Conducere

Conducerea Directiei pentru Agricultura Sibiu conform Organigramei in vigoare este urmatoarea:

  • DIRECTOR EXECUTIV: D-l. Nicolae Liviu NEAMȚIU
  • DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT: D-l. Dumitru MOLOȘIT
  • DIRECTOR EXECUTIV - Serviciul monitorizare, inspectii tehnice, verificare si control in domeniul agriculturii si industriei alimentare si statistica agricola: D-na. Roxana-Cristina ENESCU