Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR)

 

Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) pune la dispozitia beneficiarilor informatii cu privire la:

  • Emiterea scrisorii de garantie, necesara beneficiarilor publici sau asimilati acestora pentru accesarea avansurilor prevazute in contractele de finantare incbeiate cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFffi);
  • Acordarea garantiilor pentru beneficiarii publici ai AFIR;
  • Acordarea garantiilor pentru Organizapa Utilizatorilor de Apa pentru lrigaµi (OUAI);
  • Acordarea garantiilor pentru fermieri;
  • Modul de acordare a garantiilor pentru creditele /scrisorile de garantie bancara acordate beneficiarilor privati / publici de catre institutiile finantatoare.

Având în vedere cele de mai sus vă punem la dispozitie urmatorul document/ghid: Ghid FGCR