Inspecţia de Stat pentru Controlul tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor (ISCTPVLF), funcţionează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii nr. 591/2006, privind organizarea şi funcţionarea ISCTPVLF,

 

desfăşurându-și activitatea de control, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii nr. 420/2008, privind stabilirea atribuţiilor ISCTPVLF şi a Regulamentului (CE)nr.1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a R(CE) nr. 2200/1996, R(CE) nr. 2201/1996 şi R(CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul legumelor şi fructelor privind standardele de comercializare.

ISCTPVLF este organizată şi funcţionează prin:

 1. Autoritatea de coordonare - la nivelul ministerului;
 2. Organismele de control - la nivelui direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală  judeţene.

Autoritatea de coordonare are următoarele atribuţii:

 1. coordonează  activităţile de control de conformitate;
 2. realizează planul de activitate pentru organismele de control judeţene, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare  şi ale legislaţiei naţionale, în toate fazele comercializării;
 3. elaborează şi asigură  transmiterea instrucţiunilor referitoare la modul de efectuare a controlului de conformitate, organismelor de control judeţene, pentru a asigură uniformitatea şi  eficacitatea controalelor la nivel naţional;
 4. monitorizează, prin intermediul programelor informatice, neconformităţile semnalate în timpul controlului;
 5. asigură comunicarea cu celelalte organisme similare ale statelor membre UE.

Organismele de control au următoarele atribuţii:

 • verifică, prin sondaj, respectarea conformităţii cu standardele de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete pe întreaga filieră de produs;
 • eliberează certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industrială, pentru fructele şi legumele proaspete provenite din import sau destinate exportului;
 • verifică documentaţia şi facturile pentru loturile de legume şi fructe  care se supun standardelor de calitate  pe filiera de comercializare;
 • verifică prin sondaj  modul de realizare a autocontrolului, privind respectarea standardelor de comercializare a operatorilor care au dotarea şi structura organizatorică necesară;
 • întocmeşte baza de date a operatorilor din sectorul de fructe – legume şi asigură reactualizarea acesteia;
 • asigură controlul de conformitate cu standardele de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete, care urmează procedura de retragere de la comercializare;
 • aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare
Copyright © 2016 Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Sibiu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licenţa GNU/GPL License.