• 010
 • 007
 • 004
 • 014
 • 005
 • 006
 • 002
 • 013
 • 001
 • 016
 • 003
 • 012
 • 011
 • 008
 • 017
 • 015
 • 009

Cariera

ANUNȚ CONCURS PROMOVARE ÎN GRAD PROFESONAL

 

 

Avînd în vedere prevederile art 618 alin (1), alin (4) si alin (22) din Codul administrativ, vă comunicăm că în cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu se va desfășura în perioada 07-09 septembrie 2020, examenul de promovare în grad profesional, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate .

 

Condiții de desfășurare ale examenului de promovare:

                                                                                                                              

Concursul se va desfășura la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu, strada Someșului, nr 49, Sibiu, astfel:

-proba scrisă 07.09.2020 ora 9.00

-interviul 09.09.2020 ora 9.00

 

Condiții de participare la examenul de promovare:

 

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare  în grad profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumuativ urmatoarele condiții :

-să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției din care promovează

-să fi obținut cel putin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanțelor profesionale în ultimii 2 ani calendaristici

-să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi

 

Funcția publică pentru care se organizează concursul și compartimentul din care face parte:

 

NR. CRT.

DENUMIRE FUNCȚIE

CATEGORIE

GRAD PROFESIONAL DEȚINUT

COMPARTIMENT

GRAD PROFESIONAL PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ EXAMENUL

1

CONSILIER

EXECUȚIE

PRINCIPAL

Compartimentul implementarea politicilor şi strategiilor în agricultură

SUPERIOR

2

CONSILIER

EXECUȚIE

PRINCIPAL

Compartimentul resurse umane, financiar-contabilitate, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice

SUPERIOR

 

 

Dosarul profesional se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării concursului sau examenului  privind promovarea în grad profesional și conține în mod obligatoriu:

 

-formularul de înscriere

-copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de către compartimentul  de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează

-copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor  profesionale individuale din ultimii 2 ani

-cazierul administrativ sau documente care atestă indeplinirea condițiilor prevazute la art 479, alin. (1) lit d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu, str. SOMEȘULUI, Nr 49, Sibiu și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art 479 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

Relații suplimentare se pot obține în intervalul orar 8,00-16,00 de luni până joi iar vinerea în intervalul orar 8,00-14,00 la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu sau la tel:

 

-0269 210894-persoana de contact GABREA Gabriela

 Puteți vedea rezultatele la proba interviu pentru examenul de promovare în grad profesional aici.

Puteți consulta tabelul centralizator cu notele la proba scrisă pentru candidata Muntean Alina Petronela aici.

 Puteți consulta tabelul centralizator cu notele la proba scrisă pentru candidata Balaban Dana Marioara aici.

Rezultatul selecției de dosare de înscriere la concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 7 septembrie 2020 poate fi consultat aici.

 

Copyright © 2019 Directia pentru Agricultura Judeteana Sibiu. Toate drepturile rezervate.