor tratamente fitosanitare;

- să închidă sau să îndeparteze la o distanţă de peste 5 km de suprafeţele supuse tratamentului familiile de albine atunci când au fost inştiinţaţi;

- intervalul de timp în care este necesar ca familiile de albine să fie închise sau îndepărtate sunt redate în tabelul nr.1.

- să sesiseze imediat în scris circumscriptia sanitară veterinară în cazul producerii intoxicaţiilor la familiile de albine; ....

Aceste măsuri se aplică atât în cazul stupinelor amplasate pe vetre permanente cât şi pentru cele amplasate în stupărit pastoral, în vederea valorificării resurselor melifere naturale şi cultivate ale ţării.

 

- MEDICII VETERINARI DE CIRCUMSCRIPŢIE

- să controleze dacă unităţile sau persoanele fizice cu gospodărie individuală, care execută sau beneficiază de tratamente fitosanitare cu pesticide, asigură îndeplinirea măsurilor de prevenire a intoxicaţiilor la familiile de albine prevăzute în prezentul ordin. .....

 

Tabel cuprinzând intervalele de timp necesare pentru îndepărtarea sau închiderea stupilor în funcţie de natura pesticidului folosit

Tabel nr.1

NR.

CRT.

GRUPA

PERIOADA (ORE) ÎNDEPARTARE ALBINE

SUBSTANŢA ACTIVĂ

1.

ERBICIDE

24 ore

diquat

48 ore

acid 2,4 D

2.

FUNGICIDE

24 ore

captan

mancozeb

carbendazim*

tiuram

sulf

oxiclorură de cupru

sulfat de cupru

hidroxid de cupru

tiofanat metil

3.

ACARICIDE

24 ore

propargit

4.

INSECTICIDE

Insecticide organo fosforice

72 ore

dimetoat

Piretroizi

48 ore

deltametrin

cipermetrin

fenvalerate

alfametrin

 

NOTĂ: La toate produselor de protecţie a plantelor utilizate, se va citi cu atenţie eticheta şi prospectul, respectându-se instrucţiunile.

* (grupa  de toxicitate T (toxice)

Tabel

cuprinzând principalele specii melifere agricole şi silvice ale căror tratamente fitosanitare pot determina intoxicarea albinelor melifere

Tabel nr.2

DENUMIREA  SPECIEI  MELIFERE

PERIOADA  DE  ÎNFLORIRE

Salcia căprească (Salix caprea)

III-IV

Salcia albă (Saliyx alba)

III-IV

Arţar amerrican (Acer negundo)

III-IV

Arţar amerrican (Acer tataricum)

IV-V

Pomi fructiferi

IV-V

Rapiţa (Brassica napus oleifera)

IV-V

Muştar alb (Sinapsis alba)

V

Salcâm alb (Robinia pseudocacia)

V

Măzăriche (Vicia sp.)

V-VII

Facelia (Phacelia tanacetifolia)V-X

V-X

Lucernă (Medicago sativa)

V-X

Coriandru (Coriandrum sativa)

V-X

Trifoi (Trifolium sp.)

VI

Sparceta (Onobrychius viceaefolia)

VI-VIII

Pepene galben (Cucumis mella)

VI-VIII

Pepene verde (Coloczntis citrullus)

VI-VIII

Dovleac (Cucurbita sp.)

VI-IX

Oţetarul fals (cenuşerul) (Atlanthus altissima)

VI-VII

INFORMARE

COMPLEX  BOLI  FOLIARE  ŞI  DĂUNĂTORI  LA  CEREALELE  PĂIOASE

1. FĂINAREA  FRUNZELOR - Erysiphe graminis sin. Blumeria graminis


Simptome: Toamna, dar mai ales primăvara, boala poate fi observată pe toate organele plantelor. Se recunoaşte uşor - printr-o pâslă albă la început, apoi galben-roşcată, prăfoasă, care reprezintă miceliile ciupercii. Primele infecţii se produc toamna, formele de rezistenţă producând infecţii secundare în primăvară. În pâsla miceliană se observă, cu ochiul liber, puncte negre, care reprezintă fructificaţiile  ciupercii. Atacul de făinare întârzie plantele în creştere, spicele formate sunt mai mici, cu boabe puţine, şiştave, deoarece frunzele atacate se usucă de timpuriu.
Plante gazdă: grâul, orzul, ovăzul, secara.

2. SEPTORIOZA sau PĂTAREA  BRUNĂ  A  FRUNZELOR - Septoria tritici


Simptome: Simptomul principal îl constituie petele ovale sau alungite, la început galbene, apoi brune, cuprinse între nervurile frunzelor, fără a fi delimitate de ţesutul sănătos, printr-un brâu galben. Atacul începe cu frunzele bazale, extinzându-se treptat şi la frunzele din etajele superioare.
Plante gazdă: grâul şi mai rar orzul, ovăzul, secara sau gramineele din flora spontană.

 


3. SEPTORIOZA  SPICELOR  DE  GRÂU - Septoria nodorum


Simptome: Atacul debutează din primele faze de vegetaţie afectând coleoptilul plăntuţelor, care se brunifică, iar plantele pier. Atacul caracteristic se manifestă, însă, la plantele mature, localizat la nivelul nodurilor tulpinilor, teci şi spice, care sunt brunificate mai întâi liniar, apoi în întregime. Atacul la nivelul spicului determină, fie sterilitate, fie boabe şiştave, mici, sticloase, boala transmiţându-se de la un an la altul şi prin intermediul seminţei.
Plante gazdă: în principal grâul, mai rar orzul.

 

4. RUGINA  GALBENĂ  A  FUNZELOR - Puccinia striiformis


Simptome: Atacul se manifestă pe ambele feţe ale limbului frunzei (îndeosebi pe cea superioară), pai, teci, glume şi, mai rar, pe boabe. Boala apare de timpuriu (aprilie-mai), manifestându-se puternic de la începutul lunii iunie la nivelul frunzelor, sub forma unor dungi alungite, dispuse în lungul nervurilor, acoperite cu pustule galben-brunii, care reprezintă fructificaţiile ciupercii. În cazul infecţiilor timpurii puternice, frunzele se usucă prematur.
Plante gazdă: grâul şi orzul.

 

5. FUZARIOZA TULPINILOR ŞI ARSURA SPICELOR  DE GRÂUFusarium sp. sin.  Giberella sp.

Simptome şi atac: Atacul de Fusarium sp. se poate produce în trei faze de vegetaţie a grâului:

- prima fazǎ  la  germinarea seminţelor, când plantulele infectate se înǎlbenesc;

- a doua perioadǎ criticǎ este la înfrǎţirea grâului;

- a treia fazǎ criticǎ pentru infecţie şi cea mai periculoasǎ este dupǎ înspicarea grâului, pǎrţile afectate fiind spicele şi porţiunea de tulpinǎ imediat sub spic.

Spicele infectate de speciile de Fusarium sp. se albesc treptat rǎmân mai mici decât cele neinfectate, care sunt verzi şi turgescente. Numǎrul şi repartizarea spiculeţelor albite variazǎ cu intensitatea atacului, putând cuprinde jumǎtate sau chiar între spicul. Daca vremea este caldǎ şi umedǎ spicele infectate se acoperǎ cu o pâslǎ albǎ-roz, sau albǎ- ruginie.

 

5. SFÂŞIEREA FRUNZELOR - Pyrenophora graminea f.c. Helminthosporium gr.

Simptome şi atac: Infecţia provenitǎ din sǎmânţǎ se manifestǎ pe plǎntuţe dupǎ împǎiere şi continuǎ pânǎ la maturitate.

Primǎvara, începând din luna aprilie atacul devine aparent. Frunzele infectate prezintǎ dungi pe toatǎ lungimea limbului, care iniţial sunt galbene, apoi treptat se închid la culoare decvenind brune-deschis, cu nuanţǎ cenuşie. Pe limbul aceleiaşi frunze pot sǎ aparǎ un numǎ mai mare de astfel de dungi, în care caz frunza apare striatǎ . Ţesuturile afectate se necrozeazǎ şi se sfâşie. Iniţial sunt afectate frunzele bazaleale plantelor şi apoi treptat şi cele superioare. Plantele intens anfectate se usucǎ înainte de înspicare, dacǎ formeazǎ spice acestea apar deformate, cu ariste cu aristele prinse în în teaca ultimei frunze .


1. PLOŞNIŢELE CEREALELOR - Eurygaster sp., Aelia sp.


Descriere: Prezintă o generaţie pe an, iernează ca insecte adulte în liziera pădurilor.
Plante atacate şi mod de dăunare: Ploşniţele cerealelor atacă îndeosebi, grâul, precum şi diferite graminee spontane. Adulţii înţeapă tulpinile tinere, frunzele, rahisul spicelor, florile şi boabele. La locul de înţepare se formează o mică umflătură numită con salivar, în jurul căreia apare o zonă de culoare gălbuie. Frunza atacată se îngălbeneşte, se răsuceşte, se usucă de la locul înţepăturii, atârnând ca o sfoară. Uneori spicul rămâne în burduf, iar atunci când apare are aristele zbârcite, poate fi, parţial sau total, steril şi se albeşte. Albirea spicelor se întâlneşte mai mult spre vârful acestora. Boabele atacate sunt şiştave, poartă urmele înţepăturilor sub forma unor pete brune înconjurate de o zonă decolorată, iar conţinutul de gluten se diminuează

 

Prevenire:

 • cultivarea de soiuri tolerante ori rezistente la atacul dăunătorilor.
  Combatere chimică: Cu produse de protecţie a plantelor omologate, funcţie de avertizare.

 

2. GÂNDACUL   OVĂZULUI - Oulema melanopa sin. Lema melanopa

 

Descriere: Are o generaţie pe an.  Iernează ca adult sub resturi vegetale în liziera pădurilor sau în stratul superficial al solului.
Plante atacate şi mod de dăunare: Atacă de preferinţă ovăzul, dar urmare a restrângerii suprafeţelor cultivate cu ovăz, atacă în mod frecvent culturile de grâu şi orz. Adulţii rod frunzele plantelor tinere, perforându-le sub forma unor dungi longitudinale, scurte, paralele cu nervurile. Larvele rod epiderma superioară şi parenchimul frunzelor sub formă de dungi longitudinale, epiderma inferioară care rămâne, se usucă şi se albeşte. Atacul apare sub formă de vetre care se disting de la distanţă, datorită plantelor care apar albite.

Prevenire:

 • fertilizarea solului, înainte de însămânţare, respectiv încorporarea de îngrăşăminte organice şi minerale;
  • se recomandă administrarea de îngrăşăminte azotoase (azotat de amoniu).

Combatere chimică: Cu produse de protecţie a plantelor omologate, funcţie de avertizare.

 

3. PĂDUCHELE VERDE COMUN AL CEREALELOR - Schizaphis graminum 

Descriere: Prezintă 8-15 generaţii/an. Este o specie nemigratoare, dezvoltându-se în exclusivitate pe plantele de graminee cultivate şi spontane. 

Prevenire:

 • utilizarea de soiuri rezistete la atacul dǎunǎtorului;
 • însǎmânţarea  la termenele optime a cerealelor de toamnǎ.

Combatere: Cu produse de protecţie a plantelor omologate, funcţie de avertizare.

 

NOTĂ: MĂSURI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE,  APLICAREA FUNGICIDELOR

Măsuri de prevenire în cazul bolilor

 • asolamente corespunzătoare;
 • distrugerea samulastrei;
 • folosirea de sămânţă sănătoasă, provenitǎ din culturi semincere neinfectate;
 • tratarea chimicǎ a seminţei înainte de însǎmânţat, pentru unele boli;
 • cultivarea soiurilor tolerante sau rezistente nu numai la boală şi la ger.

Combatere chimică: - cu produse de protecţie a plantelor omologate, funcţie de avertizare.

În funcţie de condiţiile climatice ale anului, de rezerva de inocul şi mai ales în funcţie de particularităţile de acţiune ale fungicidului, se aplică unul sau două tratamente în perioada de la reluarea vegetaţiei în primăvară până la stadiul de apariţie a spicului.

Orientativ momentele cele mai optime pentru aplicarea tratamentelor în funcţie de numărul acestora sunt:

1. - când se aplică un singur tratament, el se va efectua la apariţia frunzei stindard şi spicul format (între stadiile 37-59);

2. – când se aplică două tratamente:

 • tratamentul I – de la pornirea paiului, împăiere până la aparţia ultimei frunze  (între stadiile 30-37);
 • tratamentul II – în faza de burduf, deschiderea tecii şi degajarea spicului (între stadiile 45-55).

Importanţă mai mare o are tratamentul al doielea sau din punct de stadial între stadiile 37- apariţia ultimei frunze şi 55-59 – spicul format, perioadă în caere se produc infecţii cu cele mai păgubitoare boli (rugini septorioze, fuzarioze, şi care afectează formarea recoltei şi calitatea ei).

 

 

Nr. 11 /  17 aprilie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile  de CEREALE PĂIOASE împotriva agenţilor de dăunare: COMPLEX BOLII FOLIARE, PLOŞNIŢELE  CEREALELOR (Eurygaster sp., Aelia sp.), GÂNDACUL BĂLOS (Lema m.), AFIDELE CEREALELOR (Aphis sp.).

Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boli, iar pentru dăunători este curativ.

Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse  de protecţie a plantelor de mai jos:

1. IMPACT 125  SC    1,0  l/ha      +  ACTARA 25 WG    0,07 kg/ha sau

2.TILT 250 EC  0,5 l/ha                 +  CALYPSO 480 SC  0,1 l/ha sau

3. SHAVIT 25 EC 0,5 l/ha             +  FASTER 10 EC   0,150 l/ha sau

4. BUMPER 250 EC   0,5 l/ha       +  ALPHAMETRIN 10 EC   0,1 l/ha sau

5. ORIUS 25 EW  0,5l/ha               +  NUPRID AL 200 SC   0,275 l/ha sau

6. RIZA 250 EW   0,5-0,75 l/ha + VANTEX 60 CS  70-80 ml/ha sau

7. ARTEA 330 EC 0,4 l/ha        + FURY 10 EC             0,1 l/ha

Perioada optimă de tratament: În faza fenologică “ÎNCEPUTUL ÎMPĂIERII”

Alte recomandări: Insecticidul se aplică numai în cazul în care există:

 • gândac bălos            3 - 5 adulţi/mp              şi/sau
 • ploşniţa cerealelor   2 - 4 adulţi/mp               şi/sau
 • prezenţa în masă a afidelor.

POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI. 

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

Citiţi cu atentie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 10 / 17  martie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, la speciile pomicole sâmburoase prun, cireş, vişin, cais, piersic împotriva MONILIOZEI - Monilinia laxa.

Tratamentul este curativ pentru agentul de dăunare menţionat, aplicându-se pe pomii care anul trecut au prezentat atac puternic de monilioză, sau pe pomii sensibili la agentul de dăunare menţionat.

Pentru combaterea agentului de dăunare menţionat, se recomandă utilizarea produsului de protecţie a  plantelor omologat:

1.    SIGNUM     0,05%

Perioada optimă  de tratament: În timpul înfloritului

Alte recomandări:

Înaintea efectuării tratamentului chimic, se vor îndeparta şi distruge ramurile atacate de monilioză rămase din anul anterior – deoarece constituie sursa principală de infecţie.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse. 

Citiţi cu atenţie  prospectul produsului  de protecţie a plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 09/ 15  aprilie  2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. 3, la culturile de MĂR şi PĂR, împotriva agenţilor de dăunare: RAPĂN (Ventria i.), FĂINARE (Podosphaera l), AFIDE (Aphis p.), OMIZI DEFOLIATOARE (Operoptera b., ... ).

Tratamentul este preventiv şi curativ  pentru boli, iar pentru dăunători curativ.

Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate) de mai jos:

1.  ANTRACOL 70 WP  0,2-0,3% + THIOVIT JET 80 WG 0,3% + FASTAC 10 EC 0,02% sau

2. NOVOZIR  MN  80 0,2 %  +  SULPHUR 80 WG   0,3% +  DECIS 2,5 EC  0,03%

Perioada optima de tratament: 19 - 22  aprilie 2013

Alte recomandări: În caz de timp nefavorabil (vânt, ploi, temperaturi scăzute) perioada de tratament, se va prelungi cu numărul zilelor improprii tratamentului.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

INFORMARE  CU  PRIVIRE  LA

DIFERITE   SPECII  DE  ACARIENI  (PAIANJENI) ŞI PĂDUCHELE ŢESTOS AI  VITEI – DE –VIE

 

Acarianul filocoptid al viţei de vie - Phyllocoptes vitis sin. Calepitrimerus vitis
Acarianul galicol al viţei de vie - Eriophyes vitis

Acarianul  roşu comun - Tetranychus urticae

Păduchele ţestos al viţei de vie            - Pulvinaria vitis L.

ACARIANUL  FILOCOPTID  AL  VIŢEI-DE-VIE SAU ACARIANUL

RUGINIU  AL VIŢEI  DE  VIE

Denumire ştiinţifică: Phyllocoptes vitis sin. Calepitrimerus vitis


Descriere: Are dimensiuni microscopice, produce an de an pagube foarte mari.

Acarianul iernează ca femelă adultă în crăpăturile scoarţei butucilor viţei sau sub solzii mugurilor. Primăvara devreme (aprilie) femelele hibernante invadează mugurii şi frunzele abia apărute, pe care se hrănesc şi încep să se reproducă. În cursul unei perioade de vegetaţie se dezvoltă 3-4 generaţii.

Mod de dăunare: Potenţialul pericol provocat de dǎunǎtor este dependent de incidenţa factorilor climatii favorabili cu fazele maximǎ sensibilitate  a plantei gazdǎ. Cele mai mari daune se înregistrează în plantaţiile tinere mai ales în verile răcoroase.

Faza maximǎ de sensibilitate a viţei  la atacul dǎunǎtoului se manifestǎ în luna aprilie-mai (prima decadǎ) afectând frunzele, lǎstarii şi inflorescenţele. Astfel, încǎ din faza de dezmugurit, pe lastarii debili abia apǎruţi se pot observa o serie de înţepǎturi, iar frunzuliţele tinere sunt gofrate spre partea superioarǎ prezentând o porozitate anormalǎ.

Deşi fenologic lǎstarul evolueazǎ normal, prin apariţia numǎrului de frunze identic cu al lǎstarilor sǎnǎtoşi, internodiile rǎmân scurte, iar din mugurii secundari ai aceluiaşi ochi apar 2-3 lǎstari.                    Cel mai pǎgubitor aspect al atacului este afectarea inflorescenţelor în fenofaza de 3-4 frunzuliţe, când atacul puternic duce la uscarea parţialǎ sau totalǎ a acestora.

Simptomele atacului se observǎ pânǎ toamna târziu, când pe boabele strugurilor atacaţi sunt vizibile pete cu rugozitate accentuatǎ de culoare brunǎ, iar frunzele cu simptome de atac capǎtǎ o culoare ruginie-roşieticǎ, de aicea şi denumirea de “acarianul ruginiu al viţei de vie”.

atac pe frunze

Prevenire: ca măsuri preventive se practică strângerea şi arderea frunzelor şi resturilor vegetale pentru distrugerea formelor hibernante.

Combatere chimică: *tratamente fitosanitare aplicate la avertizare (în fenofazele vitei-de vie: umflarea mugurilor, 3-4 frunzuliţe, în prima jumǎtate a lunii septembrie).

ACARIANUL  GALICOL  AL  VIŢEI-DE-VIE

Denumire ştiinţifică: Eriophyes vitis


Descriere: Are 3-4 generaţii pe an. Iernează ca adult sub solzii mugurilor, sub scoarţa exfoliată a butucilor, uneori şi în frunzele căzute toamna. La sfârşitul lunii aprilie apar adulţii hibernanţi care se localizează pe partea inferioară a frunzelor, unde încep să se hrănească. Depunerea ouălor începe la sfârşitul lunii mai, începutul lunii iunie.


Mod de dăunare: Atacă în colonii, pe partea inferioară a frunzelor, înţepând şi sugând seva. În timpul hrănirii secretă o substanţă toxică, care determină hipertrofierea ţesuturilor atacate şi apariţia pe partea superioară a limbului a unor mici umflături sub formă de gale. În dreptul acestor gale, perii cuticulei inferioare se hipertrofiază, formând pete pâsloase, de culoare galben-brună. În cazul unor infestări puternice poate fi atacat peţiolul frunzelor, mugurii, cârceii şi chiar ciorchinii. Din cauza atacului frunzele se etiolează şi cad treptat, producţia de struguri fiind diminuată.

 

Prevenire: ca măsuri preventive se practică strângerea şi arderea frunzelor şi resturilor vegetale pentru distrugerea formelor hibernante.

Combatere chimică: *tratamente fitosanitare aplicate la avertizare.

PĂIANJENUL (ACARIANUL) ROŞU COMUN

Denumire ştiinţifică: Tetranychus urticae


Descriere: Păianjenul iernează ca femelă adultă în crăpăturile scoarţei butucilor, coardelor, sub resturile vegetale, sub frunze căzute, etc. În mod obişnuit are 6-7 generaţii pe an, uneori mai multe, numărul acestora fiind în strânsă legătură cu evoluţia condiţiilor climatice. Primăvara când temperatura aerului depăşeşte 100C de obicei spre sfârşitul lunii aprilie, adulţii ies din locurile de iernare, localizându-se pe diferite plante cultivate şi spontane. Pe parcursul perioadei de vegetaţie, acarianul dezvoltă un număr mare de generaţii.


Plante atacate şi mod de dăunare:
este un dăunător polifag, atacând peste 180 specii de plante cultivate şi din flora spontană. Ca simptome cu caracter general, se pot evidenţia apariţia pe frunzele atacate a unor pete mici de culoare galben-deschis la început, evoluţia ulterioară a atacului provocând depigmentarea în totalitate a frunzelor. În final frunzele atacate căpătă un aspect arămiu. Pe partea inferioară a frunzelor, acarienii ţes un adevărat păienjeniş. Evoluţia necontrolată a acarianului provoacă uscarea şi căderea masivă a frunzelor. Atacă numeroase plante cultivate şi spontane, îndeosebi viţa de vie, fiind numit păianjenul viţei, dar produce pagube mari şi culturilor din spaţii protejate (castraveţi, tomate, ardei, vinete).

Dăunătorul este semnalat şi produce pagube şi în toate zonele pomicole unde evoluţia necontrolată a păianjenului provoacă uscarea şi căderea masivă a frunzelor. Dăunătorul produce pagube şi la plantele ornamentale (crizanteme, gladiole, garoafe, gerberă, trandafiri, begonii, muşcate, primule, cinerarii, azalee), în câmp, sere solarii şi în apartament. La acestea organele atacate sunt frunzele, florile, lastari, tulpini, fructe. Dăunătorul se manifestă prin înţepături punctiforme gălbui, depigmentarea, albirea şi uscarea frunzelor. La atac puternic, plantele sunt îmbrăcate într-o ţesătură laxă de fibre mătăsoase, prin care se văd circulând numeroşi acarieni.

 

Prevenire:

a) aplicarea măsurilor de igienă culturală au o importanţă foarte mare din punct de vedere curativ, deoarece contribuie la diminuarea rezervei biologice;

b) prin distrugerea buruienilor se elimină multe dintre plantele gazdă.

Combatere chimică: *tratamente fitosanitare aplicate la avertizare.

 

PĂDUCHELE  ŢESTOS  AL  VIŢEI - DE - VIE

Denumire ştiinţifică: Pulvinaria vitis L

Descriere: Iernează ca femelă matură la baza coardelor sau în crăpăturile scoarţei butucilor, dezvoltă o singură generaţie pe an. Primăvara femelele îşi reiau activitatea şi după aproximativ 4-6 saptămâni încep depunerea oălor (până la 2000), într-o masă filamentoasă ceroasă. Incubaţia durează cca. o lună de zile după care apar larvele (iunie). Larvele primare se fixează pe coarde, pe partea inferioară a frunzelor, obişnuit de-a lungul nervurilor.  După năpârlire larvele se deplasează de pe frunze pe scoarţa butucilor sau la baza coardelor. Adulţii apar în cursul lunii august, după împerechere femelele se retrag pentru  hibernare, iar masculii mor.

Plante atacate şi mod de dăunare: Dăunătorul este răspândit în majoritatea ţărilor din Europa. Păduchele ţestos atacă peste 40 specii de plante (viţă, nuc, coacăz, mur, plop, ...).  Larvele colonizează coardelele, frunzele, unde înţeapă şi sug seva din ţesuturi. Datorită atacului frunzele se îngălbenesc, lăstarii şi coardele vegetează slab şi nu mai cresc, iar producţia de struguri scade. Atacul se recunoaşte foarte uşor după ovigeri.

Prevenire:

- aplicarea măsurilor de igienă culturală au o importanţă foarte mare din punct de vedere curativ, deoarece contribuie la diminuarea rezervei biologice.

Combatere -  Tratement fitosanitare aplicate – la sfârşitul repausului vegetativ (Nuprid Oil).

În perioada de vegetaţie, la sfârşitul înfloritului (corespunde cu apariţia larvelor), tratament ce se va repeta la 10-14 zile,  funţie de insecticidul utilizat anterior.

 

Nr. 08 / 15  aprilie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la culturile de  CEAPĂ şi USTUROI împotriva MUŞTELOR (Hylemia a. şi Suillia l.),  generaţiei  I - a.

Produse de protecţie a  plantelor omologate recomandate:

1. MOSPILAN 20 SP 0,025 % sau

2. ACTARA 25 WG 0,02% sau

3. FASTAC 10 EC 0,02%  sau

4. NOVADIM PROGRES    0,2 % sau

5. LASER 240 SC 0,04%

Perioada optimă de tratament: 17 – 20  aprilie 2013

Alte recomandări: TRATAMENTUL SE VA REPETA LA   8 - 10 ZILE.

 • Pentru aderenţa soluţiei pe plante, în aceasta se va adăuga ARACET 0,2%.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protecţie a plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

 

Nr. 07 /15  aprilie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la cultura de VIŢĂ DE VIE - împotriva PAIANJENILOR care au iernat pe plante (Calepitrimerus v., Eriophies v, Tetranychus  u….).

Tratamentul este curativ – aplicându-se  pe parcelele pe care există rezervă biologică din anul anterior.

 

Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a  plantelor omologat de mai jos:

1.   NUPRID OIL 004 CE            1,0 l/ha       (0,1%) sau

2.   NISSORUN 10 WP                0,5 kg/ha    (0,05%) sau

3. NOVADIM PROGRES         0,8-1,0 l/ha (0,08- 0,1%)

Perioada optimă  de tratament: În faza fenologică  “la începutul dezmuguritului”.

Tratamentele se fac cu mijloace de stropit terestre, prevăzute cu sisteme de agitare continuă a soluţiei de stropit din rezervor, şi bine reglate pentru o pulverizare cât mai fină a soluţiei de stropit şi o acoperire/îmbăiere cât mai bună a coardelor şi butucilor viţei de vie, evitându-se însă scurgerile/şiroirile de soluţie pe sol.

Tratamentele se fac, pe cât este posibil, când temperatura ambiantă depăşeşte 100C, este calm atmosferic (pentru evitarea driftului) şi nu există condiţii de precipitaţii în timpul sau imediat după aplicarea tratamentelor.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protecţie a plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

I N F O R M A R E

privind  Viermele vestic al rădăcinilor de porumb

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

Viermele vestic al rădăcinilor de porumb - Diabrotica virgifera virgifera Le Conte este un organism de carantină, reglementat prin: Decizia 2003/766/CE din 24 octombrie 2003 privind măsurile de urgenţă pentru prevenirea răspândirii dăunătorului, Decizia Comisiei din 11 august 2006 de modificare a Deciziei 2003/766/CE privind măsurile de urgenţă pentru prevenirea şi răspândirii în cadrul Comunităţii a Dibrotica virgifera Le Conte şi Decizia Comisiei din 25 iunie 2008 de modificare a Deciziei 2003/766/CE privind măsurile de urgenţă pentru prevenirea răspândirii ăn cadrul Comunităţii a Diabrotica virgiferaa Le Conte.

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (viermele vestic al rădăcinilor de porumb) - este originar din America Centrală.  A fost semnalat pentru prima dată în România în anul 1996, fiind semnalat şi în judeţul Sibiu.

Se numeşte viermele vestic al rădăcinilor de porumb, deoarece produce pagube foarte mari, în special prin atacul asupra rădăcinilor culturii.

Plante gazda: în principal porumbul (Zea mays)

Biologie - Insecta are o singură generaţie pe an. Iernează în stadiul de ou.

Adulţii pot fi observaţi către sfârşitul lunii iunie, până la mijlocul lunii octombrie. Apariţia maximă a adulţilor are loc în perioada înfloritului porumbului. În mod obişnuit adulţii trăiesc peste 50 zile, putând ajunge în unele cazuri la 80 de zile.

Ouăle - de culoare galbenă-deschis, ovale, cu diametrul de 0,5 mm, sunt  depuse în sol până la o adâncime de maxim 35 cm, mai frecvent 15 cm.  Acest stadiu durează 10 luni.


Larva  este alungită, cilindrică, cutată, albă-gălbuie cu capsula cefalică brună. Apare de la jumătatea lunii mai, fiind prezentă până la începutul lunii august, cu un vârf de apariţie în lunile mai – iunie. După eclozare larvele se deplasează în sol, în căutarea hranei până la cca 0,5 m.

Daune

Principalele daune sunt produse de larve, care prin hrănire produc canale în rădăcini. În urma unor atacuri masive putând distruge total rădăcina,  chiar la distrugerea totală a plantelor, deoarece acestea, având sistemul radicular redus, pot fi uşor dislocate de vânt şi ploaie.

Prin formarea rădăcinilor adventive îşi pot reface sistemul radicular, dar tija este curbată, manifestându-se astfel simtomul cunoscut sub denumirea de “gât de lebadă”.

Adulţii se hrănesc cu frunze, mătase, boabe, în faza de lapte,  ceea ce poate duce la o polenizare anormală şi o reducere a producţiei de boabe.

 

 

Măsuri de limitare a răspândirii viermelui vestic al rădăcinilor de porumb

(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)

 

Cultivatorii de porumb  sunt obligaţi să respecte următoarele măsuri:

1. Se interzice cultivarea porumbului în monocultură unde a fost prezent dăunătorul.

Renunţarea la monocultură, asigurarea unei rotaţii adecvate a culturilor, în care porumbul să urmeze după alte plante premergatoare, constituie metoda cea mai economică de prevenire a răspândirii dăunătorului.

2. Efectuarea tratamentului la sămanţă de porumb cu produse de protecţie a plantelor omologate:

Denumire produs

Compoziţie

Gr.

Tox.

Doza

CROPLINE 636 FS

Imidacloprid + Tiram 460 g/l + 176 g/l

Xn

13,0 l/t

CRUISER 350 FS

Tiametoxan 350 g/l

Xi

18,0 l/t porumb

CRUISER FORCE

Tiametoxam + Teflurin 200 g/l + 80 g/l

Xi

12,5 l/t

NUPRID 600 FS

Imidacloprid 600 g/l

Xn

10,0 l/t

NUPRID AL 600 FS

Imidacloprid 600 g/l

Xn

10,0 l/t

PONCHO 600 FS

Clotianidin 600 g/l

Xn

7,5-10,0 l/t, funcţie de masa MMB, în  condiţii de infestare moderată, respectiv în primul an de monocultură

SEEDOPRID 600 FS

Imidacloprid 600 g/l

Xn

10,0 l/t

3. Aplicarea obligatorie a tratamentelor chimice împotriva adulţilor în momentul în care se atinge pragul economic de dăunare (PED) de  5-10 adulţi/plantă în cazul porumbului boabe consum şi 5 adulţi pe plantă  la porumbul de sămânţă cu produse de protecţie a plantelor omologate.

PED-ul - este cel mai important mijloc pentru reglarea tuturor tipurilor de intervenţii fitosanitare:

- permite aplicarea tratamentului numai când densităţile şi/sau gradul de atac pot/poate produce pierderi justificate din punct de vedere economic, pierderi evaluate la 3-5% din recoltă, în echivalenţă cu costul tratamentului fitosanitar;

-  permite localizarea tratamentului fitosanitar numai acolo unde sunt depăşite limitele de atac;

- se stabileşte prin sondaje în teren prin numărarea adulţilor/plantă inclusiv pe solele pe care se respectă rotaţia culturilor.

 

Produsele omologate pentru combaterea pe vegetaţie a dăunătorului

Denumire produs

Compoziţie

Gr.

Tox.

Doza

CALYPSO 480 SC

Tiacloprid 480 g/l

Xn

0,150 l/ha

DECIS MEGA 50 EW

Deltametrin 50g/l

Xn

0,250 l/ha

FURY 10 EC

Zeta-cipermetrin10%

Xn

0,2 l/ha

KAISO SORBIE 5WG

Lambda-cihalotrin5%

Xn

0,250 kg/ha

KARATE ZEON

Lambda-cihalotrin50 g/l

Xn

0,250 l/ha

PYRINEX 25 CS

Clorpirifos 250g/l

Xi

1,5 l/ha

 

Nr. 06 /13  aprilie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la speciile pomicole şi arboricole împotriva agentului de dăunare FLUTURELE CU ABDOMEN AURIU – Euproctis chrysorrhoea.

 

Cuib de iarnă                                  Larve                                                       Adult

Tratamentul este curativ,  efectuându-se pe pomi, arbori, în care sunt prezente cuiburile cu omizi.

Pentru combaterea agentului de dăunare menţionat, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a  plantelor (omologat ) de mai jos:

1. CALYPSO 480 SC       0,02% sau

2.      KARTE ZEON             0,015% sau

3.      FASTAC  10 EC           0,02% sau

4. DIMILIN 48 SC 0,02%

Perioada optimă de tratament: ,,La ieşirea larvelor din cuiburi’’.

Alte recomandări:

* Înainte de efectuarea tratamentului chimic se ve efectua ,,omizitul’ (tăierea şi arderea cuiburilor de iernare cu larve).

* SPECII SILVICE: sub formă de tratamente în stadiul larvar, în arborete cu procente probabile de defolierede peste 50%, calculate primăvara, după a doua etapă de sondaje la pupe.

Combaterea omizilor este indicată să se facă până iulie - până la a treia vârstă a omizilor, prin tratamente cu insecticide chimice.

v      Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

v      Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 05/  13 aprilie 2013

Staţia de prognoză şi avertizare, din cadrul Unităţii Fitosanitare Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, la cultura de porumb împotriva dăunătorului VIERMELE  VESTIC  AL  RĂDĂCINILOR – Diabrotica virgifera virgifera Le Conte.

Tratamentul este curativ – aplicându-se pe suprafeţele de monocultură de porumb, unde anul anterior a fost prezent dăunătorul prezentând atac slab - moderat.

Produs de protecţie a plantelor omologat:

 1. FORCE 1,5 G  -   15 kg/ha

 • Perioada optimă de tratament:  Produsul se aplică pe rând, odată cu semănatul culturii de porumb.

Alte recomandări:

 • Prin acţiunea de vaporizare Force 1,5 G pătrunde în sol, distrugând larvele dăunătorului.
 • Efectul puternic repelent al produsului, oferă plăntuţelor o protecţie de lungă durată.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 04/ 25  martie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la toate culturile agricole, livezi pomicole şi viticole, păşuni şi fâneţe împotriva ŞOARECELUI  DE CÂMP (Microtus arvalis).

Se recomandă efectuarea tratamentului pe suprafeţele pe care există mai mult de  4 – 5 vetre de atac de şoareci/ha.

Produse de protecţie a plantelor recomandate:

1. BROMAKOL -   25 - 50 g momeli /galerie activă      sau

2. CRITOX -     1 cartuş fumigen/galerie activă

 

Perioada optimă de tratament: - Când talia vegetaţiei  ierboase este de 5 - 8 cm până la distrugerea populaţiei de şoareci.

 

Alte recomandări:

- suprafeţele tratate se vor semnaliza cu plăcuţe inscripţionate:  “TEREN OTRĂVIT”.

- Se interzice păşunatul cât timp sunt prezente momelile pe teren.

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare! 

Măsuri agrotehnice:

-   distrugerea prin praşile a galeriilor şi cuiburilor de rozătoare;

-  blocarea căilor de acces sau de extindere a rozătoarelor în culturile învecinate prin brazde adânci sau şanţuri în jurul culturilor;

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

 

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 03 / 11  martie 2013

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, la speciile pomicole sâmburoase prun, cireş, vişin, cais, piersic împotriva MONILIOZEI - Monilinia l.,  PĂTAREA ROŞIE A FRUNZELOR - Polystigma r. - (prun), PĂTAREA FRUNZELOR - Blumeriella j.  (cireş – vişin), BĂŞICAREA  FRUNZELOR - Taphrina d. (piersic).

Tratamentul este preventiv şi curativ.

Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a  plantelor de mai jos:

 

1.   BOUILLIE BORDELAISE WDG    0,5% sau

2.   TOPSIN     70 WDG     0,07  % sau

3.   CAPTAN        50 WP    0,25  %

Perioada optimă de tratament:

În faza fenologică  “Buton alb, roz (funcţie de specia pomicolă) – deschiderea primelor flori”

Alte recomandări:

-   A  NU  SE  TRATA  POMII  ÎNFLORIŢI.

-  Înainte de aplicarea tratamentului fitosanitar, se vor aplica  măsurile de igienă fitosanitară - adunarea şi arderea resturilor de plante infectate.

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

 

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr.  02/ 11 martie 2013

 

Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de MĂR împotriva:

gărgăriţei florilor de măr (Anthonomus pomorum)  şi făinării (Podosphaera leucotricha).

 

Insecticidul se va utiliza numai pe parcelele (pomii) unde există rezervă biologică (P.E.D. 1-2 adulţi pe pom).

-         pentru făinare - tratamentul este curativ.

 

Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor de mai jos:

 

1. CALYPSO 480 SC  0,02%     +     KUMULUS DF       0,3% sau

2.   ACTARA 25 WG    0,01%     +     SULFOMAT 80 PU 0,3%

Perioada optimă de tratament: Când 10 – 15 % din mugurii florali sunt dezmuguriţi.

 

Alte recomandări: Tratamentul se va termina în 3 - 4 zile.

-  Perioada de tratament – se va prelungi cu câte zile au fost nefavorabile stropirii (ploi, zăpadă, temparaturi mai mici de 50C).

adult

Pentru prevenirea şi combaterea atacului de făinare sunt necesare şi aplicarea măsurilor  agrotehnice, respectiv tăierea şi arderea lăstarilor atacaţi de făinare. Tăierea lăstarilor se va executa cu cel puţin 5 cm. mai jos de locul unde se observă atacul de făinare, pentru eliminarea ochilor ce au putut fi infectaţi de la lăstarul bolnav.

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin. 

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

Nr. 01/ 27 februarie  2013

Staţia de prognoză şi avertizare SIBIU, din cadrul Unităţii Fitosanitare Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. II, la toate speciile pomicole (seminţoase, sâmburoase) - pentru complexul de dăunători ce iernează pe pomi (larve hibernante a păduchelui din San Jose, ouă de paianjeni, ouă de afide....).

Tratamentul este curativ, aplicându-se pe parcelele şi/sau pomii pe care există rezervă biologică de dăunători.

Produse de protecţie a plantelor recomandate:

 1. NUPRID OIL 004 CE          1,5%                                sau
 2. NUPRID OIL  SC                1,5%

     3. CONFIDOR OIL SC 004        1,5%                              sau

     4. JUVINAL  10 EC                 0,1%                                sau

     5. MOSPILAN  20 SG             0,450 kg/ha + 0,5 % TOIL

Perioada optimă de tratament: - La sfârşitul “repausului vegetativ” până la faza fenologică “urechiuşă de şoarece” la speciile pomicole seminţoase şi  “buton verde” la speciile pomicole de  sâmburoase.

 

Alte recomandări:

- Tratamentul se va efectua în zile fără ploaie şi vânt, când temperatura atmosferică este mai mare de  +5  0C.

- Tratamentul se va efectua  în zile când temperatura ambiantă depăşeste  4 - 10  0C, funcţie de produsul de protectie a plantelor aplicat.

- Produsele de protecţie a plantelor Nuprid Oil şi Confidor Oil sunt recomandate a se aplica toamna sau primavara – numai 1 (un) tratament pe sezon.

Volumul de soluţie utilizat la speciile pomicole seminţoase este de 1500 l/ha (respectiv 1,5% produs comercial = 22,5 l produs comercial/ha), iar pentru speciile pomicole sâmburoase este de 1000 l/ha (1,5% = 15 l produs comercial/ ha).

Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurator. Se vor respecta cu strictete normele de lucru cu produse de protectia plantelor, cele de securitatea muncii, de protectia animalelor.

Întocmit,

Cons. sup. Ana TIMAR

 

BULETINE DE AVERTIZARE - ANUL 2012

 

Nr. 69/ 14 noiembrie  2012

Staţia de prognoză şi avertizare SIBIU, din cadrul Unităţii Fitosanitare Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la toate speciile pomicole (seminţoase, sâmburoase) - pentru complexul de dăunători ce iernează pe pomi (larve hibernante a păduchelui din San Jose, ouă de paianjeni, ouă de afide....).

Tratamentul este curativ, aplicându-se pe parcelele şi/sau pomii pe care există rezervă biologică de dăunători.

Produse de protecţie a plantelor recomandate:

1.    NUPRID OIL 004 CE          1,5%            sau

  2.   CONFIDOR OIL SC 004    1,5%            sau

  3.   JUVINAL  10 EC                 0,1%            sau

  4.   MOSPILAN  20 SG             0,450 kg/ha + 0,5 % TOIL

  Perioada optimă de tratament: 16 noiembrie – 16 decembrie 2012

  - Tratamentul se va efectua când  peste 90% din frunze au căzut.

  Alte recomandări: - Tratamentul se va efectua în zile fără ploaie şi vânt, când temperatura atmosferică este mai mare de  +50C.

  - Volumul de soluţie utilizat la speciile pomicole seminţoase este de 1500 l/ha (respectiv 1,5% produs comercial = 22,5 l produs comercial/ha), iar pentru speciile pomicole sâmburoase este de 1000 l/ha (1,5% = 15 l produs comercial/ ha).

  Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurator. Se vor respecta cu strictete normele de lucru cu produse de protectia plantelor, cele de securitatea muncii, de protectia animalelor.

   

  Întocmit,

  Cons. sup. Ana TIMAR

   

  Nr. 68/ 30 octombrie  2012

  Staţia de prognoză şi avertizare SIBIU, din cadrul Unităţii Fitosanitare Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la toate culturile agricole, livezi pomicole şi viticole, pepiniere, păşuni şi fâneţe împotriva  ROZĂTOARELOR (şoarecele de câmp, şoarecele de pădure, şoarecele de mişună ....).

  Se recomandă efectuarea tratamentului pe suprafeţele pe care numărul coloniilor ajunge la 4 – 5/ha.

  (Colonia reprezintă  totalitatea găurilor grupate, iar zona înconjurătoare de vegetaţie care a fost retezată pentru consum reprezintă vatra de atac).

  Produse de protecţie a plantelor omologate  recomandate:

  1. BROMAKOL   -      25- 50 g momeli /galerie activă sau
  2. CRITOX           -     1 cartuş fumigen/galerie activă

  Perioada optimă de tratament:  01 noiembrie - 30 noiembrie 2012 (până la distrugerea  populaţiilor).

  Măsuri agrotehnice:

  - distrugerea prin praşile a galeriilor şi cuiburilor de rozătoare ca loc de adăpost şi înmulţire;

  - blocarea căilor de acces sau de extindere a rozătoarelor în culturile învecinate prin brazde adânci sau şanţuri în jurul culturilor.

   

  Alte recomandări:

  - suprafeţele tratate se vor semnaliza cu placuţe inscripţionate:  “ATENŢIE - TEREN OTRĂVIT”;

  - se interzice păşunatul cât timp sunt prezente momelile pe teren;

  - se efectuează controale din 5 în 5 zile, momeala consumată (Bromakol) se va înlocui cu alta până când aceasta rămâne neconsumată, semn ca populaţia de şoareci este distrusă.

   

  Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurator. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

   

   

  Întocmit,

  Cons. sup. Ana TIMAR

   

  Nr. 66/ 21 august   2012

  Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. VIII,  la cultura de VIŢĂ DE  VIE  împotriva PUTREGAIULUI  CENUŞIU (Sclerotinia f.).

   

  -         Tratamentul este curativ.

  Pentru  combaterea agentului de dăunare, se recomandă  folosirea unui produs  de protecţie a plantelor de mai jos:

   

  1.     TOPSIN AL 70 PU     1,0 – 1,2 kg/ha        sau

  2.     ROVRAL 500 SC       1,0 l/ha                    sau

  3.     TELDOR 500 SC        0,8-1,0 l/ha             sau                                                                                  

  4.      SWITCH 62,5 WG     0,6 kg/ha

   

  Perioada optimă  de tratament:   24 - 28 august 2012

   

  Alte recomandări:  Se va respecta interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament până la recoltarea strugurilor.

  Produs protecţie a plantelor

  Interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament până la recoltarea strugurilor - zile

  Topsin AL  70 PU

   14 zile

  Rovral 500 SC

   7 zile

  Teldor 500 SC

   7 zile pentru strugurii de masă şi 14 zile pentru  strugurii de vin

  Switch 62,5 WG

   7 zile pentru strugurii de masă şi 21 zile pentru strugurii de vin

  POT FI UTILIZATE ŞI ALTE PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR (OMOLOGATE), PENTRU COMBATEREA AGENTULUI DE DĂUNARE.

  Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

  Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

  Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

  Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

              Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.             

   

                                                                                                      Întocmit,

                                                                                                      Cons. sup. Ana TIMAR

  Nr. 65/ 21 august   2012

  Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la DIFERITE  SPECII  POMICOLE şi ARBORICOLE din grădini, arbori izolaţi şi de aliniamente,  parcuri împotriva agentului de dăunare - OMIDA  PĂROASĂ  A  DUDULUI  (Hyphantria cunea)generaţia a II-a.

   

  Tratamentul  este curativ pentru agentul de dăunare.

  Pentru  combatere se recomandă utilizarea unui  produs de protecţie a plantelor de mai jos:

   

           1.   KAISO SORBIE  5 EG     0,015%           sau

           2.   KARATE ZEON               0,015 %          sau

           3.   FASTER      10 CE            0,02  %         

          

  Perioada optimă  de tratament: - ,, La apariţia în cuiburi a larvelor de vârsta  I şi a -II-a ”.

   

  Alte recomandări:

  -   înainte de efectuarea tratamentului fitosanitar se va efectua operaţia de „dezomizit“;

  -  nu se vor consuma fructe din pomii trataţi timp de 7 zile, de la data efectuării tratamentului fitosanitar.

   

  POT FI UTILIZATE ŞI ALTE PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENTULUI  DE DĂUNARE.

   

  Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

  Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

   Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

  Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

              Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

   

                                                                                              Întocmit,

                                                                                              Cons. sup. Ana TIMAR

  Nr. 64 / 08  august 2012

  Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de  TOMATE  împotriva agenţilor de dăunare: MANA TOMATELOR (Phytophthora i.) şi PUTREGAIUL CENUŞIU (Botrytis c.).

  -         Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.

   

  Pentru combaterea bolilor se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a plantelor de mai jos:

  1. EQUATION  PRO  0,04 %  +  TELDOR 500 SC  0,08%                                sau

   2. ORTIVA 250 SC  0,075%    + SWITCH  62,5   0,08-0,1%                         sau 

  3. RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP 0,3 %  +  ROVRAL 500 SC  0,1%           sau

  4.    BRAVO 500 SC  0,2%                                                                                                                      

  Perioada optimă  de tratament:  10 – 13 august 2012

  Alte recomandări:  TIMP DE PAUZĂ DE LA EFECTUAREA TRATAMENTULUI  PÂNĂ  LA  RECOLTARE   MINIM  3 ZILE,  EXCEPŢIE FAC PRODUSELE  SWITCH 62,5  ŞI BRAVO 500 SC - LA CARE TIMPUL DE PAUZA ESTE  CU 7 ZILE.

  POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI. 

  Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

  Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

  Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare 

           Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

              Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.         

   

                                                                                                      Întocmit,

                                                                                                      Cons. sup. Ana TIMAR

  Nr. 63/ 08  august   2012

  Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. VII,  la cultura VIŢA DE  VIE  împotriva: PUTREGAIULUI CENUŞIU (Sclerotinia f.), MANEI (Plasmopara v.).

   

       - Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.

  Pentru  combaterea agenţilor de dăunare, se recomandă  folosirea unei variante cu  produse  de protecţie a plantelor (omologate) de mai jos:

   

  1.   ROVRAL 500 SC 1,0 l/ha        +  MELODY COMPACT 49 WG 1,5 kg/ha           sau

  2.   TELDOR 500 SC 0,8-1,0 l/ha  +  CAPTAN 80 WDG 1,250 kg/ha                           sau                                                                                  

  3.   SWITCH 62,5 WG 0,6 kg/ha   +  ZETANIL BLU  3,0 kg/ha                                   sau

  4.   MYTHOS  3,0 l/ha                    +  CHAMPION 50 WP 2,0 kg/ha                            sau

  5.   DITHANE M 45   2,0 kg/ha 

  Perioada optimă  de tratament:   10 – 14 august 2012

  Alte recomandări:  Se va respecta interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament până la recoltarea strugurilor.

  Produsul de  protecţie a plantelor

  Interval minim de timp, de la aplicarea ultimului tratament până la recoltarea strugurilor - zile

  Rovral 500 SC

  7

  Teldor 500 SC

  7 zile pentru strugurii de masă şi 14 zile pentru  strugurii de vin

  Switch 62,5 WG

  7 zile pentru strugurii de masă şi 21 zile pentru strugurii de vin

  Mithos, Captan 80 WDG, Champion  50 WP

  21

  Dithane M 45 

  28

  Melody Compact 49 WG

  20

   

  POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

  Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

  Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

   Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

  La amestecurile cu produsele cuprice, este indicat să se facă un test de compatibilitate înainte de a fi amestecat cu alte produse pesticide.

           Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

              Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

                                                                                                       Întocmit,

                                                                                                      Cons. sup. Ana TIMAR

   

   

  Nr. 62/ 30 iulie  2012

  Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de MĂR şi PĂR, împotriva agenţilor de dăunare: PĂDUCHELE DIN SAN JOSE (Quadraspidiotus p. -  generaţia a -II-a), PĂDUCHELE  LÂNOS (Eriosoma l.), PĂDUCHI  DE FRUNZĂ (Aphis p.), RAPĂN (Venturia i.), FĂINARE (Podosphaera l.), MONILIOZĂ (Monilinia f.).

  Pentru  combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate) de mai jos:

   

  1.  ACTARA 25 WG  0,01%  +  TOPSIN  M  70   0,07% sau

  2. DECIS MEGA 50 EW  0,015% + NOVADIM PROGRESS 0,075-0,1% + CAPTAN 50 WP   0,25% + TOPAS 100 EC 0,02% sau

  3. MOVENTO 100 SC  0,125%  + KARATE  ZEON  0,015%  +  MYSTIC 250 EC 0,05%

    +  SWITCH 62,5 WG  0,66% sau

    4. JUVINAL 10 EC  0,05% + MAVRIK 2 F 0,05% + RIZA 250 EW 0,05% +

     ROVRAL 500 SC 0,1%

     Perioada optimă de tratament: 01  -  06  august  2012

     Alte recomandări:

     - Tratamentul se va repeta după 8 - 10 zile cu o altă variantă de produse de mai sus.

     - A se respecta timpul  de pauză până la recoltarea fructelor - de la minim 03 zile la  21  zile, funcţie de produsele de protecţie a plantelor utilizate.

     POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

     Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

     Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi  se returneaza distribuitorului.

     Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

     Nr.

     crt.

     Produsul de protecţie a plantelor

     Timp de pauză  minim până la recoltare - zile

     1.

     JUVINAL 10 EC

     3

     2.

     ROVRAL 500 SC

     6

     3.

     DECIS MEGA 50 EW,  KARATE  ZEON

     7

     4.

     TOPAS 100 EC, CAPTAN 50 WP, RIZA 250 EW

     14

     5.

     TOPSIN  M 70

     15

     6.

     ACTARA 25 WP, MOVENTO 100 SC, NOVADIM PROGRESS

     21

     7.

     MAVRIK 2 F, MYSTIC 250 EC

     7-21

      

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 30/15  mai 2012

     Unitataea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de LEGUME DE CÂMP împotriva agenţilor de dăunare: MELCI FĂRĂ COCHILIE (Agrolimax. ....), COROPIŞNIŢE (Gryllotalpa g.), VIERMI  SÂRMĂ (Agriotes spp.) 

     Tratamentul  este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.

     Pentru  combatere, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a plantelor:

     1. MESUROL 2 RB                  5,0  kg/ha                 (melci şi coropişniţă)                  sau
     2. MESUROL 4 G            3,0 - 6,0  kg/ha                 (melci şi coropişniţă)                  sau
     3. OPTIMOL 4G                     15,0  kg/ha                 (melci)                                        sau
     4. AGROSAN B                       15,0 kg/ha                 (melci)                                         sau
     5. SINTOGRILL SUPER       30,0 kg/ha                 (coropişniţă, viermi sârmă)         sau
     6. COROCID                           40,0 kg momeli/ha    (coropişniţă, viermi sârmă)            

      

     Perioada optimă  de tratament:  Când apar semne că dăunătorii există în cultură.

     Tratamentul se va repeta în perioada de vegetaţie – când sunt semne că există dăunătorii în cultură.

     Alte recomandări:

     Pentru combaterea melcilor:

             Produsele se pot utiliza la plantare şi/sau în timpul vegetaţiei prin împrăştiere uniformă la suprafaţa solului, în benzi corespunzătoare rândurilor de plante, sau sub formă de mici cantităţi de granule, din loc în loc, cu respectarea dozei la hectar.

     • Produsele  NU se încorporează în sol.

          Rezultate maxime se obţin în conditii de umiditate.

     Pentru combaterea coropişniţelor - se recomandă încorporare uşoară în sol a produsului utilizat.

                Timp de pauză 14 zile - pâna la recoltarea legumelor - dacă se aplică prdusul Mesurol 2RB sau  Mesurol 4G.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

                                                                                                                       Întocmit,

                                                                                                         Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 29 / 11 mai 2012

     Unitataea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de PRUN împotriva: VIERMELE PRUNELOR (Laspeyresia f.) generaţia.-I, MONILIOZĂ (Monilinia l.), PĂTAREA ROŞIE (Polystima r.) + CIURUIREA FRUNZELOR (Stigmina c.).

     Tratamentul  este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.

     Pentru  combatere, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protectie a plantelor de mai jos:

     1. DECIS  MEGA 50 EW   0,015%  +   TOPSIN 70 WDG 0,07% sau
     2. FASTER 10 EC 0,025%   +   CAPTAN 80 WDG   0,15% sau
     3. CORAGEN  0,01% + SIGNUM    0,05% sau
     4. MACH 050 EC 0,1%  +   FOLICUR SOLO  250 EW  0,075-0,1% +  FOLPAN 80 WDG  0,2%

      

     Perioada optimă  de tratament: 14  - 17 mai 2012

     Alte recomandări: Tratamentul se va repeta după 8 - 10 zile, cu produse din altă variantă recomandată.

     POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

      

     Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

     Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

     Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

      

      

     Nr. 28 / 11 mai  2012

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar (nr.VI),  la culturile de CIREŞ - VIŞIN împotriva agenţilor de dăunare: MUSCA CIREŞELOR (Rhagoletis c.), PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Myzus c.), MONILIOZĂ (Monilinia l.), PĂTAREA FRUNZELOR (Blumeriella jaapi).

     Tratamentul este curativ.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare mentionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor de mai jos:

     1. CALYPSO 480 SC    0,02%        + TOPSIN 70 WDG  0,07%  sau
     2. KARATE ZEON       0,015 %     +    DITHANE M-45   0,2% sau
     3. NOVADIM PROGRESS  0,075%  +  TOPAS 100 EC   0,05%  

      

     Perioada optimă de tratament: 14 –  17 mai 2012
     Alte recomandări: Tratamentul se va repeta la  6 - 8 zile cu o alta variantă de produse.

      POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

     Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

     Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

     Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

      

     Nr. 24/07 mai 2012

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la  CASTAN împotriva  MOLIEI  MINIERE  A  FRUNZELOR  DE  CASTANCameraria ohridella.

     Se recomandă efectuarea tratamentului la castanii în care anul anterior s-a semnalat prezenţa dăunătorului sau la castanii în care este prezent dăunătorul.

     Produse de protecţie a plantelor omologate:

     1. RIMON 10 EC        0,06 % sau  
     2. DIMILIN 25 WP     0,03 %

     Perioada optimă de tratament: Primele simptome de atac - (prezenţa minelor pe frunză).

     Pentru aderenţa soluţiei pe plante se va adăuga ARACET 0,2%.

     Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

     Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

     Citiţi cu atentie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 23/ 07 mai  2012

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la BUXUS (Buxus sempervirens) împotriva agentului de daunare: ŢÂNŢARUL FRUNZELOR - Monarthopalpus buxi.

     Pentru combaterea agentului de dăunare, se recomandă utilizarea unuia din  produsele  de protecţie a  plantelor de mai jos:

     1. CONFIDOR  ENERGY        0,13  % sau
     2. MOSPILAN 20 SP                0,025 %  

      

     Perioada optimă  de tratament: 09 – 14 mai 2012

     • Pentru aderenţa soluţiei pe frunze  se adaugă ARACET 0,2-0,3%.
     • Înaintea efectuării tratamentului fitosanitar se va elimina şi arde  ramurile cu simptome de atac.

     Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

     Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

     Citiţi cu atentie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 22/ 07 mai  2012

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I şi II- la cultura de fasole, împotriva  ANTRACNOZEI  - Colletotrichum lindemuthianum.

     Tratamentul este  preventiv şi curativ pentru boli.

     Se recomandă utilizarea unuia din produsele de protecţie a plantelor omologate de mai  jos:

     1. CAPTAN 50 WP        0,25  % sau
     2. MERPAN 80 WDG    0,15 %

     Perioada optimă de tratament:  În faza de cotiledoane – apariţia frunzuliţelor.

     Tratamentul următor pentru combaterea ARSURII AUREOLATE A FASOLEI Pseudomonas phaseolicola - se va efectua în stadiul fenologic de 2 frunze - cu unul din produsele:

      

     1. ALCUPRAL  50 PU – 0,25% sau

     2. CHAMPION  WP 0,25%

      

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 21/ 03 mai  2012

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar (nr.II) la viţa de vie împotriva PAIANJENILOR (Panonychus u., Tetranychus u., Eriophies v. ) şi FĂINĂRII (Uncinula necator).

     Tratamentul este curativ pentru paianjeni şi preventiv pentru boală.

     Fungicidul se va aplica doar  pe parcelele în care anul anterior s-a semnalat atac puternic de făinare.

     Pentru  combaterea agenţilor de daunare mentionaţi se recomandă  folosirea unei variante cu  produse  de protecţie a plantelor de mai jos:

     1.   NISORUN 10 WP  0,5 kg/ha (0,05%) + THIOVIT JET  80 WG 3,0 kg/ha  (0,3%) sau

     2.   MILBEKNOCK EC  0, 75 l/ha (0,075%) + SULFOMAT 80 PU 4,0 kg/ha (0,4%) sau  3.   ORTUS 5 SC 0,5 l /ha (0,05%)  + KARATHANE M 35 CE  0,5 l/ha  (0,05%)   

     Perioada optimă  de tratament: Când lăstarii au 10-15 cm

     Alte recomandări:

     POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

     Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

     Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

     Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 20/ 03 mai  2012

     Unitatatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la cultura  de cartof  de  consum  şi  pentru sămânţă, împotriva adulţilor GÂNDACULUI din COLORADO – Leptinotarsa decemlineata (gen.I).

     Tratamentul este curativ - prezenţa în cultură a mai mult de 1 gândac  la 4-5 tufe.

     Pentru  combaterea agentului de dăunare, se recomandă utilizarea unui  produs de protecţie a  plantelor de mai jos:

     1.  KARATE ZEON             0,2 l/ha sau

      2.  LIDER 70 WG                 0,125 kg/ha sau

     3. FURY 10 EC                    0,075 l/ha sau

     4. NUPRID AL 200 SC       0,25-0,3 l/ha

      

     Perioada optimă  de tratament: După răsărirea culturii - până la apariţia larvelor

     Alte recomandări:

     POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

     Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

     Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

     Citiţi cu atenţie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 19 / 27  aprilie  2012

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de  MĂR împotriva VIESPEI CU FERESTRĂU (Hoplocampa testudinea), AFIDE (Aphis p.), ACARIENI (Panonychus u. ... ), RAPĂN (Venturia inaequalis) şi FĂINARE (Podosphaera leucotricha).

     Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boli, iar pentru dăunători este curativ.

     Acaricidul se va adăuga doar dacă există rezervă biologică de acarieni (mai mult de 5 forme mobile/frunză).

     Se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor omologate, de mai jos:

     1.  DECIS 25 WG  0,003%      + OMITE 570 EW  0,1%  + TOPSIN 70 WDG  0,07% sau

     2. CALYPSO 480 SC  0,02%  +  MILBEKNOCK EC  0,05%  +  SCORE 250 EC 0,015% sau

     3.  ACTARA 25 WG  0,01% + NISSORUN  10 WP  0,03% + BRAVO 250 SC 0,25% + THIOVIT JET 80 WG  0,3%

     Perioada optimă de tratament: „Când 10-15% din flori au început să-şi scuture petalele”.

     Alte recomandări:  - Tratamentul se va termina  în 3 - 4 zile.

     POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

     Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

     Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

     Citiţi cu atentie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 18/ 25  aprilie 2012

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar,  la cultura de PRUN împotriva agenţilor de dăunare: VIESPILE CU FERASTRĂU ALE PRUNULUI, (Hoplocampa minuta, Hoplocama flava), VIESPEA SEMINŢELOR DE PRUN (Eurytoma sch.), MONILIOZĂ (Monilinia l.), PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Hyalopterus p. ....), PĂTAREA ROŞIE (Polystigma r.), CIURUIREA FRUNZELOR (Stigmina c.).

     Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor de dăunare mentionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor de mai jos:

     1. ACTARA 25 WG  0,01%    +   ALCUPRAL 50 PU      0,2% sau

     2. KARATE ZEON   0,015%  +   MERPAN AL 50 PU    0,2% sau

     3. LASER 240  SC    0,06%     +   SIGNUM    0,05% sau

     4. CALYPSO 480 SC  0,02%  +   ROVRAL 500 SC  0,1% + FOLPAN 80 WDG 0,2%  

     Perioada optimă de tratament:Când 10-15% din flori au început  să-şi scuture petalele’.

     Alte recomandări:

     POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

     Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

     Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

     Citiţi cu atentie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 17/ 25  aprilie 2012

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de MĂR, PĂR şi GUTUI împotriva bolii - FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR(Erwinia amylovora).  

     Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boală.

     Se vor trata pomii care au manifestat simptome de atac în anul/anii anteriori, precum şi pomii din vecinătatea acestora, utilizându-se  produsul de protecţie a  plantelor (omologat):

     1.   ALIETTE  80 WG          0,3 %

     Perioada optimă  de tratament: În timpul  înfloritului”.

     Alte recomandări: - Tratamentul se va aplica pe parcelele şi pomii pe care a fost confirmată boala în anii anteriori sau dacă sunt prezente simptome de atac.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 16 / 24  aprilie 2012

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile  de CEREALE PĂIOASE împotriva agenţilor de dăunare: COMPLEX BOLII FOLIARE, PLOŞNIŢELE  CEREALELOR (Eurygaster sp., Aelia sp.), GÂNDACUL BĂLOS (Lema m.), AFIDELE CEREALELOR (Aphis sp.).

     Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boli, iar pentru dăunători este curativ.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse  de protecţie a plantelor de mai jos:

      

     1. SPORTAK 45 EC 1,0 l/ha + FURY 10 EC             0,1 l/ha sau

     2.  TOPSIN AL 70 PU   1,0 kg/ha +   KARATE ZEON     0,15 l/ha  sau  

     3.  ARTEA 330 EC      0,4l/ha        +  FASTER 10 EC       0,150 l/ha sau

     4. IMPACT 125  SC    1,0  l/ha     +  ACTARA 25 WG    0,07 kg/ha sau  

     5.  BUMPER 250 EC   0,5 l/ha      +  ALPHAMETRIN 10 EC   0,1 l/ha sau

     6.  ORIUS 25 EW        0,5l/ha        +   NUPRID AL 200 SC         0,275 l/ha sau

     7.  ARDENT 50 SC        0,75 - 1,0 l/ha   +   VANTEX 50 SC               70-80 ml/ha sau

     8.  TILT 250 EC             0,5 l/ha             +    CALYPSO 480 SC            0,1 l/ha

      

     Perioada optimă de tratament: În faza fenologică “ÎNCEPUTUL ÎMPĂIERII”

     Alte recomandări: Insecticidul se aplică numai în cazul în care există:

     • gândac bălos            3 - 5 adulţi/mp              şi/sau
     • ploşniţa cerealelor   2 - 4 adulţi/mp               şi/sau
     • prezenţa în masă a afidelor.

     POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

     Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

     Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

     Citiţi cu atentie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 15/ 24  aprilie 2012

     Unitatea  Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar (complementar tratamentului seminţei) la culturile de SFECLĂ DE ZAHĂR şi FURAJ împotriva agentului de daunare: PURICELE  SFECLEI – Chaetocnema tibialis.

     Tratamentul se va efectua numai pe parcelele pe care este prezent dăunătorul, utilizându-se unul din  produsele  de protecţie a  plantelor omologate, de mai jos:

     1. FASTAC 10 EC                0,1  l/ha sau

     2. PROTEUS OD 110           0,4  l/ha sau  

     3. VANTEX 60 CS                80  ml/ha sau

     4.  DECIS MEGA 50 EW     0,150  l/ha

     Perioada optimă de tratament: “LA RĂSĂRIREA CULTURII”.

     Alte recomandări: Tratamentul se va repeta la 8 - 10 zile (dacă mai există purici).

     POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

     Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

     Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

     Citiţi cu atentie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 14 / 24  aprilie 2012

      

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar (nr.V),  la culturile de CIREŞ, VIŞIN, PIERSIC, CAIS împotriva agenţilor de dăunare: MONILIOZĂ (Monilinia l.), CIURUIREA FRUNZELOR (Stigmina c.), BĂŞICAREA FRUNZELOR DE PIERSIC (Taphrina d.), PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Myzus c., Myzodes p.).

     Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.

     Se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a plantelor omologate:

     1.   TOPSIN M 70    0,07%    + KARATE  ZEON     0,015% sau

     2.    DITHANE NEOTEC 75 WG  0,2%  + FASTAC 10 EC  0,02% sau

     3.    SCORE 250 EC 0,02%  +  DECIS 2,5 EC  0,03% sau

     4.    BRAVO 500 SC 0,2% + FOLPAN 50 WP   0,3% + ACTARA 25 WG  0,01%

     Perioada optimă  de tratament: După ce 10-15% din flori au început  să-şi scuture petalele.

     Alte recomandări:

     POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

     Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

     Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

     Citiţi cu atentie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 13/ 20  aprilie  2012

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de MĂR împotriva agenţilor de dăunare: RAPĂN (Venturia i.), FĂINARE (Podosphaera l.), MOLII MINATOARE (Phyllonorycter b., Leucoptera s., ...),  AFIDE (Aphis p.), PĂDUCHE LÂNOS (Eriosoma l.)  

     Tratament de siguranţă înainte de înflorit.

     Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boli, iar pentru  dăunători este curativ.

     Se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate) de mai jos:

      

     1. SHAVIT F 72 WDG  0,2%      +   FASTAC 10 EC     0,02% sau

     2. SYSTHANE FORTE  0,02%  +    ACTARA 25 WG   0,01% sau

     3. POLYRAM DF 0,25% + BUMPER 250 EC 0,03%  +   DECIS 2,5 EC 0,05% sau

     4. MACCANI  0,15% + NOVADIM PROGRES   0,075-0,1% + NURELLE D 50 /500 EC

     0,08% sau

     5.  STROBY  DF  0,01-0,013% +  KARATE ZEON  0,015% + MOVENTO 100 SC  0,125% (1,875 l/ha)

       

     Perioada optimă de tratament: RĂSFIRAREA  INFLORESCENŢEI – până CÂND 0,5% DIN  INFLORECENŢE  AU  CÂTE UN BOBOC ÎNFLORIT.

      

     Alte recomandări: - A NU SE TRATA POMII ÎNFLORIŢI.

     POT FI UTILIZATE ŞI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE, PENTRU COMBATEREA AGENŢILOR DE DĂUNARE MENŢIONAŢI.

     Ambalajele din carton provenite de la produse, se vor plia şi depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de produse.

     Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate  în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele clătite se depoziteaza în magazii şi se returneaza distribuitorului.

     Citiţi cu atentie  prospectul produselor  de protectia plantelor, înainte de utilizare!

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 12/ 19  aprilie 2012

      

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar (nr.-IV),  la culturile de CIREŞ, VIŞIN, PRUN, PIERSIC, CAIS împotriva agentului de dăunare: MONILIOZĂ sau PUTREGAIUL BRUN ŞI MUMIFIECREA FRUCTELOR (Monilinia laxa).

     Tratamentul este curativ pentru agentul de dăunare menţionat, aplicându-se pe pomii care anul trecut au prezentat atac puternic de monilioză, sau pe pomii sensibili la agentul de dăunare menţionat.

     Se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a plantelor omologat:

     1.  SIGNUM                  0,05%   (0,5 kg/ha)

     Perioada optimă  de tratament: În timpul înfloritului.  

     Alte recomandări:

     - înaintea efectuării tratamentului chimic, se vor îndeparta şi distruge ramurile atacate – deoarece constituie sursa principală de infecţie.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 11/ 18  aprilie 2012

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de MĂR, PĂR şi GUTUI împotriva bolii - FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR(Erwinia amylovora).

     Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boală.

     Se vor trata pomii care au manifestat simptome de atac în anul/anii anteriori, precum şi pomii din vecinătatea acestora, utilizându-se un produs de protecţie a  plantelor (omologate) de mai jos:

      

     1.   ALCUPRAL 50 PU                   0,3 % sau

     2.   HELMOXY   50 WP                 0,2% sau

     3.   FUNGURAN OH 50 WP          0,3 % sau

     4.   CHAMPION 50 WP                 0,2 - 0,3 % sau

     5.   KOCIDE 2000                           0,25 % sau

     6.   COPAC                                      0,3% sau

     7.   CUPROXAT FLOWABLE      0,35% sau

     8.   ZEAMĂ BORDELEZĂ tip “MIF”   0,5 %  

     Perioada optimă  de tratament: Înainte de înflorit.

     Alte recomandări: A nu se trata pomii înfloriţi.

     - înaintea efectuării tratamentului chimic, se vor îndeparta ramurile cu simptome de atac;

     - tăierea se va face la cel puţin 50 cm sub limita prezenţei simptomelor;

     - instrumentele folosite la tăiere se vor dezinfecta după fiecare  tăiere cu alcool de 700, sau  hipoclorit de sodiu, sau sulfat de cupru.

     - ramurile se vor distruge prin ardere cât mai repede posibil, cu un minim de deplasare, pentru a evita răspândirea bolii

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 10 / 17  aprilie 2012

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la culturile de RAPIŢĂ DE TOAMNĂ, RAPIŢĂ DE PRIMĂVARĂ, MUŞTAR împotriva COMPLEXULUI DE  DĂUNĂTORI (purici de pământ, gândacul lucios, păduchele cenuşiu, ....)

     Tratamentul este curativ, efectuându-se  pe suprafeţele unde există dăunători (păduchi de frunză – 2 colonii/mp, sau/şi gândacul lucios 1 gândac/plantă, şi/sau purici de pământ ....).

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a  plantelor (omologat) de mai jos:

     1.  FASTAC 10 EC                  0,2 l/ha sau

     2.  DECIS  MEGA 50 EW      0,150l/ha sau

     3.  FURY  10 EC                      0,2 l/ha sau

     4.  NOVADIM PROGRES      1,5 l/ha sau

     5. NURELLE D 50/500 EC    0,4 l/ha

     Perioada optimă de tratament:

     -  Pentru culturile de toamnă - La formarea butonilor florali.

     - La culturile de primăvară - La răsărirea culturilor.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 09 / 17  aprilie 2012

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la culturile de  CEAPĂ şi USTUROI împotriva MUŞTELOR (Hylemia a. şi Suillia l.),  generaţiei  I - a.

     Produse de protecţie a  plantelor omologate recomandate:

     1.   MOSPILAN 20 SP 0,025 % sau

     2. ACTARA 25 WG             0,02   % sau

      3.   KARATE ZEON              0,02   % sau

     4.   NOVADIM PROGRES   0,2%

     Perioada optimă de tratament: 18 – 21  aprilie 2012  

     Alte recomandări: TRATAMENTUL SE VA REPETA LA   8 - 10 ZILE.

     -  Pentru aderenţa soluţiei pe plante, în aceasta se va adăuga ARACET 0,2%.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

      

     DIFERITE   SPECII  DE  ACARIENI  (PAIANJENI) AI  VITEI –DE-VIE

      

      

     1.     ACARIANUL FILOCOPTID  SAU ACARIANUL   RUGINIU AL VIŢEI  DE  VIE

     Denumire ştiinţifică: Phyllocoptes vitis sin. Calepitrimerus vitis


     Descriere: Are dimensiuni microscopice, produce an de an pagube foarte mari, dezvoltă 3-4 generaţii/an.

     Iernează ca femelă adultă în crăpăturile scoarţei butucilor viţei sau sub solzii mugurilor.

     Primăvara devreme (aprilie) femelele hibernante invadează mugurii şi frunzele abia apărute, pe care se hrănesc şi încep să se reproducă.
     Mod de dăunare: Cele mai mari daune se înregistrează în plantaţiile tinere mai ales în verile răcoroase.

     Faza maximǎ de sensibilitate a viţei  la atacul dǎunǎtRoului se manifestǎ în lunile aprilie-mai (prima decadǎ) afectând frunzele, lǎstarii şi inflorescenţele.

     Astfel, încǎ din faza de dezmugurit, pe lastarii debili abia apǎruţi se pot observa o serie de înţepǎturi, iar frunzuliţele tinere sunt gofrate spre partea superioarǎ prezentând o porozitate anormalǎ.

     Deşi fenologic lǎstarul evolueazǎ normal, prin apariţia numǎrului de frunze identic cu al lǎstarilor sǎnǎtoşi, internodiile rǎmân scurte, iar din mugurii secundari ai aceluiaşi ochi apar 2-3 lǎstari. Aceşti lǎstari, în majoritatea cazurilor sunt sterili, cu vârful curbat şi internodiile scurte. Frunzele mature sunt deformate, nespecifice soiului, iar pe partea superioarǎ înţepǎturile sunt marcate printr-o reţea de puncte decolorate galben-verzui, care se observǎ bine prin transparenţǎ.

     Cel mai pǎgubitor aspect al atacului este afectarea inflorescenţelor în fenofaza de 3-4 frunzuliţe, când atacul puternic duce la uscarea parţialǎ sau totalǎ a acestora.

     Simptomele atacului se observǎ pânǎ toamna târziu, când pe boabele strugurilor atacaţi sunt vizibile pete cu rugozitate accentuatǎ de culoare brunǎ, iar frunzele cu simptome de atac capǎtǎ o culoare ruginie-roşieticǎ, de aicea şi denumirea de “acarianul ruginiu al viţei de vie

     Frunzele şi lăstarii atacaţi se colorează la început în cafeniu, apoi se brunifică şi se usucă. Lǎstarii sunt opriţi din creştere prin micşorarea internodurilor, micşorarea suprafeţei foliare, a cantiǎţii de zaharuri.

      

     Prevenire: - strângerea şi arderea frunzelor şi resturilor vegetale pentru distrugerea formelor hibernante.


     Combatere chimică: *tratamente fitosanitare aplicate la avertizare (în fenofazele vitei-de vie: umflarea mugurilor,  3-4 frunzulite,  în prima jumǎtate a lunii septembrie).


     2.     ACARIANUL GALICOL AL  VIŢEI-DE-VIE

     Denumire ştiinţifică: Eriophyes vitis


     Descriere: Iernează ca adult sub solzii mugurilor, sub scoarţa exfoliată a butucilor, uneori şi în frunzele căzute toamna. Dezvoltă 3-4 generaţii pe an.

     La sfârşitul lunii aprilie apar adulţii hibernanţi care se localizează pe partea inferioară a frunzelor, unde încep să se hrănească.

     Depunerea ouălor începe la sfârşitul lunii mai, începutul lunii iunie.
     Mod de dăunare: Produce daune numai la viţa de vie. Atacă în colonii, pe partea inferioară a frunzelor, înţepând şi sugând seva. În timpul hrănirii secretă o substanţă toxică, care determină hipertrofierea ţesuturilor atacate şi apariţia pe partea superioară a limbului a unor mici umflături sub formă de gale. În dreptul acestor gale, perii cuticulei inferioare se hipertrofiază, formând pete pâsloase, de culoare galben-brună. În cazul unor infestări puternice poate fi atacat peţiolul frunzelor, mugurii, cârceii şi chiar ciorchinii.

     Din cauza atacului frunzele se etiolează şi cad treptat, producţia de struguri fiind diminuată.

     Prevenire: ca măsuri preventive se practică strângerea şi arderea frunzelor şi resturilor vegetale pentru distrugerea formelor hibernante.

     Combatere chimică: *tratamente fitosanitare aplicate la avertizare.

      

     3.   PĂIANJENUL ROŞU COMUN

     Denumire ştiinţifică: Tetranychus urticae


     Descriere: Păianjenul comun iernează ca femelă adultă în crăpăturile scoarţei butucilor, coardelor, sub resturile vegetale, sub frunze căzute, etc. La această specie se găseşte o gamă foarte variată de colorit, de la verde - deschis, brun şi galben  până la carmin şi roşu.

     În mod obişnuit are 6-7 generaţii pe an.

     Primăvara când temperatura aerului depăşeşte 100C de obicei spre sfârşitul lunii aprilie, adulţii ies din locurile de iernare, localizându-se pe diferite plante cultivate şi spontane.
     Mod de dăunare:
     Este un dăunător polifag, atacând peste 180 specii de plante cultivate şi din flora spontană, simptomele atacului şi pagubele cauzate diferenţiindu-se în funcţie de planta gazdă.                                Ca simptome cu caracter general, se pot evidenţia apariţia pe frunzele atacate a unor pete mici de culoare galben-deschis la început, evoluţia ulterioară a atacului provocând depigmentarea în totalitate a frunzelor, în final frunzele atacate căpătă un aspect arămiu.

     Pe partea inferioară a frunzelor, acarienii ţes un adevărat păienjeniş. Evoluţia necontrolată a acarianului provoacă uscarea şi căderea masivă a frunzelor.

     Atacă numeroase plante cultivate şi spontane, îndeosebi viţa de vie, fiind numit păianjenul viţei, dar produce pagube mari şi culturilor din spaţii protejate (castraveţi , tomate, ardei, vinete).

     Dăunătorul este semnalat şi produce pagube şi în toate zonele pomicole unde evoluţia necontrolată a păianjenului provoacă uscarea şi căderea masivă a frunzelor. Dăunătorul produce pagube şi la plantele ornamentale (crizanteme, gladiole, garoafe, gerberă, trandafiri, begonii, muşcate, primule, cinerarii, azalee), în câmp, sere solarii şi în apartament. La acestea organele atacate sunt frunzele, florile, lastari, tulpini, fructe.

     Dăunătorul se manifestă prin înţepături punctiforme gălbui, depigmentarea, albirea şi uscarea frunzelor. La atac puternic, plantele sunt îmbrăcate într-o ţesătură laxă de fibre mătăsoase, prin care se văd circulând numeroşi acarieni.

      

      

     Prevenire:

     a) aplicarea măsurilor de igienă culturală au o importanţă foarte mare din punct de vedere curativ, deoarece contribuie la diminuarea rezervei biologice;

     b) prin distrugerea buruienilor se elimină multe dintre plantele gazdă ale acarianului Tetranychus urticae.

     Combatere chimică: *tratamente fitosanitare aplicate la avertizare.

      

      

     COORDONATOR ACTIVITATE FITOSANITARĂ                                     COMPARTIMENT  PROGNOZĂ

     Cons.sup. Adriana ILIU                                                     Cons.sup. Ana TIMAR

      

     BULETIN  DE  AVERTIZARE

     Nr. 08 /12  aprilie 2012

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la cultura de VIŢĂ DE VIE -  împotriva  PAIANJENILOR (adulţi) care au iernat pe plantă (Calepitrimerus v., Eriophies v, Tetranychus  u.).

     Tratamentul este curativ – aplicându-se  pe parcelele pe care există rezervă biologică din anul anterior.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a  plantelor de mai jos:

      

     1. DEMITAN 200 SC        0,5 - 0,7 l/ha   (0,05-0,07%) sau

     2.   VERTIMEC 1,8% EC  0,8 - 1,0 l/ha (0,08- 0,1%)   sau

     3.   NISSORUN 10 EC         0,5 kg/ha       (0,05%)

     Perioada optimă  de tratament: În faza fenologică  “dezmugurit”.

      

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 07/ 10  aprilie  2012

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. 3, la culturile de MĂR şi PĂR, împotriva agenţilor de dăunare: RAPĂN (Ventria i.), FĂINARE (Podosphaera l), AFIDE (Aphis p.), OMIZI DEFOLIATOARE (Operoptera b., ... ).

     Tratamentul este preventiv şi curativ  pentru boli, iar pentru dăunători curativ

     Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate) de mai jos:

      

      1.  CAPTAN   80 WDG  0,15%  +  KUMULUS DF    0,3%  +  DECIS 2,5 EC  0,03% sau

      2.  CHORUS  75 WG     0,02%  +  KARATE ZEON 0,015% sau   

     3.  ANTRACOL 70 WP  0,2-0,3% + THIOVIT JET 80 WG 0,3%  +  FASTAC 10 EC 0,02%

        

     Perioada optima de tratament: 11 - 14  aprilie 2012

      

     Alte recomandări: În caz de timp nefavorabil (vânt, ploi, temperaturi scăzute) perioada avertizată se va prelungi cu numărul zilelor improprii tratamentului.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

      Nr. 06 /05  aprilie 2012

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la speciile pomicole şi arboricole împotriva agentului de dăunare FLUTURELE CU ABDOMEN AURIU – Euproctis chrysorrhoea.

     Tratamentul este curativ,  efectuându-se pe pomi, arbori, în care sunt prezente cuiburile cu omizi.

     Pentru combaterea agentului de dăunare menţionat, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a  plantelor (omologat ) de mai jos:

      

     1.  CALYPSO 480 SC              0,02%    sau

     2.      FASTAC  EC                      0,02% sau

     3.  DECIS 2,5 EC 200 ml/ha sau

     4.  DIMILIN 25 WP 50 g/ha

     Perioada optimă de tratament: ,,La ieşirea larvelor din cuiburi’’.

     Alte recomandări:

     * Înainte de efectuarea tratamentului chimic se ve efectua ,,omizitul’ (tăierea şi arderea cuiburilor de iernare a larvelor).

     * SPECII SILVICE: sub formă de tratamente în stadiul larvar, în arborete cu procente probabile de defolierede peste 50%, calculate primăvara, după a doua etapă de sondaje la pupe.

     Combaterea omizilor este indicată să se facă până iulie - până la a treia vârstă a omizilor, prin tratamente cu insecticide chimice.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     INFORMARE

     PRIVIND ROZĂTOARELE DIN CULTURILE AGRICOLE.

     MODUL DE FOLOSIRE ŞI SIGURANŢĂ A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR (P.P.P.) OMOLOGATE  PENTRU COMBATEREA LOR

      

     Prevenirea fenomenelor naturale de invazie locală sau generalizată a rozătoarelor în culturile agricole şi evitarea daunelor cauzate de acestea prin aplicarea în timp util a măsurilor adecvate de depistare şi combatere cu mijloace eficace, toate aceste preocupări prezintă o importanţă economică deosebită pentru asigurarea producţiei prin protecţia culturilor agricole.

     Dintre principalele specii de rozătoare, dăunătoare culturilor agricole cât şi a pajiştilor naturale şi semănate, o importanţă deosebită o are şoarecele de câmp (Microtus arvalis Pall.), specia dominantă, urmată de şoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus L.) şi şoarecele de mişună (Mus muscullus spicilegus Pell.).

     În condiţiile favorabile de temperatură şi hrană, rozătoarele de câmp pot avea pe tot parcursul anului 8-10 generaţii cu 6-8 pui la fiecare generaţie, astfel că în invazii se poate ajunge la densităţi de 10.000 – 12.000 exemplare/ha.

     Şoarecii trăiesc în galerii subterane cu adâncimea de 15-20 cm, iar cuibul este la 25-30 cm. De la cuib pornesc o serie de galerii care ies la suprafaţa solului sub formă de găuri (orificii), care se disting uşor în teren, deoarece sunt grupate.

     Totalitatea acestor găuri grupate se numeşte colonie, iar zona înconjurătoare de vegetaţie care a fost retezată pentru consum reprezintă vatra de atac.

     PRODUSELE  DE  PROTECŢIE  A  PLANTELOR  OMOLOGATE

     1.   BROMAKOL

     Face parte din generaţia de raticide anticoagulante, ce acţionează prin inhibarea coagulării sângelui la rozătoare. Are efect prin înghiţire, cauzând moartea rozătoarelor prin hemoragie internă în câteva zile, fără a trezi suspiciunea altor dăunători, acest lucru permite exterminarea completa a coloniilor de rozătoare.

     Mod de utilizare:

     Bromakol este o momeală gata preparată şi se foloseşte ca atare prin distribuirea a 25-50 g momeli /galerie.

     Se foloseşte în plantaţii de pomi fructiferi, pepiniere pomicole şi culturi de cereale pentru combaterea şoarecilor.

     După înghiţirea unei cantităţii mici de momeală aceştia vor simţi o senzaţie de sufocare şi nevoia de a merge să moară într-un loc deschis.

     Pentru a proteja vânatul, momelile se pun în tuburi de 30 cm, cu diametru de 10 cm, amplasate din 10 în 10 m.

     Din 5 în 5 zile se controlează tuburile, dacă rodendicidul s-a consumat în întregime. Se completează momeala în tub până aceasta rămâne neconsumată, semn ca populaţia de şoareci fost distrusă. Şoarecii mor dupa 5-7 zile de la prima consumare.

     Măsuri în caz de împrăstiere accidentală:

     Resturile de produs se vor îngrădi cu pământ sau material inert. Îndepartaţi resturile de produs şi apoi clătiţi locul respectiv cu jet de apă.

     Manipularea şi depozitare:

     Asiguraţi o bună ventilaţie în locurile de depozitare astfel încât sa preveniţi pericolul apariţiei vaporilor sau supraîncălzirii.

     Protecţia personală/controlul expunerii:

     Respectaţi măsurile de protecţie individuală, cum ar fi : mănuşi, salopete, etc. Nu mâncaţi şi nu fumaţi în timp ce lucraţi cu produsul. Spălaţi-vă pe mâini înainte de a mânca şi la terminarea  tratamentului.

     Proprietati fizice si chimice ale produsului:

     Miros – persistent; forma - bloc de ceară; solubilitate - nu este solubil în apă; culoare-roşu.

     Informaţii toxicologice:

      Produsul trebuie manevrat cu grijă, poate dăuna uşor sănătaţii în cazul persoanelor foarte sensibile, dacă este inhalat, înghiţit sau intră in contact cu pielea şi ochii.

     Informatii ecologice:

     Evitaţi aruncarea la întâmplare a produsului/recipientelor în care este depozitat. Informaţi autoritaţiile competente dacă produsul ajunge în cursurile de apă, contaminează solul sau vegetaţia.

      

     2.  CRITOX

     Patroane fumigene pentru combaterea rozătoarelor din golurile şi labirinturile săpate de acestea în pământ.

     Instrucţiuni de folosire:

     Pentru combaterea rozătoarelor care sunt în galerii săpate în pământ pentru fiecare galerie se utilizază un patron fumigen.

     Capătul patronului se aprinde şi se amplasează rapid în galerie, se astupă cu pământ astfel ca odată cu arderea conţinutului să se formeze gazul toxic.

     Dintr-un patron fumigen se degajă o cantitate de gaz aproximativ 150-250 litri ce umple galeriile şi cauzează moartea rozătoarelor în 3-4 zile.

     În urma acestei acţiuni galeriile rămase pot fi din nou folosite de rozătoare, acţiunea de distrugere a rozătoarelor poate fi repetată.
     Norme de protecţia muncii:

     Se foloseşte obligatoriu echipament de protecţie. Inhalarea fumului sau contactul cu ochiul trebuie evitate.
     Protecţia mediului înconjurător:

     Nu se lasă nesupravegheate patroanele, ele se depozitează în spaţii încuiate la distanţă de sursele de foc. Este interzisă aruncarea produsului în bălţi, râuri, lacuri de acumulare. Se ţin ferite de accesul copiilor. Este interzisă utilizarea acestui produs pe terenuri ocrotite de lege şi împotriva

     BULETIN DE AVERTIZARE

      

     Nr. 5 / 26  martie 2012

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la toate culturile agricole, livezi pomicole şi viticole, păşuni şi fâneţe împotriva ŞOARECELUI  DE CÂMP (Microtus arvalis).

     Se recomandă efectuarea tratamentului pe suprafeţele pe care există mai mult de  4 – 5 vetre de atac de şoareci/ha (Prag Economic de Dăunare = P.E.D.).

     Produse de protecţie a plantelor recomandate:

     1. BROMAKOL -   25 - 50 g momeli /galerie activă      sau

     2. CRITOX -     1 cartuş fumigen/galerie activă

      

     Perioada optimă de tratament: - Când talia vegetaţiei  ierboase este de 5 - 8 cm până la distrugerea populaţiei.

     Alte recomandări:

     - Suprafeţele tratate se vor semnaliza cu plăcuţe inscripţionate:  “TEREN OTRĂVIT”.

     - Se interzice păşunatul cât timp sunt prezente momelile pe teren.

      Măsuri agrotehnice:

     -  Distrugerea prin praşile a galeriilor şi cuiburilor de rozătoare.

     - Blocarea căilor de acces sau de extindere a rozătoarelor în culturile învecinate prin brazde adânci sau şanţuri în jurul culturilor.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 4 / 26  martie 2012

      

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, la speciile pomicole sâmburoase prun, cireş, vişin, cais, piersic împotriva MONILIOZEI - Monilinia l.,  PĂTAREA ROŞIE A FRUNZELOR - Polystigma r. - (prun), PĂTAREA FRUNZELOR - Blumeriella j.  (cireş – vişin), BĂŞICAREA  FRUNZELOR - Taphrina d. (piersic).

     Tratamentul este preventic şi curativ.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi. se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a  plantelor de mai jos:

     1.   TOPSIN          70 WDG     0,07  % sau  

     2.   CAPTAN        50 WP         0,25  %  

     Perioada optimă de tratament:     În faza fenologică  “Buton alb - roz”

     Alte recomandări:

     -   A  NU  SE  TRATA  POMII  ÎNFLORIŢI.

     -  Înainte de aplicarea tratamentului fitosanitar, se vor aplica  măsurile de igienă fitosanitară - adunarea şi arderea resturilor de plante infectate (în cazul în care nu au fost aplicate).

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

      

     INFORMARE

     privind agenţii de dăunare ai mărului

     GĂRGĂRIŢA   FLORILOR  DE  MĂR - ANTHONOMUS POMORUM

     FĂINAREA MĂRULUI -  PODOSPHAERA LEUCOTRICHA


     Descriere gărgăriţei florilor de măr  şi recunoaşterea simptomelor de atac

     Gărgăriţa  are o generaţie pe an, iernând ca adult nematur sub scoarţa exfoliată a pomilor, în frunzişul şi în iarba de sub pomi, în jurul coletului sau.

     Primavara, când temperatura medie a aerului ajunge la 5-60 C, apar adulţii hibernanţi care migrează în coroana pomilor, unde se hrănesc cu muguri.

     Atacă în principal mărul, dar se întâlneşte şi în plantaţiile de păr, producând pagube atât în stadiul de adult, cât şi de larvă.

     Când 10-15% din mugurii florali sunt dezmuguriţi (au bracteele distanţateşi se vede uşor vârful mugurelui verde - argintiu) începe ponta.

     Într-o inflorescenţă poate ataca una până la toate florile.

     Atacul cel mai păgubitor este cauzat de larve, care consumă în totalitate organele interne ale florilor (ovar, stamine), care nu se mai deschid şi se usucă. Bobocii florali rămân multă vreme atârnaţi pe ramuri, find cunoscuţi popular sub numele de “cuişoare” .


     Recomandăm aplicarea unui tratament fitosanitar primăvara, pentru combaterea adulţilor hibernanţi,  cu produse de protecţie a plantelor omologate, în perioada „când 10-15% din mugurii florali sunt dezmuguriţi”.

     Tratamentul se va aplica funcţie de fenologia soiului de măr şi se va termina  în  3-4 zile.

     Produse de protecţie a plantelor omologate pentru gărgăriţa florilor de măr:

     • CALYPSO 480 SC
     • ACTARA 25 WG

     IMPORTANT !!! Perioada de tratament – se va prelungi cu câte zile au fost nefavorabile stropirii (ploi, zăpadă, temparaturi joase).

     FĂINAREA MĂRULUI –  PODOSPHAERA LEUCOTRICHA  

     Făinarea, este una din cele mai importante boli ale mărului, fiind răspândită în toată ţara unde se cultivă această specie pomicolă.

     Cele mai importante pagube se înregistrează în anii favorabili, la soiurile sensibile ajungând să atace 25-95% din frunze, 35-100% din lăstari, 5-30% din mugurii vegetativi.

     Descriere şi recunoaşterea simptomelor de atac

     Făinarea mărului se manifestă de la începutul dezmuguririi mugurilor florali, apoi pe mugurii vegetativi de pe producţiile scurte de rod, apoi pe mugurii vegetativi de pe lăstarii atacaţi din anul anterior. Atacul se extinde, manifestandu-se pe frunze, pe inflorescenţe, pe lăstari şi foarte rar pe fructe (crăpături ale epidermei).

     În anii favorabili înmulţirii făinării, pomii atacaţi în prima perioadă de vegetaţie, îsi pierd o parte din frunziş încă din a doua jumatate a lunii mai, din care cauză în prima jumătate a lunii iunie cad foarte multe fructe, pomul neputându-se să se hrănească.

     O parte din mugurii florali infectaţi din anul anterior evoluează pâna la faza de “răsfirare a inflorescenţei”, după care se usucă şi cad, alţi muguri ajung până la faza de “înflorit”, dar sunt complet acoperiţi de miceliu, conidiofori şi conidii. La aceşti muguri frunzele sunt îndoite de-a lungul nervurii, florile au petalele alungite, de culoare verzuie. Florile atacate de făinare rămân sterile, se usucă repede şi cad.

     La pomii netrataţi, dacă lăstarii atacaţi depăşesc 20%, pomii intră în declin (pomii nu mai cresc normal, lemnul nu se coace şi în majoritatea cazurilor o parte din ramuri se usucă vara şi degeră  în cursul lunilor de iarnă, scade producţia, iar in 2-3 ani se instalează periodicitatea de rodire).

     Agentul patogen

     Ciuperca Podosphaera leucotricha (Ell et Ev.) Salm. face parte din familia Erysiphaceae, odinul Erysiphales, clasa Ascomycetes, având forma conidiană Oidium farinosum Cooke.

     Primăvara la temperaturi atmosferice medii de 5-120C la suprafaţa organelor infectate din anul anterior, în 4-21 zile se dezvoltă miceliul ciupercii.

     La o frecvenţa de atac de 2-5% muguri florali şi vegetativi cu făinare este necesar a se efectua tratament chimic fitosanitar, deoarece altfel în condiţii de temperatură, respectiv  aer umed şi cald, atacul se poate extinde până la 80% din frunze şi lăstari, în timp de 2-3 luni.

     Program de protecţie

     • elaborarea unor scheme de tratament adecvate, bazate pe prognoză şi avertizare a combaterii integrate   a agenţilor de dăunare,;
     • pentru tratamentele chimice este necesar să se ţină seama de biologia ciupercii, fenologia soiurilor de măr, de condiţiile de climă şi temperatură, de acţiunea şi remanenţa produselor de protecţie a plantelor aplicate;
     • programul de protecţie a culturii de măr trebuie sa fie adaptat pentru fiecare zona ecologică din                 perimetrul judeţului, în vederea stabilirii datei calendaristice de efectuare a  tratamentelor fitosanitare;

     Posibilităţi de prevenire şi combatere

     -          măsuri agrofitotehnice (tăierea  şi arderea lăstarilor ce prezintă atac de făinare)

     -          tratamente chimice cu produse de protecţie a plantelor omologate

     Aplicarea tratamentelor chimice

     Se vor aplica numai la avertizare, diferenţiat în funcţie de faza fenologică a plantei, soi şi presiunea de infecţie a patogenului

     -          prefloral

     -          postfloral

     IMPORTANT !!! Nu se vor efectua două tratamente consecutive, cu produse ce conţin aceeaşi substanţă activă, pentru a se evita selecţia unor biotipuri de Podosphaera l. rezistente.

     Coordonator activitate fitosanitară   - Consilier sup. Ing. Adriana ILIU

     Întocmit - Consilier sup. - Ing. Ana TIMAR

      

      

     BULETIN  DE  AVERTIZARE

     Nr.  03/ 16 martie 2012

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de MĂR împotriva:

     gărgăriţei florilor de măr (Anthonomus pomorum)

     -  făinării (Podosphaera leucotricha).

     Insecticidul se va utiliza numai pe parcelele (pomii) unde există rezervă biologică (P.E.D. 1-2 adulţi pe pom).

     -         pentru făinare - tratamentul este curativ.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor de mai jos:

     1. CALYPSO 480 SC  0,02%       +    SULFOMAT 80 PU 0,3% sau

     2.   ACTARA 25 WG        0,01%   +    MICROTHIOL SPECIAL   0,3%

     Alte produse omologate ce pot fi utilizate în acestă perioadă pentru combaterea făinării mărului COSAVET 80 DF  0,3%, KUMULUS  DF   0,3%.

     Perioada optimă de tratament: Când 10 – 15 % din mugurii florali sunt dezmuguriţi.

     Alte recomandări: Tratamentul se va termina în 3 - 4 zile.

     Perioada de tratament – se va prelungi cu câte zile au fost nefavorabile stropirii (ploi, zăpadă, temparaturi joase).

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr.  02/ 05  martie  2012

     Staţia de prognoză şi avertizare SIBIU, din cadrul Unităţii Fitosanitare Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la speciile pomicole sâmburoase-  (prun, cireş, vişin, cais, piersic) pentru MONILIOZĂ Monilinia spp.

     Tratamentul este preventiv, aplicându-se pe parcelele şi/sau pomii pe care există rezervă biologică rămasă din anul anterior.

     Produse de protecţie a plantelor recomandate:

     1.    CUPROXATE FLOWABLE            0,35% sau

     2.   ALCUPRAL 50 PU                         0,2%

     Perioada optimă de tratament: UMFLAREA MUGURILOR

     Alte recomandări:

     - Tratamentul se va efectua  în zile când temperatura ambiantă depăşeste  4 - 60C, în zile fără ploaie şi vânt.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurator. Se vor respecta cu strictete normele de lucru cu produse de protectia plantelor, cele de securitatea muncii, de protectia animalelor.

     ÎNTOCMIT,

     Cons. Sup. Ana TIMAR

     BULETIN  DE  AVERTIZARE

     Nr.  01/ 05 martie  2012

     Staţia de prognoză şi avertizare SIBIU, din cadrul Unităţii Fitosanitare Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la toate speciile pomicole (seminţoase, sâmburoase) - pentru COMPLEXUL DE DĂUNĂTORI CE AU IERNAT PE POMI (larvele hibernante a păduchelui din San Jose, ouă de paianjeni,  afide....).

     Tratamentul este curativ, aplicându-se pe parcelele şi/sau pomii pe care există rezervă biologică de dăunători, pe care nu au fost aplicat tratamentul I de iarnă (respectiv B.a. nr. 80/10.11.2011)

     Produse de protecţie a plantelor recomandate:

     1. MOSPILAN 20 SG 0,450 kg/ha + TOIL 0,5% sau
     2. NUPRID OIL 004 CE                  1,5% sau
     3. CONFIDOR OIL SC 004              1,5%

     Perioada optimă de tratament: început dezmugurit

     - specii pomicole seminţoase – faza fenologică - început dezmugurit – urechiuşă de şoarece

     - specii pomicole sâmburoase -  până la faza fenologică de buton verde

     Alte recomandări:

     - Tratamentul se va efectua  în zile când temperatura ambiantă depăşeste  4 - 100C funcţie de produsul de protectie a plantelor aplicat.

     - Volumul de soluţie utilizat la speciile pomicole seminţoase este de 1500 l/ha (respectiv 1,5% produs comercial = 22,5 l produs comercial/ha), iar pentru speciile pomicole sâmburoase este de 1000 l/ha (1,5% = 15 l produs comercial/ ha).

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurator. Se vor respecta cu strictete normele de lucru cu produse de protectia plantelor, cele de securitatea muncii, de protectia animalelor.

     ÎNTOCMIT,

     Cons. Sup. Ana TIMAR

     Sibiu, 05 martie 2012

     Nr. 203

       

     INFORMARE

      

     CU PRIVIRE  LA  PRODUSELE  DE  PROTECŢIE  A  PLANTELOR OMOLOGATE, APLICATE   ÎN  LA  SFÂRŞITUL  REPAUSULUI  VEGETATIV PENTRU COMBATEREA DĂUNĂTORILOR , LA SPECIILE POMICOLE

      

      

     Spre finele repausului vegetativ, în condiţii meteorologice care permit lucrări în livadă (temperaturi de peste 5-100C), este necesară continuarea tratamentelor chimice care nu s-au realizat până în prezent.

     Acestea fac parte dintr-un sistem de combatere integrată, caracteristic fiecarei specii pomicole. Tratamentul se aplică în februarie sau martie  (funcţie de temperatura atmosferică), susţinut de tăierile de fructificaţie şi după îndepartarea ramurilor uscate (atacate de făinare sau alţi agenţi de dăunare), scopul lui fiind de a combate daunătorii ce au iernat pe pomi.

      

     1.  MOSPILAN + TOIL

     Substanţa activă acetamiprid  20%

     Este un acaricid şi insecticid, acţionând asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ou-larvă-adult, având acţiune rapidă, afectând sistemul nervos al insectelor care paralizează şi mor.

     Recomandări de utilizare:

     • Tratamentul cu MOSPILAN + TOIL se aplică la sfârşitul repausului vegetativ – începutul dezmuguritului (faza de “urechiuşe de şoarece” la măr şi de “buton verde” la prun).

      Temperatura aerului trebuie să fie mai mare de + 40 C.

     TOIL
     Toil este adjuvant pe baza de ulei de rapiţă într-o formulare unică cu emulsifiatori de foarte bună calitate, care permite un amestec complet şi omogen cu soluţia de stropit.
     Toil a fost conceput în mod special pentru utilizarea la culturile de câmp, în amestec cu pesticidele care necesită adaugarea unui adjuvant pe baza de ulei.

     Toil reprezintă înlocuitorul ideal al adjuvanţilor pe baza de ulei mineral sau vegetal.

     2.  NUPRID® OIL 004 CE

     Substanţa activă: imidacloprid 4 g/l

     MOD DE ACŢIUNE:  - are un mod de acţiune complex (prin contact, ingestie şi pe cale respiratorie), cu eficacitate ridicată în combaterea multor specii de insecte, acarieni şi afide dăunătoare în plantaţiile pomicole.

     - Pentru evitarea oricăror riscuri de fitotoxicitate la pomii porniţi în vegetaţie, aplicarea                 tratamentelor în primăvară, la începutul dezmuguritului, NU trebuie să depăşească faza de „urechiuşe de şoarece” la măr sau faza de „buton verde” la prun şi cireş.

     ** conform raportului oficial privind rezultatele testărilor biologice, pe lângă acesti dăunători, tratamentul aplicat asigură o foarte bună eficacitate şi împotriva afidelor (ouă de iarnă), iar dacă tratamentul se face la sfârşitul repausului vegetativ/începutul dezmuguritului, se asigură combaterea şi a altor dăunători care pot apare şi pot deveni activi în plantaţiile pomicole în această perioadă.

     Tratamentele se fac, pe cât este posibil, când temperatura ambiantă depăşeşte 100C.

     3.  CONFIDOR OIL SC 004

     Substanţa activa: imidacloprid 4 g/l

     Mod  de acţiune – produsul are acţiune sistemică de lungă durată (imidacloprid) şi acţiune fizică complementara de asfixiere (ulei).  

     Imidacloprid patrunde în plante în circa 1 h de la tratament, acţionând deopotrivă  prin penetrarea scutului protector al larvelor păduchelui din San Jose. Efectul asupra insectelor dăunătoare constă în perturbarea ireversibilă a funcţiilor vitale ale centrilor nervoşi ai acestora, ducând în final la moartea lor.  Ouale hibernante ale paianjenului roşu sunt intoxicate şi asfixiate astfel încât nu mai are loc ecloziunea larvelor.

     Amestecul formulat garantează o lungă durată de acţiune, o optimă pătrundere acomponentei  sistemice în plantă, o aderenţă sporită la suprafaţa plantei şi un contact superior cu dăunătorii ţintă.

     Tratamentele se aplică temperatura atmosferică depăşeşte  4-50C.

     Modul de utilizare: măr şi prun  se efectueaza UN tratament pe sezon - în faza de urechiuşe de şoarece până la mugure floral bine dezvoltat încă nedeschis (seminţoase) şi la dezmugurit (sâmburoase).

     NOTĂ:

     • Amestecul se face în rezervorul maşinii de stropit sau a vermorelului.
      - Se va urmări o acoperire cât mai uniformă a ramurilor şi tulpinii, fără a produce şiroiri.
     • După golirea de produs, ambalajele se clătesc bine cu apă (de 3 ori), care se adaugă în rezervorul cu soluţia de stropit, fiind interzisă aruncarea pe sol sau în apele de suprafaţă.
     • Tratamentul se va aplica în zile cu calm atmosferic (pentru evitarea driftului) şi nu există condiţii de precipitaţii în timpul sau imediat după aplicarea tratamentelor.      

     Coordonator activitate fitosanitară                                              Întocmit,

     Adriana ILIU                                                   Cons. Sup. Ana TIMAR

      

      

     BULETINE  DE  AVERTIZARE

      

      

     INFORMARE

     PRIVIND ROZĂTOARELE DIN CULTURILE AGRICOLE.

     MODUL DE FOLOSIRE ŞI SIGURANŢĂ A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR (P.P.P.) OMOLOGATE  PENTRU COMBATEREA LOR

     Prevenirea fenomenelor naturale de invazie locală sau generalizată a rozătoarelor în culturile agricole şi evitarea daunelor cauzate de acestea prin aplicarea în timp util a măsurilor adecvate de depistare şi combatere cu mijloace eficace, toate aceste preocupări prezintă o importanţă economică deosebită pentru asigurarea producţiei prin protecţia culturilor agricole.

     Dintre principalele specii de rozătoare dăunătoare culturilor agricole cât şi a pajiştilor naturale şi semănate, o importanţă deosebită o are şoarecele de câmp (Microtus arvalis Pall.), specia dominantă, urmată de şoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus L.) şi şoarecele de mişună (Mus muscullus spicilegus Pell.).

     Aceste specii sunt active tot timpul anului, chiar şi sub stratul de zăpadă şi se caracterizează printr-un potenţial biologic de înmulţire deosebit, fenomen care generează în anii cu climat călduros invazii care se repetă la 3-4 ani.

     În condiţiile favorabile de temperatureă şi hrană, rozătoarele de câmp pot avea pe tot parcursul anului 8-10 generaţii cu 6-8 pui la fiecare generaţie, astfel că în invazii se poate ajunge la densităţi de 10.000 – 12.000 exemplare/ha.

     Şoarecii trăiesc în galerii subterane cu adâncimea de 15-20 cm, iar cuibul este la 25-30 cm. De la cuib pornesc o serie de galerii care ies la suprafaţa solului sub formă de găuri (orificii), care se disting uşor în teren, deoarece sunt grupate.

     Totalitatea acestor găuri grupate se numeşte colonie, iar zona înconjurătoare de vegetaţie care a fost retezată pentru consum reprezintă vatra de atac.

      

     PRODUSELE  DE  PROTECŢIE  A  PLANTELOR  OMOLOGATE

     1. BROMAKOL

     Face parte din generaţia a-II-a de raticide anticoagulante, ce acţionează prin inhibarea coagulării sângelui la rozătoare. Are efect prin înghiţire, cauzând moartea rozătoarelor prin hemoragie internă în câteva zile, fără a trezi suspiciunea altor dăunători, acest lucru permite exterminarea completa a coloniilor de rozătoare.

     Mod de utilizare:

     Bromakol este o momeală gata preparată şi se foloseşte ca atare prin distribuirea a 25-50 g momeli /galerie.

     Se foloseste în plantatii de pomi fructiferi, pepiniere pomicole şi culturi de cereale pentru combaterea şoarecilor.

     După înghiţirea unei cantităţii mici de momeală aceştia vor simţi o senzaţie de sufocare şi nevoia de a merge să moară într-un loc deschis.

     Pentru a proteja vânatul, momelile se pun în tuburi de 30 cm, cu diametru de 10 cm, amplasate din 10 în 10 m.

     Din 5 în 5 zile se controlează tuburile, dacă rodendicidul s-a consumat în întregime. Se completează momeala în tub până aceasta rămâne neconsumată, semn ca populaţia de şoareci fost distrusă. Soarecii mor dupa 5-7 zile de la prima consumare.

     Măsuri în caz de împrăstiere accidentală:

     Resturile de produs se vor îngrădi cu pământ sau material inert. Îndepartaţi resturile de produs şi apoi clătiţi locul respectiv cu jet de apă.

     Manipularea şi depozitare:

     Asiguraţi o bună ventilaţie în locurile de depozitare astfel încât sa preveniţi pericolul apariţiei vaporilor sau supraîncălzirii.

     Protecţia personală/controlul expunerii:

     Respectaţi măsurile de protecţie individuală, cum ar fi : mănuşi, salopete, etc. Nu mancaţi şi nu fumati în timp ce lucraţi cu produsul. Spălati-vă pe mâini înainte de a mânca şi la terminarea  tratamentului.

     Proprietati fizice si chimice ale produsului:

     Miros – persistent; forma–bloc de ceară; solubilitate – nu este solubil în apă; culoare-roşu.

     Informaţii toxicologice:

      Produsul trebuie manevrat cu grijă, poate dăuna uşor sănătaţii în cazul persoanelor foarte sensibile, dacă este inhalat, înghiţit sau intră in contact cu pielea şi ochii.

     Informatii ecologic:

     Evitaţi aruncarea la întâmplare a produsului/recipientelor în care este depozitat. Informaţi autoritaţiile competente dacă produsul ajunge în cursurile de apă, contaminează solul sau vegetaţia.

      

     2.  CRITOX

     Patroane fumigene pentru combaterea rozătoarelor din golurile şi labirinturile săpate de acestea în pământ.

     Instrucţiuni de folosire:

     Pentru combaterea rozătoarelor care sunt în galerii săpate în pământ pentru fiecare galerie se utilizază un patron fumigen.

     Capătul patronului se aprinde şi se amplasează rapid în galerie, se astupă cu pământ astfel ca odată cu arderea conţinutului să se formeze gazul toxic.

     Dintr-un patron fumigen se degajă o cantitate de gaz aproximativ 150-250 litri ce umple galeriile şi cauzează moartea rozătoarelor în 3-4 zile.

     În urma acestei acţiuni galeriile rămase pot fi din nou folosite de rozătoare, acţiunea de distrugere a rozătoarelor poate fi repetată.
     Norme de protecţia muncii:

     Se foloseşte obligatoriu echipament de protecţie. Inhalarea fumului sau contactul cu ochiul trebuie evitate.
     Protecţia mediului înconjurător:

     Nu se lasă nesupravegheate patroanele, ele se depozitează în spaţii încuiate la distanţă de sursele de foc. Este interzisă aruncarea produsului în bălţi, râuri, lacuri de acumulare. Se ţin ferite de accesul copiilor. Este interzisă utilizarea acestui produs pe terenuri ocrotite de lege şi împotriva animalelor ocrotite.

     Coordonator activitate fitosanitara                                               Întocmit,

     Adriana ILIU                                                   Cons. Sup. Ana TIMAR

      

     Nr. 79/ 27 octombrie  2011

     Staţia de prognoză şi avertizare SIBIU, din cadrul Unităţii Fitosanitare Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la toate culturile agricole, livezi pomicole şi viticole, pepiniere, păşuni şi fâneţe împotriva  ROZĂTOARELOR (şoarecele de câmp, şoarecele de pădure, şoarecele de mişună ....).

     Se recomandă efectuarea tratamentului pe suprafeţele pe care numărul coloniilor ajunge la 4 – 5/ha.

     Produse de protecţie a plantelor recomandate:

     1. BROMAKOL   -      25- 50 g momeli /galerie activă sau
     2. CRITOX           -     1 cartuş fumigen/galerie activă

     Perioada optimă de tratament: 29 octombrie - 29 noiembrie 2011 (până la distrugerea  populaţiilor).

     Măsuri agrotehnice:

     - distrugerea prin praşile a galeriilor şi cuiburilor de rozătoare ca loc de adăpost şi înmulţire;

     - blocarea căilor de acces sau de extindere a rozătoarelor în culturile învecinate prin brazde adânci sau şanţuri în jurul culturilor.

     Alte recomandări:

     - suprafeţele tratate se vor semnaliza cu placuţe inscripţionate:  “ATENŢIE - TEREN OTRĂVIT”;

     - se interzice păşunatul cât timp sunt prezente momelile pe teren;

     - se efectuează controale din 5 în 5 zile, momeala consumată (Bromakol) se va înlocui cu alta până când aceasta rămâne neconsumată, semn ca populaţia de şoareci este distrusă.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurator. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     INFORMARE

     VIESPEA    RAPIŢEI

     ATHALIA ROSAE

     Viespea rapiţei este o specie oligofagă, infestând diferite crucifere cultivate (rapiţă, muştar, varză, gulii, conopidă, ridichi – Fig. 1,2) şi spontane (rapiţă sălbatică ş.a).

     Biologie  şi ecologie- prezintă 2 generaţii pe an. Iernează ca larvă ajunsă la completa dezvoltare în sol, într-un cocon mătăsos. În primăvară (aprilie) larvele (Fig 3) se împupează, iar în cursul lunii mai apar adulţii din generaţia hibernantă. Ouăle sunt depuse între cele două epiderme, la marginea frunzei. Larvele eclozate se hrănesc cu epiderma şi mezofilul foliolelor. Dezvoltarea larvară durează 20-50 zile.

     La completa dezvoltare la sfârşitul lunii iunie, începutul lunii iulie, larvele migrează în sol, unde se împupează. Larvele din noua generaţie apar în august – septembrie. În luna octombrie funcţie de temperatura atmosferică larvele migrează în sol unde rămân în diapauză hiemală.


     Prevenire şi combatere:

     • respectarea unei rotaţii corespunzătoare a culturilor în cadrul asolamentului;
     • executarea de arături adănci de toamnă pentru distrugerea cruciferelor spontane;
     • fertilizarea echilibrată şi însămânţarea culturilor la epoci timpurii,
     • aplicarea de tratamente chimice – LA APARIŢIA LARVELOR ÎN CULTURĂ - atunci când P.E.D. (Prag Economic de Dăunare) este mai mare de 2 larve pe plantă utilizând numai produse de protecţie a plantelor omologate.

     Nr. 78/ 27 septembrie 2011

     Staţia de prognoză şi avertizare SIBIU, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I,  la cultura de  RAPIŢA DE TOAMNĂ împotriva VIESPEI  RAPIŢEI (ATHALIA ROSAE).

     - Tratamentul este curativ, aplicându-se doar pe parcelele unde larvele dăunătorul sunt prezente.

     Pragul Economic de Dăunare (P.E.D.) = 2 larve/plantă.

     Pentru  combaterea chimică se recomandă  folosirea unui  produs  de protecţie a plantelor de mai jos:

     1.    FASTAC 10 EC 0,2 l/ha sau

     2. ACTARA 25 WG            0,07 kg/ha sau  

     3.    MOSPILAN 20 SG          0,150 kg/ha sau

     4.    DECIS MEGA 50 EW     0,150 l/ha  

     Perioada optimă  de tratament: La apariţia larvelor în cultură – când P.E.D-ul este depăşit.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurator. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecţie a animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a plantelor, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/ 1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     ÎNTOCMIT

     Cons.sup.  Ana TIMAR

     Nr. 77/ 24  august 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de MĂR şi PĂR, împotriva agenţilor de dăunare: MONILIOZĂ (Monilinia f.). şi alte BOLI  DE  DEPOZIT.

     - Tratamentul este curativ.

     - Pentru  combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a  plantelor (omologate) de mai jos:

     1.  TOPSIN M 70           0,07% sau

     2.  SWITCH 62,5 WG   1,0  kg/ha sau

     3.  ROVRAL 500 SC     0,1%

     Perioada optimă de tratament: 25 - 30 august 2011

     Alte recomandări:

     • Intervalul minim de timp de la aplicarea  tratamentului  până la recoltare  15 zile pentru TOPSIN M 70 şi ROVRAL 500 SC, iar pentru  SWITCH 62,5 WG   7 zile.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 76/ 18  august   2011

      

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la DIFERITE  SPECII  POMICOLE şi ARBORICOLE din grădini, aliniamente, parcuri împotriva agentului de dăunare - OMIDA  PĂROASĂ  A  DUDULUI (Hyphantria cunea)generaţia a II-a.

     Tratamentul  este curativ pentru agentul de dăunare.

     Pentru  combatere se recomandă utilizarea unui  produs de protecţie a plantelor de mai jos:

     1.   KARATE ZEON          0,015 % sau

     2.   FASTER      10 CE       0,02  % sau

     3.   DECIS 2,5    EC            0,025%

     Perioada optimă  de tratament: - ,, La apariţia în cuiburi a larvelor de vârsta  a -II-a ”.

     Alte recomandări:

     -  înainte de efectuarea tratamentului fitosanitar se va efectua operaţia de „dezomizit“;

     - nu se vor consuma fructe din pomii tratati timp de 7 zile, de la data efectuării tratamentului fitosanitar.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 75/ 17  august   2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. VII,  la cultura VIŢA DE  VIE împotriva: PUTREGAIULUI CENUŞIU (Sclerotinia f.), MANEI (Plasmopara v.).

     - Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.

     Pentru  combaterea agenţilor de dăunare, se recomandă  folosirea unei variante cu  produse  de protecţie a plantelor de mai jos:

     1.    ROVRAL 500 SC 1,0 l/ha  +   CURZATE MANOX  2,5 kg/ha sau

     2.   TELDOR 500 SC 0,8-1,0 l/ha  + RIDOMIL GOLD MZ 2,5 kg/ha sau

     3.    UNIVERSALIS 593 SC 2,0 l/ha

     Perioada optimă  de tratament: 19 - 23 august 2011

     Alte recomandări: Se va respecta interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament până la recoltarea strugurilor.

     Produs protecţie a plantelor

     Interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament până la recoltarea strugurilor

     Rovral 500 SC

     7 zile

     Curzate Manox

     14-21 zile

     Teldor 500 SC

     7 zile pentru strugurii de masă şi 14 zile pentru  strugurii de vin

     Ridomil Gold MZ

     15 zile

     Switch 62,5 WG

     7 zile pentru strugurii de masă şi 21 zile pentru strugurii de vin

     Universalis 593

     28 zile

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 74 / 10  august 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de MĂR şi PĂR, împotriva agenţilor de dăunare: PĂDUCHELE DIN SAN JOSE (Quadraspidiotus p. -  generaţia a-II-a), PĂDUCHELE LÂNOS (Eriosoma l.), PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Aphis p.) RAPĂN (Venturia i.), FĂINARE (Podosphaera l.), MONILIOZĂ (Monilinia f.).

     - Tratamentul este curativ. Pentru  combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate) de mai jos:

     1.  ACTARA 25 WG  0,01%  + FOLICUR SOLO 250 EW 0,05% + ROVRAL 500 SC 0,1% sau

     2.  MOSPILAN 20 SG  0,025 - 0,03%  + SYSTHANE FORTE 0,02% + ROVRAL 500 SC 0,1%

     Perioada optimă de tratament: 15 - 19 august 2011

     Alte recomandări:

     Pe parcelele în care există rezervă biologică de MOLIA PIELIŢEI FRUCTELOR– Adoxophyes orana (G. a-II-a) pentru combaterea acesteia, soluţia se va complexa cu unul din produsele de protecţie a plantelor omologate:

     -    MATCH     050  EC          0,1% sau

     -    INSEGAR  25 WG           0,04% sau

     -    FASTAC    10 EC             0,015

     • Dacă se va complexa cu una din variantele menţionate(1,2) cu insecticid pentru combaterea moliei, este necesar a se efectua testul de compatibilitate.
     • Intervalul minim de timp de la aplicarea ultimului tratament până la recoltare  14 zile, excepţie făcând produsele de protecţie a plantelor  FASTAC  10 EC (7 zile ) şi MATCH  050  EC (28 zile).

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 73/ 08 august 2011

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de CARTOF (consum), împotriva MANEI (Phytophthora i.)

     Tratamentul este curativ pentru agentul de dăunare.

     Pentru combaterea agentului de dăunare, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. EQUATION  PRO   0,4 kg/ha sau

     2. REVUS 500 SC      0,6 l/ha

      

     Perioada optimă de tratament:  09 - 12 august 2011

     Alte recomandări:

     Se va respecta timpul de pauză până la recoltare – minim 3 zile pentru REVUS 500 SC şi 14 zile pentru EQUATION  PRO.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 72 / 25  iulie 2011

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de CARTOF (consum), împotriva MANEI (Phytophthora i.) şi GÂNDACULUI din COLORADO (Leptinotarsa d.).

     Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare, se recomandă utilizarea unei variante cu   produse de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. EQUATION PRO   0,4 kg/ha      +   ACTARA 25 WG    60-80 g/ha sau

     2. SHIRLAN 500 SC  0,3 - 0,4 l/ha  +   MOSPILAN 20 SG  80-100 g/ha sau

     3. REVUS 500 SC      0,5 - 0,6 l/ha   +  FURY 10 EC             0,075  l/ha

     Perioada optimă de tratament:  27 -   30 iulie 2011

     Alte recomandări: Insecticidul se va utiliza numai pe parcelele pe care există larvele gândacului din Colorado.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 71 / 25  iulie  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de  TOMATE împotriva agenţilor de dăunare: MANA TOMATELOR (Phytophthora i.) + PUTREGAIUL CENUŞIU (Botrytis c.).

     Pentru combaterea bolilor se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  0,25 %  +  ROVRAL 500 SC  0,1% sau
     2. EQUATION  PRO 0,04 %  +  TELDOR 500 SC  0,08% sau
     3. BRAVO 500 SC 0,2%

     Perioada optimă  de tratament: 26 - 30 iulie 2011

     Alte recomandări: TIMP DE PAUZĂ DE LA EFECTUAREA TRATAMENTULUI  PÂNĂ  LA  RECOLTARE   - 3 ZILE.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 70 / 19 iulie  2011

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar de corecţie la cultura de PORUMB (CONSUM şi de SĂMÂNŢĂ - împotriva VIERMELUI VESTIC AL RĂDĂCINILOR DE PORUMB (Diabrotica virgifera v. Le Conte) .

     Se recomandă efectuarea tratamentului, dacă s-a semnalat prezenţa în cultură a dăunătorului.

     Pentru  combaterea agentului de dăunare, se recomandă utilizarea unui  produs de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. CALYPSO 480 SC            0,150 l/ha sau
     2. KARATE ZEON               0,25 l/ha sau
     3. DECIS MEGA  50 EW     0,250 l/ha sau

     4. FURY 10 EC                      0,2 l/ha

     Perioada optimă de tratament:

     Când există 5 adulţi/plantă la porumbul  pentru sămânţă şi  5 – 10 adulti/ plantă  la porumbul pentru boabe.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

      

     Nr.  69 / 19  iulie  2011

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de CIREŞ şi VIŞIN împotriva agentului de dăunare: MONILIOZĂ (Monilinia l).

     Tratamentul este curativ pentru agentul de dăunare menţionat, utilizându-se unul din produsele de protecţie a  plantelor (omologate) de mai jos:

     1. MERPAN AL 50 PU    0,2% sau

     2. TOPSIN 70 WDG        0,07% sau

     3. DITHANE M 45         0,2%

     Perioada optimă de tratament: După recoltarea fructelor

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit, Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr.  68 / 19  iulie  2011

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de MĂR împotriva agenţilor de dăunare: RAPĂN (Venturia i.), FĂINARE (Podosphaera l.), ACARIENI (Panonychus u…. ) PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Aphis pomi).

     - tratamentul este  curativ pentru boli şi dăunători;

     - se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate), de mai jos:

     1.  SYSTHANE PLUS 24 CE  0,02% + + OMITE 570 EW  0,1% +  MOSPILAN 20 SG 0,025% sau    

     2. BRAVO 500 SC 0,25%  +  TOPAS 100 EC 0,02%  + VERTIMEC 1,8% EC 0,066 – 0,1%  + FASTAC 10 EC  0,015% sau

     3.  SHAVIT F 72 WP  0,2%  + NISSORUN 10 WP 0,03% +  KARATE ZEON 0,015%

     Perioada optimă de tratament: 20 – 24 iulie 2011

     Alte recomandări:

     Se va utiliza o cantitate de 1500 litri soluţie/ha.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,  Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 67/ 19  iulie   2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. VI,  la cultura VIŢA DE  VIE împotriva: MANEI (Plasmopara v.), FĂINĂRII (Uncinula n.), PUTREGAIULUI CENUŞIU (Sclerotinia f.), MOLIA STRUGURILOR (Lobesia b.).

     - Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.

     Pentru  combaterea agenţilor de dăunare, se recomandă  folosirea unei variante cu  produse  de protecţie a plantelor de mai jos:

     1.   SHAVIT 72 WDG  2,0 kg/ha    +   FURY 10 EC  0,2 l/ha sau

     2. CAPTAN 50 WP 2,0 kg/ha + FOLICUR SOLO 250 EW 0,4 l/ha + MOSPILAN 20 SG 0,250 kg/ha sau

     3 RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 2,5 kg/ha + TOPSIN M 70 0,1-0,12% + RELDAN 40 EC 1,25 l/ha sau

     4.  ALCUPRAL 50 PU 3,0 kg/ha  + KARATHANE GOLD 350 EC    0,5 l/ha +  MYTOS 3,0 l/ha + CALYPSO 480 SC    0,1 l/ha sau

     5. MELODY COMPACT 49 WG 1,5 kg/ha + SYSTHANE PLUS 24 CE 0,1 l/ha + TELDOR 500 SC 0,08-0,1% + VERTIMEC 1,8% EC 0,8-1,0 l/ha

      

     Perioada optimă  de tratament: 20 – 24  iulie 2011

     Alte recomandări:

     - Insecticidul se va adăuga doar dacă exista rezervă biologică a dăunătorului.

     - Se va evita aplicarea tratamentului fitosanitar atunci când temperatura aerului depăşeşte 22 - 24°C, pentru a nu se produce volatilizarea substanţei active şi diminuarea efectului de combatere.

     - Se va utiliza o cantitate de 1000 l soluţie/ha ( Ex.  0,2 l/ha = 0,02  l la 100 litri de apă, sau 0,4 l/ha = 0,04% ...).

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 66/12  iulie  2011

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. III, la cultura de CASTRAVETI, împotriva MANEI (Pseudoperonospora c.).

     Pentru combaterea agentului de dăunare, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a plantelor omologate:

     Nr. crt.

     FUNGICIDUL

     (Produs de protecţie a plantelor)

     DOZA

     %

     BOLI COMBĂTUTE

     TIMP DE PAUZĂ PÂNĂ LA RECOL-TARE-ZILE

     1.

     ALIETTE 80 WG

     0,2

     Mană

     4

     2.

     ORTIVA 250 SC

     0,075

     Mană, făinare

     3

     3.

     BRAVO 500 SC

     0,15-0,2

     Mană, alternarioză, făinare

     3

     4.

     PREVICUR ENERGY

     0,15

     Mană

     3

     Perioada optimă  de tratament: 13 -16 iulie 2011

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 65 / 12  iulie  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de TOMATE împotriva agentului de dăunare MANA TOMATELOR (Phytophthora i.)

     Pentru combaterea bolii , se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a plantelor de mai jos:

     Nr. crt.

     FUNGICIDUL

     (Produs de protecţie a plantelor)

     DOZA

     %

     BOLI COMBĂTUTE

     TIMP DE PAUZĂ PÂNĂ LA RECOL-TARE-ZILE

     1.

     EQUATION  PRO

     0,04

     Mană

     3

     2.

     FANION  WG

     0,25

     Mană

     7

     3.

     SHAVIT F 72 WDG

     0,2

     Mană

     14

     4.

     RIDOMIL  GOLD MZ 68 WG

     0,25

     Mană

     7

     5.

     ACROBAT MZ   90/600 WP

     0,2

     Mană

     12-14

     6.

     FOLIO GOLD 537,5 SC

     0,2

     Mană, alternarioză

     14

     7.

     DITHANE NEOTEC 75 WG

     0,2

     Mană, pătare cafenie, pătarea albă, fuzarioză, cancer bacterian

     14-21

     8.

     ALCUPRAL 50 PU

     0,5

     Mană, alternarioză, pătarea frunzelor, băşicarea fructelor

     7

     Perioada optimă  de tratament: 13 - 16 iulie 2011

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 64/11  iulie 2011

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de CARTOF (consum şi  sămânţă), împotriva MANEI (Phytophthora i.) şi GÂNDACULUI din COLORADO (Leptinotarsa d.).

     Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boală, iar pentru daunător este curativ.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare, se recomandă utilizarea unei variante cu   produse de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. MELODY COMPACT 49 WG   2,0 kg/ha  +  KARATE ZEON   0,2 l/ha sau
     2. CONSENTO 450 SC  2,5 kg/ha +   LIDER 70 WG        0,125 kg/ha sau
     3. ARMETIL COBRE 2,5 kg/ha     +  ACTARA 25 WG  60-80 g/ha sau
     4. CURZATE MANOX  2,5 kg/ha  +  LASER 240 SC    0,1 l/ha sau
     5. FANION WG    2,5 kg/ha            +  CORAGEN    62,5 ml/ha sau

     6. EQUATION PRO  0,4 kg/ha       +  NURELLE D 50/500 EC  0,4-0,5 l/ha

     Perioada optimă de tratament: 13 -17  iulie 2011

     Alte recomandări: Insecticidul se va utiliza numai pe parcelele pe care există larve de vârsta a II - III a gândacului din Colorado.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 63/ 01  iulie   2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. VII,  la cultura PIERSICULUI împotriva: MONILIOZEI, (Monilinia l.) şi PĂDUCHELUI VERDE A PIERSICULUI (Myzus p.).

     - Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare.

     Pentru  combaterea agenţilor de dăunare, se recomandă  folosirea unei variante cu  produse  de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. ROVRAL 500 SC  0,1 %     +   ACTARA 25 WG  0,01% sau
     2. TOPSIN M 70        0,07  %  +   KARATE Z EON  0,015%

      

     Perioada optimă  de tratament: 04 – 08  iulie 2011

     Alte recomandări: A se respecta timpul de pauză de 15 zile,  până la recoltarea fructelor.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 62/01 iulie  2011

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. II, la cultura de CASTRAVETI, împotriva: MANEI (Pseudoperonospora c.), PĂTĂRII UNGHIULATE (Pseudomonas l.), şi PĂDUCHILOR DE FRUNZĂ (Cerosipha g.).

     Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boli, iar pentru dăunător este curativ.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a plantelor omologate:

     1.  ORTIVA 250 SC 0,075% + CHAMPION 50 WP  0,3% + MOSPILAN 20 SP 0,0125% sau

     2.  ACROBAT MZ 90/600 WP 0,2% + CHAMP  77 WG 0,3% +  LIDER 20 SL 0,04 % sau

     3.  MELODY COMPACT 49 WG 0,2% + FASTER 10 CE 0,03%

     Perioada optimă  de tratament: 04 – 08  iunie 2011

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 61/ 01 iulie 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la CASTAN împotriva MOLIEI MINIERE A  FRUNZELOR  DE  CASTAN – generaţia a-II-a (Cameraria ohridella) .

     Tratamentul este curativ pentru agentul de dăunare.

     Produse de protecţie a plantelor recomandate:

     1. RIMON 10 EC       0,06 % sau
     2. DIMILIN 25 WP   0,03 %

     Perioada optimă  de tratament: 04–  08 iulie 2011

     Alte recomandări: -Tratamentul se va repeta la 8 - 10 zile

     - Pentru aderenţa soluţiei pe plante, în aceasta se va adăuga ARACET 0,2%.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

      

     Nr. 60 / 30 iunie  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de TOMATE (câmp şi solarii) împotriva agenţilor de dăunare: MANĂ (Phytophthora i.), PĂTAREA CAFENIE (Fulvia f.), PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Aphis spp.), MUSCULIŢA  ALBĂ  DE  SERĂ (Trialeurodes v. ).

     - Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boli, iar pentru dăunători este curativ.

     Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor  de dăunare, se recomandă utilizarea uneia dintre variantele cu   produse de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. BRAVO 500 SC       0,2%      + CONFIDOR ENERGY  0,1 -0,13 % sau

     2. CAPTAN 80 WDG  0,15 %   +  DECIS MEGA  50 EW   0,02-0,025% sau

     3. ORTIVA 250 SC     0,075%  +  LIDER 200 SL 0,05% sau

     4.EQUATION  PRO  0,04%    + TOPSIN 70 WDG  0,1% + MOSPILAN 20 SP  0,025%

     Perioada optimă  de tratament: 02 - 05 iulie 2011

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

      

     Nr. 59/ 30 iunie 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de VARZĂ (de vară şi toamnă) pentru combaterea următorilor dăunători: BUHA VERZEI (Mamestra brassicae), FLUTURELE  ALB  AL VERZEI (Pieris brassicae), MUSCA VERZEI (Delia brassicaegen. a-II-a), PĂDUCHELE CENUŞIU AL VERZEI (Brevicorine brassicae).

     Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare, se va utiliza unul din produsele de protecţie a plantelor de mai jos:

     1.     DECIS   2,5 EC           0,04% sau

     2.     FURY    10 EC            0,02% sau

     3.     KARATE  ZEON       0,02%

     Perioada optimă de tratament: 02  -  06  iulie  2011

     Alte recomandări:

     - Tratamentul se va repeta la 8 – 10 zile.

     -  Pentru aderenţa soluţiei pe plante, în aceasta se va adăuga  ARACET 0,2%.

     -  Timp de pauză până la recoltarea verzei  de vară -7 zile.

     - Se va evita aplicarea produselor de protecţie a plantelor, când temperatura aerului depăşeşte

     22 - 24°C, pentru a nu se produce volatilizarea substantei active şi diminuarea efectului de

     combatere.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

      

     Nr. 58/ 30  iunie   2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. V,  la cultura VIŢA DE  VIE împotriva: MANEI (Plasmopara v.), FĂINĂRII (Uncinula n.), PUTREGAIULUI CENUŞIU (Sclerotinia f.) şi ACARIENILOR (Tetranychus u….).

     - Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.

     Pentru  combaterea agenţilor de dăunare, se recomandă  folosirea unei variante cu  produse  de protecţie a plantelor de mai jos:

     1.  EQUATION PRO  0,04% + TOPSIN M 70   0,1-0,12%  + OMITE 570 EW    0,1% sau

     2.  DITHANE M 45 0,2% + SYSTHANE FORTE  0,01% + MILBEKNOCK EC  0,075% sau

     3.  ACROBAT MZ 90/600 WP  0,2% + FOLICUR SOLO 250 EW 0,04% + ROVRAL 500 SC

     0,1% + DEMITAN 200 SC  0,05-0,07% sau

     4.  MIKAL FLASH  0,3% + TOPAS 100EC 0,025% + TELDOR 500 SC 0,08-0,1%+ NOVADIM PROGRESS 0,08-0,1%

     Perioada optimă  de tratament: 02 – 06 iulie 2011

     Alte recomandări: Acaricidul se va adăuga doar dacă exista rezervă biologică a dăunătorului.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 57/ 27  iunie 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, la culturile MĂR,  PĂR,  GUTUI, împotriva  FOCULUI  BACTERIAN AL ROZACEELORErwinia amylovora .

     Produse de protecţie a plantelor omologate recomandate:

     1.   ALCUPRTAL  50 PU          0,04% sau

     2.   OXICUPRAL 50 PU            0,04% sau

     3.   CHAMPION 50 WP            0,04% sau

     4.   FUNGURAN OH 50 WP     0,04%

     Perioada optimă de tratament: 29 iunie – 02 iulie 2011

     Alte recomandări:

     - tratamentul se va efectua pe parcelele (pomii) pe care a fost confirmata boala în anii

     anteriori, şi/sau dacă sunt prezente simptome de atac produse de boală.

     - înaintea efectuării tratamentului chimic, se vor îndeparta ramurile cu simptome de atac;

     - tăierea se va face la cel puţin 50 cm sub limita prezenţei simptomelor;

     - instrumentele folosite la tăiere se vor dezinfecta după fiecare  tăiere cu alcool de 700, sau  hipoclorit de sodiu, sau sulfat de cupru.

     - ramurile se vor distruge prin ardere cât mai repede posibil, cu un minim de deplasare, pentru a evita răspândirea bolii.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 56/27  iunie  2011

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de CARTOF (consum şi  sămânţă), împotriva MANEI (Phytophthora i.) GÂNDACULUI  DIN  COLORADO (Leptinotarsa d.), AFIDE (Aphydae  spp.)

     Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boală, iar pentru daunător este curativ.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare, se recomandă utilizarea unei variante cu   produse de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. ACROBAT MZ 90/600 MZ  2,0 kg/ha  +  ACTARA 25 WG  60-80 g/ha sau

     2. INFINITO 687,5   SC   1,4  l/ha  +  MOSPILAN 20 SG 80 – 100 g/ha sau

     3. REVUS 250 SC  0,5-0,6  l/ha       +  MAVRIK 2 F 0,2 l/ha sau

     4.   CHAMPION 50 WP  3,0 kg/ha   +  CALYPSO 480 SC  0,08 l/ha

     Perioada optimă de tratament29 iunie - 02  iulie 2011

     Alte recomandări: Insecticidul se va utiliza numai pe parcelele pe care există larve de vârsta a II - III a gândacului din Colorado şi/sau afide.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr.  55 / 22  iunie  2011

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de MĂR împotriva agenţilor de dăunare: VIERMELE MERELOR (Cydia  p.) generaţia a-II-a , MOLIA PIELIŢEI FRUCTELOR (Adoxophyes r.) RAPĂN (Venturia i.), FĂINARE (Podosphaera l.), MONILIOZĂ (Monilinia f.).

     - tratamentul este  curativ pentru boli şi dăunători;

     - se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate), de mai jos:

     1.  DECIS MEGA  50 EW  0,015%  + DITHANE M-45  0,2% + KUMULUS DF  0,3% sau   

     2. CORAGEN 0,01%  +   SCORE 250 EC   0,015% +  ROVRAL 500 SC  0,1% sau

     3.  KARATE ZEON  0,015%  + TOPSIN M 70   0,07%

     Perioada optimă de tratament: 24 – 28 iunie 2011

     Alte recomandări:

     -  Tratamentul se va repeta la 8 - 10 zile cu o alta variantă de produse din cele recomandate.

      

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 54 / 22 iunie 2011

     Unitataea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura  de PRUN împotriva: VIERMELE PRUNELOR (Laspeyresia f.) generaţia a-II-a,                         MONILIOZĂ (Monilinia l.), CIURUIREA FRUNZELOR (Stigmina c.).

     Tratamentul  este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.

     Pentru  combatere, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. KARATE ZEON   0,015%   +   ALCUPRAL 50 PU     0,2 % sau

     2. CORAGEN   0,01% +  TOPSIN M 70   0,07%  +  MERPAN 48 SC   0,2% sau

     3. MATCH 050 EC 0,15%  +  TELDOR 500 SC  0,08%  +  FOLPAN 80WDG    0,2%

     Perioada optimă  de tratament: 24 – 28 iunie 2011.

     Alte recomandări: Tratamentul se va repeta după 8-10 zile,  cu produse din altă variantă recomandată.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 53/ 22  iunie   2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la DIFERITE  SPECII  POMICOLE şi ARBORICOLE din grădini, aliniamente, parcuri împotriva agentului de dăunare - OMIDA  PĂROASĂ  A  DUDULUI (Hyphantria cunea)generaţia I-a.

     Tratamentul  este curativ pentru agentul de dăunare.

     Pentru  combatere se recomandă utilizarea unui  produs de protecţie a plantelor de mai jos:

     1.   KARATE ZEON          0,015 % sau

     2.   FASTER      10 CE       0,02 % sau

     3. FURY           10 EC       0,01 %

     Perioada optimă  de tratament: - ,, La apariţia în cuiburi a larvelor de vârsta  I  şi a -II-a ”.

     Alte recomandări:

     - înainte de efectuarea tratamentului fitosanitar se va efectua operaţia de „dezomizit“;

     - nu se vor consuma fructe din pomii tratati timp de 7 zile, de la data efectuării tratamentului fitosanitar;

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 52/16  iunie  2011

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. II, la cultura de CARTOF (consum şi sămânţă), împotriva MANEI (Phytophthora i.), ALTERNARIOZEI (Alternaria p.) şi a larvelor  GÂNDACULUI  DIN  COLORADO (Leptinotarsa d.) .

     Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boală, iar pentru daunător este curativ.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare, se recomandă utilizarea unei variante cu   produse de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. EQUATION  PRO  0,4 kg/ha  +  ORTIVA 250 SC  0,5 l/ha + KARATE ZEON 0,2 l/ha sau

     2. CURZATE  MANOX   2,5 kg/ha + MOSPILAN 20 SG   80 – 100 g/ha    sau

     3. BRAVO 500 SC   1,5 - 2,0  l/ha    + CYPERGUARD 25 EC   0,08 l/ha sau

     4. ROVER 500 SC    2,0 l/ha   + NURELLE D 50/500 EC   0,4-0,5 l/ha sau

     5. FANION WG 2,5 kg/ha + PROTEUS OD 110      0,4 l/ha

     Perioada optimă de tratament17 – 21  iunie 2011

     Alte recomandări: Insecticidul se va utiliza numai pe parcelele pe care există larvele gândacului din Colorado,

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 51/ 16  iunie   2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar împotriva generaţiei a –II- a pentru MUSCA  CEPEI (Hylemia antiqua), la cultura de CEAPĂ

     Tratamentul este curativ, aplicându-se pe suprafeţele cu ceapă în care există rezerva biologică a dăunătorului.

     Produse de protecţie a  plantelor omologate recomandate :

      

     1. 1. MOSPILAN 20 SP       0,025% sau

     2.    KARATE ZEON         0,02% sau

     3.    MAVRIK 2 F               0,05%

     Perioada optimă de tratament: 17 –  21 iunie 2011

     Alte recomandări:

     Tratamentul se va repeta la 8 - 10 zile, când în soluţie se va adauga şi unul din fungicidele pentru combaterea MANEI:

     -  ORTIVA 250 SC                                 0,075% sau

     -  RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP    0,3% sau

     -  CAPTAN 50 WP                                 0,2% sau

     -  FOLPAN 80 WDG                              0,15%

     -  Pentru aderenţa soluţiei pe plante, în aceasta se va adăuga ARACET 0,2%.

     Perioada optimă  de tratament: 17 –  21 iunie 2011

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 50/ 14  iunie   2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar împotriva CUSCUTEI (TORŢEL) (Cuscuta spp.) din cultura de LUCERNĂ.

     Tratamentul este curativ, se va aplica numai  pe  vetrele cu atac.

     Pentru combatere se va utiliza produsul de protecţie a plantelor:

     ROUNDUP   0,75 l/ha

     Perioada optimă  de tratamentLa 1-3 zile după coasă, pe suprafaţa pe care  există  vetre cu atac de cuscută.

     Alte recomandări:

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 49/ 14  iunie   2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. VI,  la cultura PIERSICULUI împotriva: BAŞICĂRII FRUNZELOR (Taphrina d.), MONILIOZEI, (Monilinia l.), PĂDUCHILOR  DE FRUNZĂ (Myzus c.).

     - Tratamentul este curativ.

     Pentru  combaterea agenţilor de dăunare, se recomandă  folosirea unei variante cu  produse  de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. CAPTAN 50 WP          0,25%   + FASTAC 10 EC    0,02% sau

     2. MERPAN AL 50 PU   0,2%      +   DECIS MEGA 50 EW   0,015%         sau

     3. TOPSIN 70 WDG        0,07%    +  CYPERGUARD 25 EC  0,02% sau

     4. SYLLIT  400 SC          0,2%      +   ROVRAL 500 SC 0,1% + MAVRIK 2 F 0,05%

     Perioada optimă  de tratament: 16 – 20 iunie 2011

     Alte reomandări: A se respecta timpul de pauză până la recoltarea fructelor.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 48/ 14  iunie   2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. IV,  la cultura VIŢA DE  VIE împotriva: MANEI (Plasmopara viticola), FĂINĂRII (Uncinula necator), PUTREGAIULUI CENUŞIU (Sclerotinia fuckeliana) şi MOLIA STRUGURILOR (Lobesia botrana).

     - Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.

     Pentru  combaterea agenţilor de dăunare, se recomandă  folosirea unei variante cu  produse  de protecţie a plantelor de mai jos:

      

     1.  SHAVIT F 72 WDG  2,0 kg/ha  + RELDAN 40 EC 1,25 l/ha sau

     2.  FOLPAN 50 WP  2,0 kg/ha + FASTAC 10 EC 0,075  l/ha sau

     3.  CAPTAN 50 WP  2,0 kg/ha + THIOVIT JET 80 WG 3,0 kg/ha + DECIS 2,5 EC  0,2  l/ha sau

     4. CURZATE MANOX 2,5 kg/ha + ROVRAL 500 SC 1,0 l/ha + SULFAVIT 80 PU 4,0 kg/ha +  MOSPILAN 20 SG 0,25 kg/ha sau

     5. UNIVERSALIS 593 SC   2,0  l/ha  +  FURY 10 EC  0,2  l/ha

     Perioada optimă  de tratament: După scuturarea florilor.

     Alte reomandări: Insecticidul se va adăuga doar dacă exista rezervă biologică a dăunătorului.

     Pentru cultura viţei de vie se va folosi un volum de apă de 1000 l/ha, respectiv cantitatea de produs de protecţie a plantelor cu doza de  2,0 kg/ha = 0,2%.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 47/ 10  iunie   2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de PRUN, împotriva agenţilor de dăunare: PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Aphis p.), PĂDUCHELE DIN SAN JOSE (Quadraspidiotus p. - generaţia I ), MONILIOZA FRUCTELOR (Monilinia l.), PĂTAREA ROŞIE A FRUNZELOR (Polystigma r.),

     - Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare.

     Pentru  combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate) de mai jos:

     1.  MOSPILAN 20 SG   0,025-0,03%   +  TOPSIN 70 WDG    0,07 sau

     2.  ACTARA 25 WG  0,01%   +   BRAVO 500    SC 0,15% sau

     3.  FASTAC 10 EC  0,015%   +   ADMIRAL 10 EC 0,05% + MERPAN AL 50 PU  0,2%

     Perioada optima de tratament: 13 - 17 iunie 2011

     Alte recomandări: - Tratamentul se va repeta după 8-10 zile.

     - Produsul Admiral 10 EC – combate păduchele din San Jose.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 46/ 10  iunie   2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de MĂR şi PĂR, împotriva agenţilor de dăunare: PĂDUCHELE DIN SAN JOSE (Quadraspidiotus p. -  generaţia I), PĂDUCHELE LÂNOS (Eriosoma l.), PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Aphis p.) RAPĂN (Venturia i.), FĂINARE (Podosphaera l.), MONILIOZA (Monilinia f.).

     - Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare.

     Pentru  combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate) de mai jos:

     1.  MOSPILAN 20 SG  0,025 - 0,03%   +  TOPSIN M 70      0,07% sau

     2.  ACTARA 25 WG  0,01%  +  CAPTAN  50 WP  0,25% + THIOVIT JET 80 WG  0,3% sau

     3.  ADMIRAL 10 EC  0,05% +  FASTAC 10 EC    0,02%  +   MACCANI   0,15%  +  SWITCH 62,5 WG 0,66% (1 kg/ha).

     Perioada optimă de tratament: 13 - 17 iunie 2011

     Alte recomandări:

     - Tratamentul se va repeta după 8-10 zile.

     -   Produsele  combat:    Captan 50 WP – rapăn şi monilioză;

     Admiral 10 EC -  păduchele din San Jose;

     Fastac 10 EC -  păduche lânos şi afide;

     Maccani – rapăn, făinare.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 45/ 08 iunie 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. VI, la speciile pomicole sâmburoase CIREŞ, VIŞIN, împotriva MONILIOZEI (Monilinia l.), PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Myzus c..) 

     Tratamentul este curativ pentru agenţii de dăunare.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu  produse de protecţie a  plantelor de mai jos:

     1. TOPSIN 70 WDG      0,07%   +    FASTAC 10 EC   0,02% sau

     2.   MERPAN AL 50        0,2%     +    DECIS MEGA 50 EW   0,015% sau

     3. SWITCH 62,5 WG    0,1%      +   KARATE ZEON 0,015% sau

     4. SIGNUM                    0,05% + FASTAC 10 EC   0,02%

     Perioada optimă de tratament:     10 -14 iunie 2011

     Alte recomandări: A se respecta timpul de pauză (a produselor de protecţie a plantelor utilizate),  până la recoltarea fructelor.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 44 / 08 iunie  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. III, la  cultura de CEAPĂ pentru combaterea  MANEI (Peronospora destructor).

     Tratamentul este curativ pentru boala.

     Se recomandă utilizarea  unuia din  produsele de protecţie a plantelor de mai jos:

     1.   ACROBAT MZ 90/600 MZ    0, 2% sau

     2. BRAVO 500 SC       0,15 – 0,2% sau

     3. DITHANE M-45      0,2% sau

     4. ORTIVA 250 SC      0,075%

     Perioada optimă  de tratament : 10 – 14  iunie 2011

     Alte recomandari: Pentru aderenţa soluţiei pe plante, în aceasta se va adauga ARACET   0,2%.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 43 / 08 iunie  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la cultura de TOMATE, împotriva agenţilor de dăunare: MANĂ (Phytophthora i.), PĂTAREA ALBĂ (Septoria l.), PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Aphis spp.).

     - Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boli, iar pentru dăunători este curativ.

     Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor  de dăunare, se recomandă utilizarea uneia dintre variantele cu   produse de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. DITHANE M 45 0,2%        +     MOSPILAN 20 SG  0,025% sau 

     2. ALCUPRAL 50 PU 0,5%   + FASTAC 10 EC 0,02% sau

     3. RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP 0,3% + ANTRACOL 70 WP 0,2% + ACTARA 25 WG  0,02% sau

     4. INFINITO 697,5 SC  0,14%  +  TOPSIN AL 70 PU 0,1%  +  NURELLE D 50/500 EC 0,06%

     Perioada optimă  de tratament: 10 - 12 iunie 2011

     Alte recomandări: Insecticidul se va adăuga numai în cazul în care există păduchi pe plante.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 42/03 iunie  2011

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la cultura de CASTRAVETI, împotriva: MANEI (Pseudoperonospora cubensis).

     Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boală.

     Pentru combaterea agentului de dăunare, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. CAPTAN 80 WDG          0,15% sau

     2. BRAVO 500 SC               0,2% sau

     3. SHAVIT F 72 WP           0,2% sau

     4. ANTRACOL 70 WP       0,2% sau

     5. ALCUPARL  50 PU        0,5 % sau

     6. ZETANIL BLU              0,3%

     Perioada optimă  de tratament: 06 - 09 iunie 2011

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 41/03 iunie  2011

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la cultura de CARTOF (consum şi  sămânţă), împotriva MANEI (Phytophthora infenstans) GÂNDACULUI  DIN  COLORADO (Leptinotarsa decemlineata) .

     Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boală, iar pentru daunător este curativ.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare, se recomandă utilizarea unei variante cu   produse de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP  3,0 kg/ha + ACTARA 25 WG  60-80 g/ha sau   
     2. ALCUPRAL 50 PU 3,0 kg/ha +   MOSPILAN 20 SG  80 – 100 g/ha sau
     3. ZETANIL BLUE 3,0 kg/ha       +    NURELLE D 50/500 EC  0,4 – 0,5 l/ha sau
     4. TATTO C  2,0 -2,5  l/ha             + LIDER 70 WG  0,125 kg/ha sau
     5. ANTRACOL 70 WP 1,5-2,5 kg/ha  + DECIS MEGA 50 EW       0,15 l/ha sau

     6. MELODY COMPACT 49 WG 2,0 kg/ha + CALYPSO 480 SC   0,08 l/ha

     Perioada optimă de tratament06 – 09  iunie 2011

     Alte recomandări: Insecticidul se va utiliza numai pe parcelele pe care există larve de vârsta a II-III a gândacului din Colorado,

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 40/  30 mai 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. V, la cultura de PIERSIC împotriva agenţilor de dăunare:  BĂŞICAREA FRUNZELOR (Taphrina d.), MONILIOZĂ (Monilinia l.), PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Mzyus p.)

     Tratamentul este  curativ.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă folosirea  unei variante cu produse de protecţie a plantelor de mai jos:

     1.   DITHANE M 45     0,2%    +  ACTARA 25 WG     0,01% sau

     2.   BRAVO 500 SC      0,15%  +  KARATE ZEON     0,015% sau

     3.   TOPSIN 70 WDG  0,07%   +  MAVRIK 2 F           0,05%

     Perioada optimă  de tratament: 02 iunie – 07 iunie 2011

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 39/  30 mai 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. II, la cultura de FASOLE, împotriva ANTRACNOZEI (Colletotrichum lindemuthianum) şi AFIDELOR (Aphis spp).

     Tratamentul este  preventiv şi curativ pentru boală, iar pentru dăunători este curativ.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă folosirea  unei variante cu produse de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. MERPAN 80 WDG  0,15 %    +  DECIS   MEGA 50 EW    0,02% sau
     2. CAPTAN 50 WP      0,25  %   +  FASTAC 10 EC              0,02%

      

     Perioada optimă  de tratament: În faza fenologică –“ înainte de înflorit”.

     Alte recomandări: A nu se trata cultura înflorită.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 38/  27  mai 2011

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. II, la cultura de CARTOF (consum şi  sămânţă), împotriva GÂNDACULUI  DIN  COLORADO (Leptinotarsa decemlineata) .

     Tratamentul este  curativ.

     Pentru combaterea agentului de dăunare, se recomandă folosirea  unui  produs de protecţie a plantelor:

      

     1. NURELLE D 50/500 EC   0,4 – 0,5 l/ha sau

     2. ACTARA 25 WG               60-80 g/ha sau

     3. MOSPILAN 20 SG            80 – 100 g/ha              sau

     4. VANTEX 60 CS                 0,12l/ha sau

     5. CALYPSO  480 SC            0,08 l/ha sau

     6. DECIS MEGA 50 EW       0,15 l/ha sau

     7. LIDER 70 WG                    0,125 kg/ha

     Perioada optimă de tratament:  La apariţia în masă a larvelor de vârsta a -II-a.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr.  37 / 27  mai  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. II, la cultura de CEAPĂ împotriva MANEI (Peronospora destructor).

     Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boală.

     Pentru  combaterea agentului de dăunare se recomandă  utilizare unui produs  de protecţie a plantelor:

     1. MERPAN AL 50 PU        0,2% sau

     2. FOLPAN 80 WDG           0,15% sau

     3. CAPTAN 80 WDG           0,15% sau

     4. RIDOMIL GOLD MZ 68 WG     0,25%

     Perioada optimă  de tratament: 30 mai – 03 iunie 2011

     Alte recomandări: Pentru aderenţa soluţiei pe plante, în aceasta se va adăuga ARACET 0,2%.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 36/  27  mai 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. III,  la cultura VIŢEI  DE  VIE împotriva agenţilor de dăunare: MANĂ (Plasmopara viticola), FĂINARE (Uncinula necator), ACARIENI (Eriophyes v., Tetranychus u. …).

     - Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boli, iar pentru dăunător este curativ.

     - Tratament de siguranţă înainte de înflorit.

     Pentru  combaterea agenţilor de dăunare mentionaţi, se recomandă  folosirea unei variante cu  produse  de protecţie a plantelor:

      

     1. ANTRACOL 70 WP 2,0-3,0 kg/ha + TOPSIN M70 1,0-1,2 kg/ha + OMITE 570 EW  1,0 l/ha

     2. RIDOMIL GOLD PLUS 4,5 WP 3,0 kg/ha + FOLICUR SOLO 250 EW 0,4 l/ha + MILBEKNOCK EC 0,75 l/ha

     3. EQUATION PRO 0,4 kg/ha + SYSTHANE PLUS 24 CE 0,1 l/ha + ENVIDOR 240 SC 0,4 l/ha

     4. DITHANE M 45 2,0 kg/ha + BUMPER 250 EC 0,2 l/ha + NISSORUN 10 WP 0,5 kg/ha

     5. KOCIDE 2000 1,5 kg/ha + TOPAS 100 EC 0,250 l/ha + VETIMEC 1,8%  0,8-1,0 l/ha

     Perioada optima de tratament: În faza fenologică “ înainte de înflorit”.

     Alte recomandări: A nu se trata viţa de vie înflorită.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 35/20  mai  2011

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. II,  la culturile de CEREALE PĂIOASE împotriva agenţilor de dăunare: COMPLEX BOLI FOLIARE şi ale SPICULUI, PLOŞNIŢELE  CEREALELOR (Eurygaster sp., Aelia spp.), GÂNDACUL BĂLOS (Lema m.), AFIDE (Aphis spp.).

     - tratamentul este  curativ pentru boli şi dăunători;

     - se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate), de mai jos:

     Pentru combaterea agentilor de dăunare menţionati, se recomandă utilizarea unei variante cu produse  de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. BRAVO 500 SC  1,5 l/ha                           +   KARATE ZEON      0,150 l/ha sau

     2. ACANTO PLUS  0,5 l/ha                           +   ACTARA 25 WG     0,07 kg/ha sau

     3. IMPACT 25   0,5 l/ha                                 +   FASTER 10 CE        0, 15 l/ha sau

     4. PROTECTOR SUPER 250 EC  0,5 l/ha  +   NUPRID AL 200 SC 0,275 l/ha

     Perioada optimă de tratament: În faza fenologică a culturilor:APARIŢIA FRUNZEI STINDARD” -   PÂNĂ LA ÎNFLORIRE”.

     Alte recomandări: Insecticidul se utilizează numai în cazul în care există:

     • gândac bălos – de la 2 larve pe o tulpină                   şi/sau
     • ploşniţa cerealelor  - de la 3 larve/mp                       şi/sau
     • prezenţa în masă a  afidelor (păduchi de frunză).

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit, Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 34 /20  mai  2011

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de MĂR împotriva agenţilor de dăunare: VIERMELE MERELOR (Laspeyresia p.), OMIZI MINIERE (Phyllonorycter b, Leucoptera s…) AFIDE (Aphis p.), ACARIENI (Pannonychus u, Tetranychus u., Aculus sp…), RAPĂN (Venturia i.), FĂINARE (Podosphaera l.).

     - tratamentul este  curativ pentru boli şi dăunători;

     - se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate), de mai jos:

      

     1. KARATE ZEON 0,015%   + SANMITE 20 WP 0,075% +  SHAVIT F 72 WDG 0,2% sau

     2. CALYPSO 480 SC 0,02%  + VERTIMEC 1,8 EC 0,1 % +  SYSTHANE  FORTE 0,02% sau

     3. INSEGAR 25 WG 0,03%   +  ENVIDOR 240 SC 0,04%  + ZATO 50 WG 0,01        sau

     4. NOVADIM PROGRESS  0,075 - 0,1%  + TOPSIN 70 WDG 0,07%

     Perioada optimă de tratament: 23 - 26 mai 2011

     Alte recomandări:

     -              Tratamentul se va repeta la 8 - 10 zile cu o alta variantă de produse din cele recomandate, exceptându-se produsele acaricide - respectiv SANMITE 20 WP, VERTIMEC 1,8% EC, NISSORUN 10 WP, ENVIDOR 240 SC, deoarece timpul de acţiune a acestor produse este foarte mare.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 33 / 17  mai  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar (nr.-V),  la culturile de CIREŞ - VIŞIN împotriva agenţilor de dăunare: MUSCA CIREŞELOR (Rhagoletis c.), PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Myzus c.), MONILIOZĂ (Monilinia l.),PĂTAREA FRUNZELOR

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare mentionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor de mai jos:

     1. NOVADIM PROGRESS 0,075%  +  TOPSIN 70 WDG 0,07% sau
     2. DECIS 2,5 EC  0,025% - 0,03%    +   SCORE 250 EC  0,02% sau
     3. KARATE ZEON  0,015 %             +   DITHANE M-45  0,2%

     Perioada optimă de tratament: 19 –  23 mai 2011
     Alte recomandări: Tratamentul se va repeta la 6 - 8 zile

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 32 / 17  mai  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar   la cultura de PORUMB împotriva agentului de dăunare RĂŢIŞOARA PORUMBULUI (Tanymecus d.).

     Pentru combaterea agentului de dăunare se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a  plantelor de mai jos:

     1. ACTARA 25 WG       0,100 kg/ha sau

     2. MOSPILAN 20 SG    0,100 kg/ha sau

     3.   FURY 10 EC              0,2    l/ha sau

     4.   KARATE ZEON       0,250 l/ha sau

     5.   CALYPSO 480 SC    0,09  l/ha

     Perioada optimă de tratament: În faza fenologică a culturii  de  2-3 frunzuliţe.

     Alte recomandări:

     Tratamentul este de corecţie pe vegetaţie şi se efectua pe parcelele pe care este prezent dăunatorul:

     • 3 gărgăriţe/mp pe timp secetos           sau
     • 10 gărgăriţe/mp când timpul este rece şi umed

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 31 / 17  mai  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la  cultura de CEAPĂ pentru combaterea  MANEI CEPEI (Peronospora destructor).

     Tratamentul este preventiv pentru boală.

     Se recomandă utilizarea  unuia din  produsele de protecţie a plantelor de mai jos:

      

     1. DITHANE M-45          0,2%                        sau
     2. ALCUPRAL 50  PU    0,5 % sau
     3. PREVICUR 607 SL     0,15% sau
     4. ANTRACOL 70 WP    0,2-0,25% sau
     5. BRAVO 500 SC           0,15 – 0,2%

      

     Perioada optimă de tratament: 19 – 23 mai 2011

     Alte recomandări: Pentru aderenţa soluţiei pe plante, în aceasta se va adăuga  ARACET   0,2%.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 30 /16 mai 2011

     Unitataea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de LEGUME DE CÂMP împotriva MECILOR  FĂRĂ COCHILIE (Agrolimax a ....).

     Tratamentul  este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.

     Pentru  combatere, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a plantelor:

      

     1. MESUROL 2 RB                  5,0  kg/ha sau
     2. MESUROL 4 G            3,0 - 6,0  kg/ha sau
     3. OPTIMOL 4G                     15,0  kg/ha sau
     4. AGROSAN B                       15,0  kg/ha

      

     Perioada optimă  de tratament: Când apar semne ca dăunătorii există în cultură.

     Alte recomandări:

     • Produsele se pot utiliza la plantare sau în timpul vegetaţiei prin împrăştiere uniformă la suprafaţa solului, în benzi corespunzătoare rândurilor de plante, sau sub formă de mici cantităţi de granule, din loc în loc, cu respectarea dozei la hectar.
     • NU se încorporează în sol.

     Produsele MESUROL 2RB şi MESUROL 4 G combat şi coropişniţele – pentru combaterea acestora se recomandă încorporare uşoară în sol a produselor.

     Timp de pauză – 14 zile pâna la recoltarea legumelor - dacă se aplică produsul Mesurol 2RB sau  Mesurol 4G.

     În cazul melcilor rezultate maxime se obţin în conditii de umiditate.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 29 /16 mai 2011

     Unitataea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de PRUN împotriva: VIERMELE PRUNELOR (Laspeyresia f.) generaţia.-I), MONILIOZĂ (Monilinia l.), PĂTAREA ROŞIE (Polystima r.) + CIURUIREA FRUNZELOR (Stigmina c.).

     Tratamentul  este curativ pentru agenţii de dăunare menţionaţi.

     Pentru  combatere, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protectie a plantelor de mai jos:

     1. DECIS 2,5 EC    0,025 – 0,03 %    +   ALCUPRAL 50 PU   0,2% sau
     2. CALYPSO 480 SC 0,02%              +   CAPTAN 80 WDG   0,15 % sau
     3. DIMILIN  25 WP 0,03% + SIGNUM                   0,05% sau
     4. RELDAN 40 EC 0,1%                    +   DITHANE M-45       0,2% sau
     5. INSEGAR 25 WP 0,03%  +  FOLICUR SOLO  250 EW  0,075-0,1% +  FOLPAN 80 WDG  0,2%

     Perioada optimă  de tratament: 18  mai 2011.

     Alte recomandari: Tratamentul se va termina în 4-5 zile şi se va repeta după 8-10 zile cu produse din altă variantă recomandată.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 28 / 11  mai  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar (nr.-IV),  la culturile de CIREŞ - VIŞIN împotriva agenţilor de dăunare: MONILIOZĂ (Monilinia l.), + PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Myzus c.).

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare mentionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor de mai jos:

      

     1. CAPTAN 50 WP       0,25%      +    DECIS 2,5 EC 0,03% sau
     2. ROVRAL 500 SC   0,1%            +    FASTAC 10 EC 0,02% sau
     3. TOPAS 100 EC      0,05%         +   KARATE ZEON 0,015% sau
     4. FOLICUR SOLO  250 EW    0,075-0,1%    +   DECIS MEGA 50 EW 0,015%

     Perioada optimă de tratament: 13 – 16 mai 2011
     Alte recomandări: Insecticidul se va utiliza doar dacă exista dăunătorul.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 27/ 04 mai 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr.III, la culturile de MĂR, PĂR, GUTUI, împotriva  FOCULUI  BACTERIANErwinia amylovora .

     Produse de protecţie a plantelor omologate recoamandate:

      

     1. CHAMPION 50 WP          0,04% sau
     2. FUNGURAN OH 50 WP   0,04% sau
     3. OXICUPRAL 50 PU          0,04% sau
     4. CUPRITIM 50 PU              0,04%

     Perioada optimă de tratament: După  scuturarea  petalelor

     Alte recomandări:

     - tratamentul se va efectua pe parcelele (pomii) pe care a fost confirmata boala în anii anteriori, şi/sau dacă sunt prezente simptome de atac produse de boală.

     - înaintea efectuării tratamentului chimic, se vor îndeparta ramurile cu simptome de atac;

     - tăierea se va face la cel puţin 50 cm sub limita prezenţei simptomelor;

     - instrumentele folosite la tăiere se vor dezinfecta după fiecare  tăiere cu alcool de 700, sau  hipoclorit de sodiu, sau sulfat de cupru.

     - ramurile se vor distruge prin ardere cât mai repede posibil, cu un minim de deplasare, pentru a evita răspândirea bolii.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 26 / 04 mai 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I,  la culturile de VARZĂ timpurie şi de toamnă, pentru combaterea PURICILOR – (Phyllotreta spp.) şi MUSCA VERZEI gen.I(Delia br.).

     Tratamentul este curativ, aplicandu-se pe parcelele unde există dăunătorii.

     1. FASTER 10 CE        0,03%

     Perioada optimă de tratament: 06 – 11 mai 2011

     Alte recomandări: -  tratamentul se va repeta la 8 – 10 zile.

     - pentru aderenţa soluţiei pe plante, în aceasta se va adăuga  ARACET 0,2%.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 25 / 04 mai 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. IV ,  la culturile de PIERSIC, CAIS împotriva BĂŞICĂRII FRUNZELOR (Taphrina deformans), CIURUIRII FRUNZELOR (Stigmina carpophila), MONILIOZĂ (Monilinia spp.) şi PĂDUCHILOR DE FRUNZĂ (Myzus persicae).

     Tratamentul este curativ. Pentru combaterea agenţilor de dăunare, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a plantelor de mai jos:

     1.   CAPTAN 50 WP      0,25%     +   FASTAC 10 EC                 0,004% sau

     2.   TOPSIN 70 WDG    0,07%     +   ACTARA 25WG               0,01% sau

     3.   SCORE 250 EC       0,02%      +   DECIS MEGA EW           0,015% sau

     4.   SYSTHANE C PU 0,1% +  SIGNUM  0,05%  +  CYPERGUARD 25 EC 0,02%

     Perioada optima de tratament: 7– 11 mai 2011.

     Alte recomandări: Tratamentul se va repeta la 8-10 zile.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

      

     Nr. 24 / 03  mai  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile  de CEREALE PĂIOASE împotriva agenţilor de dăunare: COMPLEX BOLII FOLIARE, PLOŞNIŢELE  CEREALELOR (Eurygaster sp., Aelia sp. ), GÂNDACUL BĂLOS (Lema melanopa), AFIDELE CEREALELOR (Aphis sp.).

     Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boli, iar pentru dăunători este curativ.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse  de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. TOPSIN 70 WDG  1,0 kg/ha +  KARATE ZEON 0,15 l/ha sau

     2. BRAVO 500 SC     1,5 l/ha       +  CALYPSO 480 SC  0,1 l/ha sau

     3. IMPACT 25            0,5  l/ha +   ACTARA 25 WG  0,07 kg/ha sau

     4. ROVER 500 SC     1,5 l/ha       +  FURY 10 EC 0,1 l/ha

     Perioada optimă de tratament: În faza fenologică “ÎNCEPUTUL ÎMPĂIERII”

     Alte recomandări:

     Insecticidul se aplică numai în cazul în care există:

     • gândac bălos            3-5 adulţi/mp              şi/sau
     • ploşniţa cerealelor   2-4 adulţi/mp               şi/sau
     • prezenţa în masă a afidelor.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 23/03 mai 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la  CASTAN împotriva MOLIEI MINIERE  A  FRUNZELOR  DE  CASTANCameraria ohridella.

     Se recomandă efectuarea tratamentului la castanii în care anul anterior s-a semnalat prezenţa daunătorului (Fig.1. Fluturi de molie pe capcană feromonală, Fig. 2 – atac pe frunză), sau la castanii în care este prezent dăunătorul.

     Produse de protecţie a plantelor omologate:

     1. RIMON 10 EC     0,06 % sau
     2. DIMILIN 25 WP  0,03 %

     Perioada optimă de tratament :  6 – 10 mai 2011

     Alte recomandări: Tratamentul se va repeta la 8 - 10 zile;

     Pentru aderenta soluţiei pe plante, în aceasta se va adăuga ARACET 0,2%.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Nr. 22/ 03  mai  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar (nr.II) la viţa de vie împotriva PAIANJENILOR (Panonychus u., Tetranychus u., Eriophies v. ) şi FĂINĂRII (Uncinula necator).

     Tratamentul este curativ pentru paianjeni şi preventiv pentru boală (fungicidul se va aplica doar  pe parcelele în care anul anterior s-a semnalat atac puternic de făinare).

     Pentru  combaterea agentilor de daunare mentionati se recomanda  folosirea unei variante cu  produse  de protectie a plantelor de mai jos:

      

     1. MILBEKNOCK EC  0,075%      +  SULFOMAT 80 PU          0,4% sau

     2.   ENVIDOR 240 SC     0,4 l/ha      +  KARATHANE M 35 CE  0,5 l/ha sau

     3.   ORTUS 5 SC              0,5 l /ha     +  THIOVIT JET 80 WG     3,0 kg/ha

      

     Perioada optima de tratament: Când lăstarii au 10-15 cm.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 21/ 02 mai  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la BUXUS (Buxus sempervirens) împotriva agentului de daunare: ŢÂNŢARUL FRUNZELOR - Monarthopalpus buxi.

     Pentru combaterea agentului de dăunare, se recomandă utilizarea unuia din  produsele  de protecţie a  plantelor de mai jos:

     1. CONFIDOR 200 SL     0,075% sau

     2. MOSPILAN 20 SP      0,025 %

     Perioada optimă  de tratament: 05-09 mai 2011

     Alte recomandări: Tratamentul se va repeta după 8-10 zile.

     • Pentru aderenţa soluţiei pe frunze  se adaugă ARACET 0,2%.
     • Înaintea efectuării tratamentului fitosanitar se va elimina şi arde  ramurilor cu simptome de atac.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 20/ 02 mai  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I - la cultura de fasole, împotriva  ANTRACNOZEI  - Colletotrichum lindemuthianum.

     Tratamentul este  preventiv şi curativ pentru boala.

     Se recomandă utilizarea unuia din produsele de protecţie a plantelor de mai jos:

     1. CAPTAN 50 WP      0,25  %  sau
     2. MERPAN 80 WDG  0,15 %

      

     Perioada optimă de tratament:  În faza de cotiledoane – apariţia frunzuliţelor.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 19/ 02 aprilie  2011

     Unitatatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la cultura  de cartof  de  consum  şi  pentru sămânţă, împotriva adulţilor GÂNDACULUI din COLORADO – Leptinotarsa decemlineata (adulţi - gen.I).

     Se recomandă efectuarea tratamentului, dacă s-a semnalat prezenţa în cultura a mai mult de 1 gândac  la 4-5 tufe.

     Pentru  combaterea agentului de dăunare, se recomandă utilizarea unui  produs de protecţie a  plantelor de mai jos:

      

     1. ACTARA 25 WG            0,06 – 0,08 kg/ha sau

     2. FURY 10 EC                    0,075 l/ha sau

     3. CYPERGUARD 25 EC   0,08 l/ha sau

     4. KARATE ZEON             0,2 l/ha sau

     5. DECIS 2,5 EC                  0,1% sau

     6. NUPRID AL 200 SC       0,25-0,3 l/ha

     Perioada optimă  de tratament: După răsărirea culturii - până la apariţia larvelor.

     Alte recomandări: Se va citi cu atenţie instrucţiunile de pe etichetele ( prospecte) produselor de protecţie a plantelor ce se vor utiliza.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 18 / 02  mai  2011

     Unitatea Fitosanitară  Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de MĂR împotriva VIESPEI CU FERESTRĂU (Hoplocampa testudinea), AFIDE (Aphis p.), ACARIENI (Panonychus u. ... ), RAPĂN (Venturia inaequalis) şi FĂINARE (Podosphaera leucotricha).

     - tratamentul este preventiv şi curativ pentru boli, iar pentru dăunători este curativ.

     - acaricidul se va adăuga doar dacă există rezervă biologică de acarieni (mai mult de 5 forme mobile/frunză)

     - Se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor omologate, de mai jos:

      

     1.  DECIS 25 WG  0,003% + NISSORUN  10 WP  0,03% + ANTRACOL 70 WP 0,2-0,3% +

     THIOVIT JET 80 WG 0,3% sau

     2.  CALYPSO 480 SC 0,02%  + MILBEKNOCK EC 0,05% + CHORUS 75 WG 0,02% sau

     3.  ACTARA 25 WG   0,01%  +  OMITE 570 EW 0,1% + SCORE 250 EC  0,015%

     Perioada optimă de tratament: În faza fenologică „Când 10-15% din flori au început să-şi scuture petalele”.

     Alte recomandari:

     • Tratamentul se va termina  în 3-4 zile.

      

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 17/ 27 aprilie  2011

     Unitatea  Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de SFECLĂ DE ZAHĂR şi FURAJ împotriva agentului de daunare: PURICELE SFECLEI – Chaetocnema tibialis.

     Tratamentul se va efectua pe parcelele pe care este prezent dăunătorul, utilizându-se unul din  produsele  de protecţie a  plantelor de mai jos:

     1. FASTAC 10 EC            0,1 l/ha sau

     2. PROTEUS OD 110       0,4 l/ha sau

     3. VANTEX 60 CS            80 ml/ha

     Perioada optimă de tratament: “LA RĂSĂRIREA CULTURII”.

     Alte recomandări: Tratamentul se va repeta la 8 - 10 zile

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 16/ 27  aprilie  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de MĂR, PĂR, GUTUI, împotriva FOCULUI  BACTERIAN AL ROZACEELOR  - Erwinia amylovora.

     Pentru prevenirea şi combaterea bacteriozei, se recomandă utilizarea produsului de protecţie a  plantelor:             ALIETTE 80 WG    0,3%

     Perioada optimă  de tratament: În faza fenologică ” În timpul  înfloritului‘.

     Alte recomandĂri: - Tratamentul se va aplica pe parcelele şi pomii pe care a fost confirmată boala în anii anteriori sau dacă sunt prezente simptome de atac.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 15/ 27  aprilie  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar (nr.-III),  la cultura de CIREŞ - VIŞIN împotriva agenţilor de dăunare: MONILIOZĂ (Monilinia l.), CIURUIRE (Stigmina c.), ANTRACNOZĂ (Coccomyces h.), PĂDUCHI DE FRUNZĂ (Myzus c.).

     Pentru prevenirea (boli) şi combaterea (boli, daunatori) agenţilor de dăunare mentionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor de mai jos:

      

     1. TOPSIN   M 70 PU 0,07% + CALYPSO 480 SC  0,02% sau 

     2. CHORUS 75 WG  0,02%     +  SYSTHANE  CPU   0,1%   +  DECIS 2,5 EC 0,03% sau

     3. SIGNUM  0,05% +  FASTAC 10 EC 0,02%

     Perioada optimă de tratament:Când 10-15% din flori au început  să-şi scuture petalele’.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 14/ 27  aprilie  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar (nr.-III),  la cultura de PRUN împotriva agenţilor de dăunare: VIESPILE CU FERASTRĂU ALE PRUNULUI, (Hoplocampa minuta, Hoplocama flava), VIESPEA SEMINŢELOR DE PRUN (Eurytoma sch.), PĂDUCHI DE FRUNZA (Aphis spp.), MONILIOZĂ (Monilinia l.), PĂTAREA ROŞIE (Polystigma r.),

     Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor de dăunare mentionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor de mai jos:

      

     1. CALYPSO 480 SC 0,02%       +   BRAVO 500 SC  0,15% sau

     2. ACTARA 25 WG 0,01%     +  TOPSIN 70 WDG 0,07% sau

     3. KARATE ZEON 0,015%    +   MERPAN AL 50 PU 0,2% sau

     4. FASTAC 10 EC 0,02%        +   SIGNUM  0,05%

     Perioada optimă de tratament:Când 10-15% din flori au început  să-şi scuture petalele’.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

      

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 13/ 21  aprilie  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de MĂR şi PĂR, împotriva agenţilor de dăunare: RAPĂN (Venturia i.), FĂINARE (Podosphaera l.), MOLII MINATOARE (Phyllonorycter b., Leucoptera s., ...), AFIDE (Aphis p.), ACARIENI (Panonychus u ... .  ).

     Tratament de siguranţă înainte de înflorit.

     Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate) de mai jos:

      

     1.  TOPSIN AL 70 PU 0,1% + ACTARA 25 WG 0,01% + OMITE 570 EW 0,1% sau

     2.  IMPACT 25 0,02%  + DECIS 2,5 EC 0,02-0,03% + DEMITAN 200 SC 0,07% % sau

     3.  VECTRA 10 SC 0,03% + NOVADIM PROGRES   0,075-0,1% sau

     3.   SYSTHANE FORTE  0,02%  + VERTIMEC 1,8 EC 0,1-0,15%

     Perioada optima de tratament: Înainte de înflorit.

     Alte recomandări:

     - A nu se trata pomii înfloriţi.

     - Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boli, iar pentru  dăunători este curativ.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 12/ 21  aprilie  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de MĂR, PĂR şi GUTUI împotriva bolii - FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR(Erwinia a).

     Tratamentul este preventiv şi curativ pentru boală.

     Se vor trata pomii care au manifestat simptome de atac în anul/anii anteriori, precum şi pomii din vecinătatea acestora, utilizându-se un produs de protecţie a  plantelor (omologate) de mai jos:

      

     1.   FUNGURAN OH 50 WP     0,2-0,3 % sau

     2.   ALCUPRAL 50 PU              0,2-0,3 % sau

     3.   CHAMPION 50 WP            0,2-0,3 % sau

     4.   KOCIDE 2000 0,25%

     Perioada optimă  de tratament: Înainte de înflorit.

     Alte recomandări: A nu se trata pomii înfloriţi.

     - înaintea efectuării tratamentului chimic, se vor îndeparta ramurile cu simptome de atac;

     - tăierea se va face la cel puţin 50 cm sub limita prezenţei simptomelor;

     - instrumentele folosite la tăiere se vor dezinfecta după fiecare  tăiere cu alcool de 700, sau  hipoclorit de sodiu, sau sulfat de cupru.

     - ramurile se vor distruge prin ardere cât mai repede posibil, cu un minim de deplasare, pentru a evita răspândirea bolii.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 11/ 21  aprilie  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de RAPIŢĂ DE TOAMNĂ, împotriva COMPLEXULUI DE DĂUNĂTORI (Gândacul lucios, păduchele cenuşiu, ....)

     Tratamentul este curativ, efectuându-se  pe suprafeţele unde există dăunători (păduchi de frunză – 2 colonii/mp, sau/şi gandacul lucios 1 gândac/planta ....)

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a  plantelor (omologate) de mai jos:

      

     1.  FASTAC 10 EC                 0,2 l/ha sau

     2. DECIS  MEGA 50 EW      0,150l/ha sau

     3. NURELLE D 50/500 EC   0,4 l/ha

     Perioada optimă de tratament: La formarea butonilor florali.

     Alte recomandări: A nu se trata cultura înflorită.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 10/ 21  aprilie  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de PIERSIC, împotriva agenţilor de dăunare: BĂŞICAREA FRUNZELOR (Taphrina d.), MONILIOZĂ (Monilinia .l), CIURUIRE (Stigmina c.), AFIDE (Myzus p.).

     Tratamentul este preventiv pentru boli şi curativ pentru dăunători.

     Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate) de mai jos:

      

     1.  BRAVO 500 SC 0,15%    + FOLPAN 50 WP 0,3% + FASTAC 10 EC 0,02% sau

     2.  DITHANE M 45 0,2%     +  KARATE ZEON    0,015% sau

     3.  SCORE 250 EC 0,02%    +  ACTARA 250 WG 0,01% 75 WG  0,02%

     Perioada optimă de tratament: Când 10-15% din flori au început să-şi scuture petalele.

     Alte recomandări: - Tratamentul se vatermina în 3 - 4 zile.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 9/15 aprilie 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la speciile pomicole şi arboricole împotriva agentului de dăunare FLUTURELE CU ABDOMEN AURIU – Euproctis chrysorrhoea.

     Tratamentul se va efectua pe percelele (pomii), pe care sunt prezente cuiburile cu omizi în coroana pomilor.

     Pentru combaterea agentului de dăunare menţionat, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a  plantelor (omologat ) de mai jos:

     1. FASTAC 10 EC                  0,02%      sau

     2. CALYPSO 480 SC             0,02% sau

     3. DECIS 2,5EC                      0,02%

     Perioada optimă de tratament: În faza fenologică  ,,la iesirea larvelor din cuiburi’’.

     Alte recomandări: Înainte de efectuarea tratamentului chimic se ve efectua ,,omizitul’

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 8/15  aprilie 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de CEAPĂ, USTUROI împotriva MUŞTELOR (Hylemia antiqua şi Suillia lurida).

     Produse de protecţie a  plantelor omologate recomandate :

      

     1. ACTARA 25 WG         0,02 % sau

     2. MOSPILAN 20 SP       0,025% sau

     3.    MAVRIK 2 F                 0,05% sau

     4.    KARATE ZEON             0,02%

     Perioada optimă de tratament: 18 – 21 aprilie 2011

     Alte recomandări: TRATAMENTUL SE VA REPETA LA   8-10 ZILE.

     -  Pentru aderenţa soluţiei pe plante, în aceasta se va adăuga ARACET 0,2%.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     Nr. 07/ 11  aprilie  2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de MĂR şi PĂR, împotriva agenţilor de dăunare: RAPĂN (Ventria i.), FĂINARE (Podosphaera l. ), AFIDE (Aphis p.), OMIZI DEFOLIATOARE (Operoptera b., ... ).

     Tratamentul este preventiv pentru boli şi curativ pentru dăunători.

     Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor (omologate) de mai jos:

     1.  DITHANE M 45 0,2%      +  KUMULUS DF 0,3%   +  DECIS 2,5 EC 0,03% sau

     2.  CHORUS 75 WG 0,02%   +  FASTAC 10 EC 0,02%

     Perioada optima de tratament: 13 - 16  aprilie 2011

     Alte recomandări: În caz de timp nefavorabil (vânt, ploi) perioada avertizată se va prelungi cu numărul zilelor improprii tratamentului.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     BULETIN  DE  AVERTIZARE

     Nr. 06 /11 aprilie 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. I, la cultura de VIŢĂ DE VIE -  împotriva  PAIANJENILOR  ERIOFIZI (Calepitrimerus vitis, Eriophies vitis ).

     Tratamentul este curativ – aplicându-se  pe parcelele care există rezervă biologică din anul anterior.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a  plantelor de mai jos:

     1. OMITE 570 EW      1,0  l/ha        (0,1%) sau
     2. DEMITAN 200 SC  0,5-0,7 l/ha  (0,05-0,07%)

     Perioada optimă  de tratament: În faza fenologică  “dezmugurit”.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     BULETIN  DE  AVERTIZARE

     Nr. 05/29 martie 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar nr. III, la speciile pomicole sâmburoase (prun, cireş, vişin, cais, piersic) împotriva MONILIOZEI (Monilinia l.) şi CIURUIRII (Stigmina c.).

     Tratamentul este curativ.

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a  plantelor de mai jos:

     1.   DITHANE M  45         0,2% sau

     2.   ALCUPRAL 50 PU     0,2%

     Perioada optimă de tratament:     În faza fenologică  “Buton alb- roz”

     Alte recomandări: A nu se trata pomii înfloriţi.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     BULETIN  DE  AVERTIZARE

     Nr.  4/ 28 martie 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la toate culturile agricole, livezi pomicole şi viticole, păşuni şi fâneţe împotriva ŞOARECELUI  DE CÂMP (MICROTUS ARVALIS).

     Se recomandă efectuarea tratamentului pe suprafeţele pe care există mai mult de  4 – 5 vetre de atac de şoareci/ha (Prag Economic de Dăunare = P.E.D.).

     Produse de protecţie a plantelor recomandate:

     1. BROMAKOL -   25 - 50 g momeli /galerie activă      sau

     2. CRITOX -     1 cartuş fumigen/galerie activă

     Perioada optimă de tratament:

     - 30 martie (când talia vegetaţiei  ierboase este de  5-8 cm) – până la distrugerea populaţiei

     Alte recomandări:

     Pentru a proteja vânatul, momelile de Bromakol se pun în tuburi de 30 cm, cu diametru de 10 cm, sau în perimetrul vetrelor de atac.

     Din 5 în 5 zile se controlează tuburile, dacă rodendicidul s-a consumat în întregime. Momeala se completează pănă rămâne neconsumată, semn că populaţia de şoareci a fost distrusă. Şoarecii mor după 5-7 zile de la prima consumare.

     Dacă se utilizează  produsul Critox, pentru fiecare galerie se foloseşte un patron fumigen.

     Capătul patronului se aprinde şi se amplasează rapid în galerie. Galeria se astupă cu pământ, astfel ca odată cu arderea conţinutului să se formeze gazul toxic.

     Dintr-un patron fumigen se degajă o cantitate de gaz aproximativ 150-250 litri ce umple galeriile şi cauzează moartea rozătoarelor în 3-4 zile.

     În urma acestei acţiuni galeriile rămase pot fi din nou folosite de rozătoare, acţiunea de distrugere a rozătoarelor poate fi repetată.

     - Suprafeţele tratate se vor semnaliza cu plăcuţe inscripţionate:  “TEREN OTRĂVIT”.

     - Se interzice păşunatul cât timp sunt prezente momelile pe teren.

     Măsuri agrotehnice:

     - distrugerea prin praşile a galeriilor şi cuiburilor de rozătoare;

     - blocarea căilor de acces sau de extindere a rozătoarelor în culturile învecinate prin brazde adânci sau şanţuri în jurul culturilor.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al                                                     Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     BULETIN  DE  AVERTIZARE

      

     Nr.  03/ 18 martie 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de MĂR împotriva:

     -  gărgăriţei florilor de măr (Anthonomus pomorum)

     - făinării (Podosphaera leucotricha).

      

     Insecticidul se va utiliza numai pe parcelele (pomii) unde există rezervă biologică (P.E.D. 1-2 adulţi pe pom)

     -         pentru făinare - tratamentul este curativ.

      

     Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a  plantelor de mai jos:

     1.   CALYPSO 480 SC  0,02%  +   KUMULUS  DF   0,3% sau

     2.   ACTARA 25 WG        0,01%   +   MICROTHIOL SPECIAL   0,3%

     Perioada optimă de tratament: Când 10 – 15 % din mugurii florali sunt dezmuguriţi.

     Alte recomandări: Tratamentul se va termina în 3 - 4 zile.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

     BULETIN  DE  AVERTIZARE

     Nr. 02/ 17 martie 2011

     Unitatea Fitosanitară Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la speciile pomicole sâmburoase (prun, cireş, vişin, cais, piersic) împotriva  Moniliozei (Monilinia laxa).

     Tratamentul este curativ.

     Pentru combaterea agentului de dăunare, se recomandă utilizarea unui produs de protecţie a  plantelor de mai jos:

     1. ALCUPRAL 50 PU                 0,2%   sau

     2. CUPROXATE FLOWABLE     0,3 %    sau

     Perioada optimă de tratamentUmflarea mugurilor

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Se vor respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protecţia animalelor.

     Pentru protecţia familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua toate măsurile ce vă revin.

     Întocmit,

     Cons. sup. Ana TIMAR

      

     BULETIN  DE  AVERTIZARE

     Nr.  01 / 28  februarie  2011

     Staţia de prognoză şi avertizare SIBIU, din cadrul Unităţii Fitosanitare Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului II de iarnă, la toate speciile pomicole (seminţoase, sâmburoase) – pentru combaterea complexului de dăunători ce iernează pe pomi (larve hibernante a păduchelui din San Jose, ouă de paianjeni, ouă de afide, ....).

     Tratamentul este curativ, aplicându-se pe parcelele şi/sau pomii pe care există rezervă biologică de dăunători.

     Produse de protecţie a plantelor recomandate :

     1.   MOSPILAN 20 SG    0,450 kg/ha + TOIL 0,5% sau

     2.   CONFIDOR OIL SC 004       1,5%    sau

     3. NUPRID OIL SC                  1,5%    sau

     4. NUPRID OIL 004 SC             1,5%

     Perioada optimă de tratament: Sfârşitul repausului vegetativ – începutul dezmuguritului.

     Alte recomandări:

     - Tratamentul se va efectua în zile fără ploaie şi vânt, când temperatura atmosferică este mai mare de  5-100C.

     Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurator. Se vor respecta cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, cele de securitatea muncii, de protectia animalelor.

      

     ÎNTOCMIT,

     Cons. Sup. Ana TIMAR

     Copyright © 2015 Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Sibiu. Toate drepturile rezervate.
     Joomla! este software liber, distribuit sub licenţa GNU/GPL License.