• 002
 • 003
 • 005
 • 008
 • 011
 • 006
 • 013
 • 017
 • 001
 • 007
 • 015
 • 009
 • 004
 • 014
 • 016
 • 010
 • 012

Regulament de organizare si functionare

 

DOMENII DE ACTIVITATE
 
DOMENIUL LEGUME-FRUCTE
1. Eliberare certificate de conformitate si certificate de destinatie industriala pentru fructele si legumele proaspete la import si export – Regulamentul C E 2200/ 1996, Regulamentul C E 1234 / 2007 ,Regulamentul C E 543/2011,Legea 348/2003 (republicata); Legea 312/2003 (republicata); Ordinul nr.420/2008
2. Autorizatii de plantare si defrisare a plantatiilor de pomi si arbusti fructiferi – Legea nr. 348 / 2003,republicata, Ordinul 149
3. Autorizatii de defrisare / taiere nuc – Legea nr. 348 / 2003,republicata
4. Autorizarea operatorilor din sectorul fructe – legume proaspete in vederea folosirii regimului de autocontrol si de utilizare a logo-ului comunitar – Ordinul nr. 390 / 2009
5. Recunoasterea organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume-Ordinul nr.694/2008
6. Aprobarea ca prim procesator-Ordinul nr.91/2008.
 
DOMENIUL VITI-VINICOL
1.Avizarea Anexelor din Ordinul nr. 166/2012 privind defrisarea si eliminarea parcelei viticole din Registrul Plantatiilor Viticole;
2.Autorizarea plantarii si inscrierii parcelei viticole in Registrul Plantatiilor Viticole-Ordinul nr.166/2012;
3.Avizarea transferului dreptului de replantare – Ordinul nr 166/2012;
4.Avizarea plantarii anticipate – Ordinul nr.166/2012;
5.Avizarea cererilor privind modificarile unei parcele viticole-Ordinul nr.166/2012;
6.Autorizarea spatiilor destinate comercializarii cu amanuntul a vinului de masa in vrac – Ordinul nr. 224 / 2008;
7.Autorizarea laboratoarelor care efectueaza analize fizico – chimice pentru vinurile destinate comercializarii pe piata interna – Ordinul nr. 277 / 2006;
8.Avizarea documentelor de insotire pentru transportul produselor vitivinicole – Ordinul nr. 234 / 2004 ;
9.Avizarea documentelor de insotire pentru transportul produselor vitinicole in vrac provenite din comertul intracomunitar si tari terte – Ordinul 80 / 2010;
10.Eliberarea carnetelor de viticultor – Ordinul nr. 487 / 2009 ;
11.Aviz de conformitate a sistemului de etichetare a vinurilor aromatizate , a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor din produse vitivinicole – Ordinul nr. 142 / 1307 / 185 / 2008.
 
DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARA, PRODUSE TRADITIONALE
1.Autorizatie de depozit pentru produsele agricole – OUG nr. 12 / 2006, Ordinul nr. 222 / 2006;
2.Raport de audit pentru acordarea licentelor de depozit pentru seminte de consum si transmiterea la Comisia pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum din cadrul MADR – O.U.G. nr. 141/2002, H.G. nr. 82 / 2003, H.G. nr. 807 / 2009;
3.Aprobarea caietului de sarcini si verificarea in teren in vederea inscrierii produselor traditionale in Registru de atestare a produselor traditionale din cadrul MADR – Ordin nr. 690 / 2004;
4.Aviz de conformitate a sistemului de etichetare a bauturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decit berea si vinul, destinate consumului uman ca atare – Ordin nr. 766 / 1594 / 675 / 2009;
 
DOMENIUL FITOSANITAR
1.Certificat de atestare profesionala pentru utilizarea produselor de protectia plantelor – OG nr. 4 / 1995, OG nr. 41 / 2007;
2.Certificat de atestare profesionala pentru prestari servicii cu produse pentru protectia plantelor – OG nr. 4 / 1995, OG nr. 41 / 2007;
3.Certificat de atestare profesionala pentru comercializarea produselor de protectia plantelor – OG nr. 4 / 1995, OG nr. 41 / 2007;
4.Autorizare agenti economici solicitanti pentru comercializarea produselor de protectia plantelor – OG nr. 4 / 1995, Legea nr. 28 / 2009;
5.Autorizarea agentilor economici solicitanti pentru utilizarea produselor de protectia plantelor – OG nr. 4 / 1995, Legea nr. 28 / 2009;
6.Autorizarea agentilor economici solicitanti pentru prestarea de servicii cu produse de protectia plantelor OG nr. 4/1995, Legea nr. 28/2009;
7.Eliberarea certificatelor de abilitare pentru importul produselor de uz fitosanitar – OG nr. 38 / 2007;
8.Eliberare certificate de inregistrare privind inregistrarea producatorilor, a depozitelor colective sau a centrelor de expediere – OG nr. 136 / 2000, HG nr. 563 / 2007, OM nr. 580 / 2007,, OM nr. 583 / 2007, Directiva C E nr. 2000/ 29 / C E , 92 / 90 C E , 92 / 105 / C E;
9.Eliberare atestate privind marcarea fitosanitara a ambalajelor din lemn – Programul de conformitate fitosanitara a ambalajelor din lemn cu ISPM 12;
10.Eliberare certificate fitosanitare de export si reexport – OG nr. 136/2000, HG nr. 563 / 2007, Standardul Internarnational pentru Masuri Fitosanitare ISPM12, OM 61 / 2008, OM nr. 336 / 2009, Reglementari fitosanitare;
11.Eliberare pasapoarte fitosanitare : OG nr. 136 / 2000, HG nr. 563 / 2007, OM nr. 583 / 2007, Directivelor comunitare 2000 / 29/ C E , 92 / 105 / C E , 2005 / 17 / C E;
12.Emiterea buletinelor de avertizare pentru producatorii agricoli – OG nr. 4 / 1995;
13.Emiterea buletinelor de analiza pentru probele de produse vegetale analizate in laborator – OG nr. 4 / 1995;
 
DOMENIUL ZOOTEHNIC
1.Autorizarea si acordarea codurilor pentru oua de gaina –H.G. nr. 415/2004, H.G. nr. 461/2004;
2.Aviz folosire gunoi de grajd – Legea nr. 72 / 2002;
3.Eliberare adrese privind preturile despagubirilor pagubelor produse de animale salbatice – HG nr. 1679/2008;
 
DOMENIUL ORGANISME MODIFICATE GENETIC
1.Avizarea Planului de masuri al unitatilor administrativ-teritoriale conform Directivei Nitrati;
2.Autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic – Ordinul nr. 237/2006;
 
DOMENIUL FOND FUNCIAR, AGROMEDIU
1. Aviz privind schimbarea categoriei de folosinta a terenului agricol – Legea nr. 18/1991, modificata si completata;
2. Decizii privind scoaterea terenului din circuitul agricol-Ordinul nr. 897/798 /2005
al MAPDR si MAI;
3. Aviz privind finantarea programului executarii studiilor pedologice si agrochimice si a sistemului de monitorizare sol – teren pentru suprafetele cu destinatie agricola si a celor privind protectia solurilor – Ordinul nr. 223 / 2000;
4. Avizarea fiselor perimetrelor de ameliorare a terenurilor agricole degradate – Legea nr. 18 / 1991, modificata si completata;
5. Autorizarea cultivarii plantelor ce contin substante stupefiante si psihotrope-Legea nr.339/2005;
6. Avizarea si inregistrarea contractelor de cultura a tutunului brut-Legea nr.236/2003, Ordinul nr. 268/2012;
7. Inregistrarea anuala a suprafetelor cultivate cu plante medicinale si aromatice-Legea nr. 491/2003;
8. Aviz pentru eliberarea autorizatiei de construire in zona limitrofa a zonei de protectie sanitara a exploatatiilor agricole-Legea nr. 204/2008;
9. Recunoasterea organizatiilor si a grupurilor de producatori pentru comercializarea produselor agricole si silvice-O.G. nr. 37/2005, Ordinul nr. 171/2006.
 
DOMENIUL AGRICULTURA ECOLOGICA
1.Inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica – Ordinul 219 / 2007;
 
DOMENIUL FERTILIZANTI
1.Eliberarea certificatelor de abilitare pentru import ingrasaminte chimice – Legea 232 / 2010;

Copyright © 2019 Directia pentru Agricultura Judeteana Sibiu. Toate drepturile rezervate.