Transparenta decizionala

Persoanele desemnate din cadrul DAJ sibiu:

Responsabil aplicare Legea 52/2003
BENCHEA Gabriela AURELIA-CONSILIER SUPERIOR
Serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, consultanţă agricolă şi formare profesională, Compartimentul implementarea politicilor şi strategiilor din industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate
Tel: 0745310521

Responsabil aplicare Legea 544/2001
MUNTEAN Alina-Petronela
Consilier Compartimentul resurse umane, financiar-contabilitate, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice
Tel: 0749 836 165