• 001
 • 016
 • 002
 • 017
 • 003
 • 009
 • 004
 • 006
 • 013
 • 007
 • 008
 • 011
 • 014
 • 010
 • 005
 • 012
 • 015

Directia pentru Agricultura Judeteana Sibiu este serviciul public descentralizat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltare Rurala prin care se asigura aplicarea politicilor si strategiilor agroalimentare, la nivelul judetului Sibiu. Este organul de specialitate al Ministerului Agriculturii si Dezvoltare Rurala in teritoriu si este condus de un director executiv.

Directorul Directiei pentru Agricultura Sudeteana Sibiu este ordonator secundar de credite si raspunde de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare.

Structura organizatorica a Directiei pentru Agricultura Judeteana Sibiu este aprobata prin Ordinul Ministrului Agriculturii.

Directia pentru Agricultura Judeteana Sibiu are in structura sa compartimente subordonate direct directorului executiv.

Ca si structuri subordonate Directiei pentru Agricultura Judeteana Sibiu functioneaza:

 • OSPA – Oficiul de Studiii Pedologice si Agrochimice – unitate cu personalitate juridica, unitate ce isi desfasoara activitatea din venituri extrabugetare.

 

DOMENII DE ACTIVITATE
 
DOMENIUL LEGUME-FRUCTE
1. Eliberare certificate de conformitate si certificate de destinatie industriala pentru fructele si legumele proaspete la import si export – Regulamentul C E 2200/ 1996, Regulamentul C E 1234 / 2007 ,Regulamentul C E 543/2011,Legea 348/2003 (republicata); Legea 312/2003 (republicata); Ordinul nr.420/2008
2. Autorizatii de plantare si defrisare a plantatiilor de pomi si arbusti fructiferi – Legea nr. 348 / 2003,republicata, Ordinul 149
3. Autorizatii de defrisare / taiere nuc – Legea nr. 348 / 2003,republicata
4. Autorizarea operatorilor din sectorul fructe – legume proaspete in vederea folosirii regimului de autocontrol si de utilizare a logo-ului comunitar – Ordinul nr. 390 / 2009
5. Recunoasterea organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume-Ordinul nr.694/2008
6. Aprobarea ca prim procesator-Ordinul nr.91/2008.
 
DOMENIUL VITI-VINICOL
1.Avizarea Anexelor din Ordinul nr. 166/2012 privind defrisarea si eliminarea parcelei viticole din Registrul Plantatiilor Viticole;
2.Autorizarea plantarii si inscrierii parcelei viticole in Registrul Plantatiilor Viticole-Ordinul nr.166/2012;
3.Avizarea transferului dreptului de replantare – Ordinul nr 166/2012;
4.Avizarea plantarii anticipate – Ordinul nr.166/2012;
5.Avizarea cererilor privind modificarile unei parcele viticole-Ordinul nr.166/2012;
6.Autorizarea spatiilor destinate comercializarii cu amanuntul a vinului de masa in vrac – Ordinul nr. 224 / 2008;
7.Autorizarea laboratoarelor care efectueaza analize fizico – chimice pentru vinurile destinate comercializarii pe piata interna – Ordinul nr. 277 / 2006;
8.Avizarea documentelor de insotire pentru transportul produselor vitivinicole – Ordinul nr. 234 / 2004 ;
9.Avizarea documentelor de insotire pentru transportul produselor vitinicole in vrac provenite din comertul intracomunitar si tari terte – Ordinul 80 / 2010;
10.Eliberarea carnetelor de viticultor – Ordinul nr. 487 / 2009 ;
11.Aviz de conformitate a sistemului de etichetare a vinurilor aromatizate , a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor din produse vitivinicole – Ordinul nr. 142 / 1307 / 185 / 2008.
 
DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARA, PRODUSE TRADITIONALE
1.Autorizatie de depozit pentru produsele agricole – OUG nr. 12 / 2006, Ordinul nr. 222 / 2006;
2.Raport de audit pentru acordarea licentelor de depozit pentru seminte de consum si transmiterea la Comisia pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum din cadrul MADR – O.U.G. nr. 141/2002, H.G. nr. 82 / 2003, H.G. nr. 807 / 2009;
3.Aprobarea caietului de sarcini si verificarea in teren in vederea inscrierii produselor traditionale in Registru de atestare a produselor traditionale din cadrul MADR – Ordin nr. 690 / 2004;
4.Aviz de conformitate a sistemului de etichetare a bauturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decit berea si vinul, destinate consumului uman ca atare – Ordin nr. 766 / 1594 / 675 / 2009;
 
DOMENIUL FITOSANITAR
1.Certificat de atestare profesionala pentru utilizarea produselor de protectia plantelor – OG nr. 4 / 1995, OG nr. 41 / 2007;
2.Certificat de atestare profesionala pentru prestari servicii cu produse pentru protectia plantelor – OG nr. 4 / 1995, OG nr. 41 / 2007;
3.Certificat de atestare profesionala pentru comercializarea produselor de protectia plantelor – OG nr. 4 / 1995, OG nr. 41 / 2007;
4.Autorizare agenti economici solicitanti pentru comercializarea produselor de protectia plantelor – OG nr. 4 / 1995, Legea nr. 28 / 2009;
5.Autorizarea agentilor economici solicitanti pentru utilizarea produselor de protectia plantelor – OG nr. 4 / 1995, Legea nr. 28 / 2009;
6.Autorizarea agentilor economici solicitanti pentru prestarea de servicii cu produse de protectia plantelor OG nr. 4/1995, Legea nr. 28/2009;
7.Eliberarea certificatelor de abilitare pentru importul produselor de uz fitosanitar – OG nr. 38 / 2007;
8.Eliberare certificate de inregistrare privind inregistrarea producatorilor, a depozitelor colective sau a centrelor de expediere – OG nr. 136 / 2000, HG nr. 563 / 2007, OM nr. 580 / 2007,, OM nr. 583 / 2007, Directiva C E nr. 2000/ 29 / C E , 92 / 90 C E , 92 / 105 / C E;
9.Eliberare atestate privind marcarea fitosanitara a ambalajelor din lemn – Programul de conformitate fitosanitara a ambalajelor din lemn cu ISPM 12;
10.Eliberare certificate fitosanitare de export si reexport – OG nr. 136/2000, HG nr. 563 / 2007, Standardul Internarnational pentru Masuri Fitosanitare ISPM12, OM 61 / 2008, OM nr. 336 / 2009, Reglementari fitosanitare;
11.Eliberare pasapoarte fitosanitare : OG nr. 136 / 2000, HG nr. 563 / 2007, OM nr. 583 / 2007, Directivelor comunitare 2000 / 29/ C E , 92 / 105 / C E , 2005 / 17 / C E;
12.Emiterea buletinelor de avertizare pentru producatorii agricoli – OG nr. 4 / 1995;
13.Emiterea buletinelor de analiza pentru probele de produse vegetale analizate in laborator – OG nr. 4 / 1995;
 
DOMENIUL ZOOTEHNIC
1.Autorizarea si acordarea codurilor pentru oua de gaina –H.G. nr. 415/2004, H.G. nr. 461/2004;
2.Aviz folosire gunoi de grajd – Legea nr. 72 / 2002;
3.Eliberare adrese privind preturile despagubirilor pagubelor produse de animale salbatice – HG nr. 1679/2008;
 
DOMENIUL ORGANISME MODIFICATE GENETIC
1.Avizarea Planului de masuri al unitatilor administrativ-teritoriale conform Directivei Nitrati;
2.Autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic – Ordinul nr. 237/2006;
 
DOMENIUL FOND FUNCIAR, AGROMEDIU
1. Aviz privind schimbarea categoriei de folosinta a terenului agricol – Legea nr. 18/1991, modificata si completata;
2. Decizii privind scoaterea terenului din circuitul agricol-Ordinul nr. 897/798 /2005
al MAPDR si MAI;
3. Aviz privind finantarea programului executarii studiilor pedologice si agrochimice si a sistemului de monitorizare sol – teren pentru suprafetele cu destinatie agricola si a celor privind protectia solurilor – Ordinul nr. 223 / 2000;
4. Avizarea fiselor perimetrelor de ameliorare a terenurilor agricole degradate – Legea nr. 18 / 1991, modificata si completata;
5. Autorizarea cultivarii plantelor ce contin substante stupefiante si psihotrope-Legea nr.339/2005;
6. Avizarea si inregistrarea contractelor de cultura a tutunului brut-Legea nr.236/2003, Ordinul nr. 268/2012;
7. Inregistrarea anuala a suprafetelor cultivate cu plante medicinale si aromatice-Legea nr. 491/2003;
8. Aviz pentru eliberarea autorizatiei de construire in zona limitrofa a zonei de protectie sanitara a exploatatiilor agricole-Legea nr. 204/2008;
9. Recunoasterea organizatiilor si a grupurilor de producatori pentru comercializarea produselor agricole si silvice-O.G. nr. 37/2005, Ordinul nr. 171/2006.
 
DOMENIUL AGRICULTURA ECOLOGICA
1.Inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica – Ordinul 219 / 2007;
 
DOMENIUL FERTILIZANTI
1.Eliberarea certificatelor de abilitare pentru import ingrasaminte chimice – Legea 232 / 2010;

Copyright © 2019 Directia pentru Agricultura Judeteana Sibiu. Toate drepturile rezervate.