Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de

susținere a producției de usturoi

 

- perioada de înscriere pentru anul 2019 este de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri respectiv 04.03.2019 până la 15 mai 2019, inclusiv.
- perioada de cerere în care producția de usturoi poate fi valorificată este între 01.07.2019 și 29.11.2019, inclusiv.
Pentru a fi eligibili beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
- să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3000mp
- să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10mp de suprafață
- să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol cu suprafața de teren cultivată cu usturoi în anul de cerere
-să facă dovada comercializării producției realizate (fila din caietul de comercializare/factura)
Pentru înscrierea în programul “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi” beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente:
- copie B.I./C.I.
- copie atestat producător / copie certificat de înregistrare la registrul
Comerțului pentru persoanele juridice
- dovadă cont activ bancă / trezorerie
- adeverință, în original, care să ateste suprafața utilizată de solicitant în
anul de cerere, în baza cărui act juridic îi confer dreptul de folosință
asupra terenului
- dosar plic
- cererea și declarația se completează la sediul DAJ Sibiu, str. Someșului nr. 49, et. 1, Mun. Sibiu.
Valoarea sprijinului este de 4650 lei/ha, care reprezintă contravaloarea a 1000 euro/ha.